QuickFix premium

QuickFix premium

Hurtigherdende lim for naturstein

  • Til skjør naturstein, som for eksempel lys marmor
  • Til storformat- og porsellanatofliser
  • For innendørs bruk i tørr -og våtrom
  • Motvirker misfarginger og saltutslag
  • Lettflytende konsistens til gulv
  • Gangbar og kan fuges etter 3 timer
  • Velegnet til gulvvarme
  • Svært lav emisjon, EC1 pluss
  • Lagtykkelse opp til 10 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Hvitt, hurtigherdende sementbasert kunststoff-forsterket pulver med lette fyllstoffer.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

1,0 – 2,9 kg/m²

Emballasje

4 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
15
Ydeevnedeklaration nr. 15 EN
12004:2007+A1:2012
Alfix QuickFix premium
Hurtighærdende, cementbaseret
fliseklæber
med forbedret vedhæftning,
deformation og
åbentid.
Indendørs anvendelse.
Brandklasse NPD Farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad på www.alfix.com
Vedhæftningsstyrke efter tørlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter varmelagring ≥ 1,0 N/mm²
Vedhæftningsstyrke efter vandlagring ≥ 1,0 N/mm² Vedhæftningsstyrke efter frost-tø lagring ≥ 1,0 N/mm²

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,2 kg/liter opprørt med vann

Åpentid

15-20 minutter

Brukstid

Ca. 1 time ved +20°C

Gangbar/fuging

Etter 3 timer ved +20°C
Etter 12 timer ved +10°C

Fullt belastbar

Etter 1 døgn ved +20°C

Trekkstyrke, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassifisering -
DS/EN 12004 - DS/EN 12002

C2 FE S1

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Puss, murverk og porebetong.
Betongavretningslag med og uten oppvarming, retningsgivende alder er 14 døgn og maks. fuktighet på 90% RF i fuktighetsbestandige naturstein.
Lettklinkerbetongelementer, maks. fuktinnhold 8 % etter vekt.
Sementbasert sparkelmasse Anhydrittgulv, maks. 0,5 % restfukt.
Plasstøpt betong og betongelementer eldre enn 2 måneder.
Gipskartongplater, fibergipsplater, kalsiumsilikatplater.
Eksisterende fliskledninger, terrazzo.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam samt fri for utblomstringer og gjennomgående revner.
Avretting av ujevnheter opp til 10 mm kan foretas med Alfix QuickFix premium.
Sterkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebetong, gipsplater, gipspuss, kalsiumsilikatplater og anhydrittgulv, primes med Alfix VådrumsPrimer eller Alfix PlaneMixPrimer.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 0,24–0,27 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver, tilsvarer 4,8–5,4 liter pr. 20 kg pose, avhengig av om produktet må brukes som vegglim eller lettflytende gulvlim. Blandingen må brukes innen ca. 1 time. Bruk ren bøtte og rene verktøy der du blander.
Alfix QuickFix premium trekkes på underlaget ved bruk av tannsparkel, først med den glatte siden deretter med tannsiden. Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet innen ca. 20 minutter. Ved bruk av mosaikk må denne bankes på plass. Kontroller at baksiden av flisen er dekket. Til gjennomsiktig naturstein og fliser større enn 60 x 60 cm, trekkes limet både på underlaget og på flisen slik at baksiden er helt dekket (Buttering-Floating-metoden).

 

Bemerk!
Ikke tilsett mer vann til lim som har begynt å størkne.
Vær oppmerksom på at høyere blandevannstemperatur avkorter tørke- og avbindingstiden.
Korrigering av fliser kan normalt foretas innen ca. 10 minutter etter montering, avhengig av sugeevnen til underlaget og flisen.
Alfix QuickFix premium har spesielle egenskaper som forhindrer misfarginger av naturstein.
Dette kan ikke garanteres under alle forhold. Ved skjør eller fuktfølsom naturstein anbefales det derfor å utføre prøvelegging eller kontakte vår servicetekniske avdeling.
Alfix QuickFix premium er ikke egnet til områder med vedvarende vannpåvirkning f.eks. i bassenger Tilsetning av Alfix FlexBinder gir et elastisk flislim for bruk på kritiske underlag. Anbefales bare i forbindelse med keramiske fliser.
Til fuging av naturstein anbefales Alfix QuickFuge 8 premium.
Eventuell gulvvarme må være slått av.

Rengjøring

Rester av Alfix QuickFix premium på fliser og verktøy fjernes med vann innen avbinding.
Sementbaserte produkter herdes i vann, skyll derfor aldri ut rester i kloakksystemet.

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt