Kontakt
 Temainfo
   Udskiftning af flise
    i vådrum
 Produktinfo
   Tætningsmasser
Monteringsinfo
   
 
Nr. 2.301 DK
Jul. 2001, Sfb (4-) Sq 4.
Senest revideret juli 2013
 
 
Vandtætning
Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse
 PDF printfil
Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum
Produkter
Valg af produkter foretages bl.a. ud fra hensyn til:
- Afbindingstid/tørretid.
- Underlagets beskaffenhed, restfugt mv.
- Arbejdsmetode
Generelt
Boligens vådrum anvendes i dag meget mere end tidligere. Resultatet er en øget vandbelastning. Hertil kommer, at der ofte anvendes forskellige byggematerialer, som ikke alle er lige velegnede til brug i vådrum. Antallet af fugtskader i vådrum og tilstødende rum har således været i kraftig stigning.
Alfix har et komplet system til vandtætning.
Denne vejledning indeholder officielle krav til indretning af vådrum samt vejledning i korrekt anvendelse af klæbe- og tætningsprodukter.
Vejledningen er udarbejdet i henhold til regler og anvisninger i:
Bygningsreglementet BR-2010, kapitel 4.6, stk 5
SBI-anvisning 189.
SBi (By og Byg) anvisning 200
Endvidere er der ved udarbejdelsen taget hensyn til den Norske Vådrumsnorm.
Anvendelsesområdet er keramiske beklædninger/ belægninger i badeværelser i såvel nye boliger som ved renovering. Der gives anvisninger på en række egnede underlag som beton, tegl, letbeton og på lette konstruktioner af gips- eller kalciumsilikatplader.
Alfix systemet er godkendt i Danmark, Norge og Sverige og opfylder endvidere tyske krav til vandtætningssystemer for beton, letbeton mv.
BR-08 og SBi (By og Byg) 200
I bygningsreglementerne skelnes markant mellem vådzone og fugtig zone.
Gulve er vådzone overalt og skal udføres vandtætte inklusive samlingen mellem gulv og væg.
Vægge i brusenicher eller omkring badekar er vådzone indtil 0,5 m udenfor disse samt 0,1 m fra gulv op ad vægge.
Såfremt der omkring brusenicher eller badekar fastmonteres vinger med en bredde på mindst 0,25 m, er vådzonen for vægge kun indenfor disses begrænsninger.
Området omkring håndvask, hvor armaturet forsynes med bruser, regnes som vådzone både over og på begge sider af vasken.
I små rum, areal < 3,25 m² eller bredde < 1,3 meter, betragtes alle væg- og gulvflader som vådzone.
Gulve udenfor vandbelastede områder kan udføres vandrette.
Rørgennemføringer i gulvet må ikke forekomme i den vandbelastede del af rummet, men skal udføres som vist i eksemplerne.
Zoneinddelinger 

Bruseniche
Vådzone på hele gulvet og vægge omkring bruseniche
Danmark: 0,5 m sikkerhedsafstand fra brusenichen
Norge: 1,0 m sikkerhedsafstand fra brusenichen

 
Bruseniche med vinger
Vådzone på hele gulvet og i bruseniche

  
Badekar
Vådzone på hele gulvet og vægge omkring badekar
Danmark: 0,5 m sikkerhedsafstand fra brusenichen
Norge: 1,0 m sikkerhedsafstand fra brusenichen

 
Håndvask med håndbruser
Vådzone på hele gulvet og rundt om håndvask
Godkendelser
DK: MK Godkendelser:
2K Tætningsmasse på gulv: MK 7.32/1027
2K Tætningsmasse på væg: MK 7.32/0587
1K Tætningsmasse på gulv: MK 7.22/1346
1K Tætningsmasse på væg: MK 7.32/1347
I Danmark kræves, at der i systemer til vandtætning af vådzoner indgår et vandtæt lag i en tykkelse på mindst 1 mm

N:  NBI Teknisk Godkendelse:
2K Tætningsmasse Nr. 2094/08.
1K Tætningsmasse Nr. 2143/08
Ifølge Norsk Våtromsnorm kræves et vandtæt lag på 1 mm’s tykkelse på væg og 1,0 mm på gulv.
Vægge i vandbelastede områder er vådzone indtil 1 m udenfor disse.
Ved gulve med indlagt varme skal kabler/vandrør anbringes i en afstand af mindst 5 mm fra membranen
Andre anvisninger
For udførelse efter SBI-anvisning 180, der er badeværelseseksempler, udvalgt i samarbejde med byggeskadefondene, henvises til Temainfo nr. 3.201, 3.202, 3.203 og 3.204 i Alfix flisekonstruktioner.
Underlag
Sugende underlag som puds, murværk, letbeton.
Betonvægge og afretningslag, der ikke er støbt vandtætte.
Overfladen skal være plan, fri for huller, gennemgående revner og rengjort for støv, fedt og cementslam, samt fremstå overfladetør.
For 1K Tætningsmasse gælder, at overfladen skal være "hvidtør".
Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo.
Fliserne skal være fastsiddende, og overfladen skal være fri for kalkaflejringer.
Vådrumsgipsplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Pladerne skal være opsat efter pladeleverandørens vejledninger. Overfladen skal fremstå ren, tør og støvfri.
Gulve af krydsfinér.
Plader af min. 19 mm krydsfiner på bjælker med max. indbyrdes afstand på 300 mm. Pladesamlinger over bjælker, flyverstød må ikke forekomme.
Konstruktionen må ikke fjedre. Pladerne monteres med ca. 5 mm afstand fra vægge. Større stivhed og stabilitet kan opnås ved at montere en plade med god formbestandighed, f.eks. 10 mm fibergipsplader.
 
Forbehandling

Puds, murværk, letbeton, beton og afretningslag
Alle sugende overflader primes med Alfix Primer fortyndet med vand i forholdet 1:3
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m².
Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo
Overfladen rengøres med Alfix Grundrens.
Vådrumsgipsplader, fibergipsplader
Alle overflader primes med Alfix Primer, der påføres ufortyndet med pensel eller rulle til fuld dækning.
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m2
Kalciumsilikatplader
Kalciumsilikatplader er stærkt sugende og primes 2 gange med Alfix Primer Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet. NB.: Hvis pladerne er opsat med en bagvedliggende plastfolie, primes kun én gang fortyndet med vand i forholdet 1:3.
Yderligere vandtætning undlades, idet folien udgør det vandtætte lag.
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m²
Krydsfiner
Pladerne primes med Alfix Primer. Påføringen sker med kraftig flad pensel eller rulle til fuld dækning.
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m²
Forseglinger
Afløb
Til forsegling omkring gulvafløb anvendes selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. Ved afløb med krave i rustfrit stål kan alternativt tilpasses stykker af Alfix Armeringsvæv eller Alfix Seal-Strip Tætningsbånd.
DK: Gulvafløb skal kunne VA-godkendes og forsynet med membranflange enten i rustfrit stål, som Blücher boligafløb eller i plast som Jafo afløbsskål med tilhørende klinkeoverdel.
N: Sluk skal være typegodkendt og forsynet med krave/membranflange som Joti K-sluk 75 mm/87,5°. NRF nr.: 340 10 09. Sluket leveres i seks varianter med NRF nr. fra 340 10 04 til 340 10 09. 
  

Samlinger
Til overbygning af revner og forstærkning af samlinger og hjørner i fugtig zone anvendes Alfix Armeringsvæv, som monteres i Tætningsmasse.
Til pladeunderlag på væg kan anvendes Alfix Tape.
Til pladesamlinger i krydsfiner på gulve anvendes Alfix Armeringsvæv, montert i Tætningsmasse

 
Hjørner
Til hjørner afpasses stykker af  Alfix Seal-Strip på ca. 10 cm.
Fra midten skæres et snit på tværs, så stykket kan foldes til et hjørne.
Derefter fjernes beskyttelsespapiret, og hjørnet monteres.

Overgang gulv/væg

 

 
I overgang mellem gulv/væg samt i lodrette hjørner i vådzoner monteres selvklæbende Alfix Seal-Strip Tætningsbånd.
Montering af Alfix Seal-Strip gøres ved først at fjerne halvdelen af beskyttelsespapiret langs den perforerede kant og trykke båndet fast. For fasttrykning kan anvendes en murske eller f.eks. hård plastrulle.

   
Rørgennemføringer
Omkring alle rørgennemføringer tilpasses stykker af Alfix Seal-Strip.

   
Afløb
Ved gulvafløb påklæbes Alfix Afløbsmanchet ved at fjerne papiret fra manchettens bagside og trykke den fast til underlag og afløb. Afløbskraven affedtes forinden. Husk at fjerne eventuel klemring.
Vandtætning
Arbejdsbetingelserne for anvendelse af tætningsmasser er en temperatur på min. +10º C. Materialer og underlag skal have min. samme temperatur. Under arbejdet må tætningsmassen ikke tørre for hurtigt f.eks. ved kraftig sol eller træk. 

    
2K Tætningsmasse består af 2 komponenter: 2K binder og Rapid Cement. De blandes i forhold 1:1, omrøres og er herefter klar til brug.
Alfix 2K Tætningsmasse påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag i en tykkelse på ca. 1 mm.
Ifølge Norsk Våtromsnorm kræves ligeledes 1,0 mm på gulv.
Påføringen sker bedst i 2 omgange: Først som et tyndt, porefyldende lag. Derefter påføres med en 4 x 4 mm tand-spartel et nyt lag.

  
Spartelen vendes og tætningsmassen glittes.
Tørretid: Efter første påføring ca.1/2 time. Efter andet lag ca. 12 timer.
Forbrug: Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Forarbejdningstid: Ca. 1 time.

   
Alfix 1K Tætningsmasse er en 1-komponent tætningsmasse, der er klar til brug. Alfix 1K Tætningsmasse påføres underlaget som et heldækkende porefrit lag i en tykkelse på i alt ca. 1 mm.
Arbejdet udføres med f.eks. malerrulle, pensel eller spartel. Påføringen sker bedst i 2 omgange: Først som et porefyldende lag, og derefter som et heldækkende lag.
Tørretid: Efter første påføring 2 – 3 timer. Efter andet lag ca. 1 døgn.
Forbrug: Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Forventet udfald

Tætningsmassen skal fremstå jævn, uden huller og revner, i et heldækkende lag..
Tætningsmassen skal være tør og bæredygtigt inden fliseopsætning.
 
Henvisninger
Produktinfo for:
• Alfix 1K Tætningsmasse
• Alfix 2K Tætningsmasse
• Alfix Primer
• Alfix Tilbehør til Tætningsmasse
Sikkerhedsdatablade
Monteringsinfo
• MI  2.101 for detaljeret vejledning i opsætning/lægning af fliser
• MI  2.201 for detaljeret vejledning i fugning af fliser
• MI  2.202 for detaljeret vejledning i fugning med elastisk fugemasse