PlaneMix 50

PlaneMix 50

Selvutflytende gulvsparkelmasse

  • Til beton, eksisterende fliser og tre
  • Til avretting og planering af undergulve
  • Innendørs bruk i tørre og våte rom
  • Ideell ved renoveringsoppgaver
  • Hurtigherdende
  • Velegnet til innstøping av varmekabler
  • Lagtykkelser fra 2-50 mm

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Grått, hurtigherdende, sementbasert og kunststoff-forsterket tørrpulver.
Kan utlegges manuelt eller med pumpe.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

1,7 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Til opretning/støbning tilsættes ca. 30 liter Leca Ø2-4 mm pr. 20 kg pulver.

Emballasje

20 kgs plastlaminerte papirposer.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Før belegging skal den relative fuktigheten være kjent og avstemt til den aktuelle belegningstypen. Uttørking avhenger av bl.a. temperatur, fuktighet og ventilasjon samt av den underliggende konstruksjonen.


Vanntetting: I våtområder skal det alltid utføres membran oppå avretningsmassen.
Flislegging: 24 timer ved +20ºC.
Tette belegninger: Retningsgivende tørketid 1-7 døgn.

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 23 DS/EN 13813 CT-C40-F10-AR0,5

Alfix PlaneMix 50
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F10
Slidstyrke AR0,5 Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

EMICODE test defineret av GEV, Gemeinschaft Emissionkontrollierte Verlegestoff.

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,1 kg/liter opprørt med vann

Flyteevne EN-12706

Ca. 125-135 mm

Brukstid

20-30 min. ved +20°C

Gangbar

Etter 3 timer ved +20°C

Flislegging

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 7 døgn ved +20°C

Trykkstyrke

40 - 50 N/mm²

Trekkstyrke, betong

1,5 - 2,0 N/mm² ved 5 mm lagtykkelse

Lagringstid

Min. 6 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Undergulv av betong med maks fuktighet på 95% RF og sammenhengsstyrke på minst 1 N/mm².
Keramiske fliser, terrazzo og tre.
For nærmere informasjon, kontakt vår Service-tekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og overflateslam.
Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Overflateslam avslipes og underlaget støvsuges.
Glatte overflater matteres.
Til normalt sugende underlag som f.eks. betong, blandes Alfix PlaneMixPrimer med rent vann i forhold 1:3.
Ved glatte eller tette underlag slemmes/kostes overflaten med en blanding av Alfix PlaneMixPrimer og sparkelpulver i forholdet 1:2.Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Romtemperaturen bør ikke være lavere enn +10 ºC.
Primeren skal være tørr før videre behandling.
Sparkling bør utføres senest 24 timer etter påføring av PlaneMixPrimer.
Bruk selvklebende skumlister som begrensning ved dører, gulvavløp mv.
Sparkelmassen må ikke få vedheftning til vegger. Ved lagtykkelser større enn ca. 5 mm monteres selvklebende kantbånd.
Hvis avretting utføres i flere lag, skal det primes før hvert nytt lag.

Bruksanvisning

Oppblanding foretas med 3,2-3,6 liter rent, kaldt vann pr. 20 kg pose.
Hell vannet i en ren beholder, og dryss pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri masse oppnås.
Bruk eventuelt blandekar med mikser til opprøring av flere poser av gangen.
Blandetiden er ca. 2 minutter med visp og boremaskin/mørteldrill.
Alfix PlaneMix 50 helles eller pumpes ut på undergulvet og fordeles med en glatt eller tannet sparkel.

Min. lagtykkelse på betongunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse på treunderlag: 10 mm.
Min. lagtykkelse som topbelægning: 5 mm (tørre rum).

 

Bemerk!
Det må ikke tilsettes ekstra vann til sparkelmasse som er begynt å avbinde/herde.
Vær oppmerksom på at høyere temperatur på vannet som tilsettes nedsetter brukstiden og lavere temperatur forlenger brukstiden.
Overdosering av vann vil medføre redusert styrke og gi slamdannelse.
Sparkellag beskyttes mod trekk, sol- og varmepåvirkning.
Anbrutt emballasje lukkes tett etter bruk og bør brukes snarest deretter.

Falloppbygging: Ved bruk til gulv med fall reduseres vannmengden med 10-20%.
Oppretting/støping: Med tilsetning av Leca Ø 2-4 mm oppnås en lettbearbeidelig støpemasse - LetMix - til lagtykkelser fra ca. 3-15 cm.


Se produktinfo for Tilbehør til Alfix Sparkelmasse

Rengjøring

Rester av Alfix PlaneMix 50 på verktøy mv. fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Januar 2020

Alfix nominert til Byggeriets Miljøpris 2020!
Alfix er nominert til den ettertraktede grønne prisen på bakgrunn av vores nye bærekraftige
trinlydsmembran – Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt