ETA

- Last ned

 

ETA – Europeisk teknisk godkjenning

Formål
European Technical Approval (ETA) utstedes for spesifikke byggprodukter i den hensikt å gi grunnlag for CE-merking av produktene. ETA anvendes når et produkt ikke kan CE-merkes på grunnlag av en harmonisert europeisk produktstandard (EN-standard), og kan bare utarbeides når produktet ikke dekkes av en slik standard.

CE-merking basert på en ETA er ikke obligatorisk, men gir formell markedsadgang for produktet i alle europeiske land innen EU og EFTA. En ETA kan i stor grad erstatte nasjonale tekniske godkjenninger gjennom å dokumentere alle relevante produktegenskaper samt bruksforutsetninger. ETA inneholder imidlertid ikke bekreftelse på samsvar med spesifikke ytelseskrav i nasjonale byggeforskrifter.

Hvem utsteder ETA ?
ETA utstedes av et godkjenningsorgan som er utpekt av nasjonale myndigheter til å være medlem av EOTA (European Organisation for Technical Approvals). I Norge er SINTEF Byggforsk utpekt som det norske medlemmet av EOTA.

Forhold til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning
I Norge er SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning (TG) en frivillig nasjonal ordning for tredjeparts dokumentasjon av produktegenskaper. TG tilsvarer i prinsippet samme ordning som for en ETA, men utarbeides spesielt for bruk i Norge og for dokumentasjon også knyttet direkte til norske forskrifter og markedskrav.

Det utarbeides også TG som et supplement til ETA der det er ønskelig med en spesiell norsk dokumentasjon i tillegg. Likeledes er det ofte aktuelt å først utarbeide en nasjonal TG, som senere videreføres til en ETA.

I størst mulig grad anvendes de samme prøvningsmetoder, beregninger og vurderinger som grunnlag, både for SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning og for ETA. Som følge av mer omfattende godkjenningsprosedyrer er imidlertid kostnader og tidsforbruk betydelig lavere for utarbeidelse av en nasjonal TG sammenlignet med en ETA.

Søknad om ETA
Søknad om ETA rettes i Norge til SINTEF Byggforsk, som viderebefordrer søknaden til EOTA. Når det er bekreftet at produktet ikke dekkes av en harmonisert EN-standard, får SINTEF Byggforsk klarsignal for utarbeidelse av en ETA.

Dette gjøres enten gjennom å først utarbeide en såkalt CUAP (Common Understanding of Assessment Procedure) for produktet, som er en beskrivelse av hvilke egenskaper som skal tas med i ETA, og hvordan disse skal bestemmes (prøve- og beregningsmetoder etc.). En slik CUAP sirkuleres blant EOTAs medlemsinstitusjoner for kontroll og kommentarer, før selve godkjenningsdokumentet utarbeides og sirkuleres på samme måte.

Alternativt er det for noen produktområder utarbeidet detaljerte retningslinjer for utarbeidelse av ETA, såkalte ETA Guidelines (ETAG). Når produktet dekkes av en slik ETAG, kan SINTEF Byggforsk utarbeide utkast til en ETA direkte, istedenfor å først lage en CUAP.

Oversikt over gyldige ETA Guidelines samt mer detaljert informasjon om ETA og CE-merking finnes på EOTAs hjemmesider.
Les om ETA Guidelines på Sintef: ETA - Europeisk teknisk godkjenning.

November 2018

Alfix har vunnet flott pris!
Mandag 29.10 vant Alfix en temapris ved kåringen av Årets Eierleder 2018 i Sør-Jylland. 

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt