DuraPuds 810

DuraPuds 810

Fleksibel fiberpuss

  • Til grunnpussing på kritiske underlag
  • Kræver slutpussing/overflatebehandling
  • Velegnet som armert grunnpuss på fasadeisolering
  • Innen- og utendørs bruk
  • Fiberforsterket
  • Vannavvisende og diffusjonsåpen
  • Minsker risiko for sprekkdannelse
  • Til armering med glassfibernett
  • Egnet til påføring med mørtelpumpe
  • Lagtykkelse 2 - 10 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert fiber- og kunststoff-forsterket pulver. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 1,2 mm.

Produktet er en grunnpuss og skal alltid avsluttes med en sluttpuss.

Farger

Grå.

Rekkeevne

Forbruk

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballasje

20 kg plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Før etterbehandling skal pusslaget være fullt herdet og tørr.
Tørketid er ca. 1 uke ved +20ºC.

 

Som slutpuss anbefales en diffusionåpen og vanntett puss på sement base som DuraPuds 804 eller DuraPuds 800 SR, silikonharpikspuss.

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 3 EN 998-1:2010
Alfix DuraPuds 810 Mineralsk puds CS III
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Brukstid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanndampdiffusjon

µ-værdi: ≤ 25

Tørketid

24 timer ved min. +15°C

Trykkstyrke

>6 N/mm²

Eksponeringsklasse

MX 4

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved min. +15 °C

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Betong.
Murverk av f.eks. maskinstein og kalksandstein.
Lettklinkerbetong.
Fasadebatts av mineralull.
Celleplastisolering av ekspandert polystyren (EPS) og ekstrudert polystyren (XPS).
Plateunderlag til fasadepussing.

 

Ved valg av isoleringsmaterialer skal man være oppmerksom på nasjonale regler vedrørende brann.
Kontakt vennligst vår Service-tekniske avdeling for ytterligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, løse mørtelrester, fett, salt, begroningen og annen smuss.
Sterkt sugende underlag grunnes/primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med rent vann.

Bruksanvisning

Opprøring foretas med 3,6 – 4,0 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose. Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under omrøring til en klumpfri masse. Etter et par minutter gjennomrøres pussen igjen og er klar til bruk.

 

Armert pusslag på fasadeisolering og plateunderlag.
Alfix DuraPuds 810 kan brukes til grunn- og armeringspussing på isolering som 2-lags behandling:
Den 1. dagen påføres pussen med stålbrett i en lagtykkelse på 5-6 mm.
I den våte mørtelen monteres Alfix Glassfibernett 4x4 mm.
Ved skjøter skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet trykkes lett inn i overflaten på den våte pussen med en glatt sparkel.
Det er viktig at armeringsnettet plasseres yderst i pusslaget.
Dag 2 påføres et nytt heldekkende lag Alfix DuraPuds 810 i en lagtykkelse på 2-3 mm. Når pussen har satt seg kan den bearbeides med pussebrett til overflaten er jevn.

Armert pusslag på betong og murverk.
Alfix DuraPuds 810 kan brukes til armering med Alfix Glassfibernett 4x4 mm på underlag hvor det er risiko for sprekkdannelser.
Pussen påføres i 3 - 4 mm lagtykkelse.
Armeringsnettet trykkes inn i den våte pussen med en glatt sparkel.
Tidligst neste dag påføres et nytt lag Alfix DuraPuds 810 i ca. 2 mm lagtykkelse.

 

Heftpuss på betong og murverk.
Alfix DuraPuds 810 kan brukes til underlag hvor det er ønske om bedre vedheft. Brukes i opp til 10 mm og bearbeides med pussebrett.
På svakt sugende underlag utføres arbeidet som en 2-lags behandling.
Først påføres et kontaktlag av Alfix DuraPuds 810.
Tidligst neste dag påføres et heldekkende lag Alfix DuraPuds 810.

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ytterligere vann til puss som er begynt å avbinde. Utendørs arbeid med heftepuss bør kun foregå i tørt vær ved temperaturer mellom +5 ºC og +25 ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5 ºC, skal fasader tildekkes.
Utvendig pussing i vintermånedene frarådes.

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 810 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt