ProFix

ProFix

Fleksibelt flislim

  • Til fliser, klinker, mosaikk og naturstein
  • Til storformat- og porcellanatofliser
  • Innen- og utendørs bruk
  • Lavt forbruk per kvadratmeter
  • Lettflytende konsistens til gulv
  • Hurtig styrkeutvikling
  • Godkjent til våte rom
  • Velegnet til gulvvarme
  • Lagtykkelse opp til 10 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Lysegrått, sementbasert, kunststoff-forsterket pulver.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Tannstørrelse
Kg pr. m²
4 x 4 mm
ca. 1,0
6 x 6 mm
ca. 1,5
8 x 8 mm
ca. 1,9
10 x 10 mm
ca. 2,4
12 x 12 mm
ca. 2,9
Til oppretning/sparkling
1,0 kg/mm

 

Ved montering av fliser og naturstein i lagtykkelser over 10 mm kan der tilsettes op til 40% ovntørket sand i kornstørrelse: 0-2 mm. Bemærk, at sand først bør tilsættes etter opprøring i henhold til bruksanvisningen.

 

Anbefalet lagtykkelse
Dosering i 20 kg ProFix
Max. 15 mm
5 kg
Max. 20 mm
8 kg

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
09
Ydeevnedeklaration nr. 6 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix ProFix Cementbaseret fliseklæber med forbedret vedhæftning, deformation og åbentid. Inden- og udendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,4 kg/liter opprørt med vann

Åpentid

20 - 30 minutter

Brukstid

Ca. 4 timer ved +20°C

Gangbar/fuging

Etter 12 – 18 timer ved +20°C
Etter 24 – 48 timer ved +10°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Trekkstyrke, frost/tining

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassifisering -
DS/EN 12004 - DS/EN 12002

C2 E S1

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk og porebetong.
Betongavrettingslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder 14 døgn. Lettklinkerbetongelementer maks fuktinnhold på 8 %.
Sementbasert sparkelmasse. Anhydrittgulv maks 0,5 % restfukt.
Plass-støpt betong og betongelementer eldre enn 2 måneder.
Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.
Eksisterende fliskledninger, terrazzo.


Vinyl og maling på betong. Underlag av gips, tre, eksisterende fliser, vinyl og maling er normalt
ikke egnet utendørs eller til områder med stor vannpåvirkning.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam samt fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens. Kontrollér at eventuell maling er fastsittende og ikke avsmittende.
Vinyl og maling slipes/matteres med egnet sandpapir og påføres et tynt kontaktlag av Alfix ProFix.
Oppretting av ujevnheter opp til 10 mm kan utføres med Alfix ProFix.

Sterkt sugende underlag innendørs, f.eks. ubehandlet porebetong, gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv grunnes med Alfix VåtromsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Utendørs grunnes sugende underlag med Alfix PlaneMixPrimer blandet med vann i et forhold på 1:6.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,27 – 0,35 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver, svarende til 5,4 – 7,0 liter pr. 20 kg pose, avhengig av om det skal arbeides med produktet som vegglim eller et lettflytende gulvlim.
Alfix ProFix trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter trekkes igjennom med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet, normalt skal det gjøres i løpet av ca. 20-30 minutter. Ved mosaikk kreves en kraftig fastbanking.
Kontrollér at flisens bakside er dekket. Ved fliser større enn 60 x 60 cm trekkes lim både på underlag og flis, så baksiden dekkes fullstendig uten hulrom (Buttering-Floating-metoden). Ved utendørs bruk, f.eks. trapper og fasader, brukes alltid Buttering-Floating-metoden.

 

Bemerk!
Visse storformatfliser og naturstein krever særlige forholdsregler.
Det må ikke tilsettes ekstra vann til lim som er begyndt å avbinde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes avkorter åpen- og avbindingstiden.
Korrigering av fliser kan normalt foretas innenfor ca. 20 minutter
etter montering, avhengig av underlagets og flisens sugeevne.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.

Rengjøring

Rester av Alfix ProFix på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt