Termoflyt Pro

Termoflyt Pro

Fiberforsterket selvutflytende avrettingsmasse

  • Til betong, tre og keramiske fliser
  • Til falloppbygging og planering av undergulvv
  • Til områder som krever toppbelegning
  • Innendørs bruk i tørre og våte rom
  • Hurtigherdende
  • Velegnet til innstøping av gulvvarme
  • Lagtykkelser fra 5-50 mm

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og fiberforsterket pulver.
Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

25 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 45 DS/EN 13813 CTC25-
F6
Termoflyt Pro
Sementbaseret
avrettingsmasse
Brandbarhed A1fl Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

EMICODE test definert av GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter opprørt med vann

Flyteevne EN-12706

Ca. 120 - 130 mm

Brukstid

Ca. 20 - 40 minutter ved +20°C

Gangbar

Etter 3 timer ved +20°C

Flislegging

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

25 - 30 N/mm²

Lagringstid

Min. 6 måneder. i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong, maks fuktighet på 95% RF og sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm².
Tre, keramiske fliser, terrazzo, vinyl, malte eller lakkerte flater.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Overflateslam avslipes og underlaget støvsuges.
Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10ºC.
Betong primes med Alfix PlaneMixPrimer i blandingsforhold 1 del primer +3 deler vann.
Treunderlag primes med Alfix PlaneMixPrimer ufortynnet.
Keramiske fliser, malte eller lakkerte flater nedmattes og primes/slemmes, 1 del primer + 2 deler sparkelpulver.
Primeren skal være tørr før videre behandling. Sparkling utføres normalt senest 24 timer etter påføring av primer.
Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv.
Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd.
Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 3,5 - 4,5 liter rent, kaldt vann pr. 25 kg pose. Hell vannet i et blandekar. Dryss pulveret i vannet under kraftig omrøring til en klumpfri, lettflytende masse.
Falloppbygging: Bruk ca. 3,5 liter rent, kaldt vann pr. 25 kg pose. Avrettingsmassen legges ut fra der gulvets høyeste punkt skal være og ned mot gulvavløpet. Etter ca. 20 minutter trekkes avrettingsmassen bort fra gulvavløpet inntil ønsket fall er oppnådd.
Blandetiden er ca. 2 minutter med blandevisp og drill.
Termoflyt Pro helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med pigrulle, glatt eller tannet sparkel.
Min. lagtykkelse på betongunderlag: 5 mm.
Min. lagtykkelse på treunderlag: 12 mm.


Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.

I kalde årstider bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann til oppblanding.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.

Sparkellag beskyttes mot trekk,
sol- og varmepåvirkning.
Brutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.

 

Belegging
Før belegning skal den relative fuktigheten være kjent og avstemt til den aktuelle belegningstypen.
Uttørking avhenger av bl.a. temperatur, fuktighet og ventilasjon samt av den underliggende konstruksjonen.
I våtområder skal det alltid utføres membran over avrettingsmassen.
Flislegging: 1 døgn ved +20ºC, 50% RF.
Tette belegninger: Retningsgivende tørketid ca. 1 døgn pr. cm lagtykkelse ved +20ºC, 50% RF.

Rengjøring

Rester av Termoflyt Pro på verktøy mv. fjernes med vann før herding er påbegynt. Sementbaserte
produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt