Fuging, sementbasert fugemasse

- Last ned

 

Fuging, sementbasert fugemasse

Til innen- og utendørs fuging av keramiske vegg- og gulvfliser, mosaikk, naturstein mv.

Produkter

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver.
Innfarget med lysekte pigmenter.

Generelt

Fuging kan normalt foretas 2 døgn etter avsluttet flisoppsetting og -legging. Fugene skal være rene for lim, løse partikler mv. i flisens tykkelse.
Lokalet hvor det arbeides bør ha en konstant temperatur og være uten trekk. Eventuell gulvvarme skal være avstengt.
Arbeidstemperatur: +5 °C - +30 °C.

Blanding

Opprøring foretas med rent vann til en smidig og klumpfri konsistens.
Bruk visp på saktegående boremaskin/mørteldrill.
La blandingen stå i 5-10 minutter før bruk.

Fugning

fugemasse paafoeres

 

Fugemassen påføres med en myk gummisparkel diagonalt over fugene slik at fugemassen presses helt inn i fugene.

rengoering

 

Når fugene har "satt seg", foretas rengjøringen med en hardt oppvridd svamp som skylles ofte i rent vann. Arbeid diagonalt over fugene til flisene er rene og fugene jevne. Til avvasking av større arealer kan Alfix Wash-boy med fordel brukes.

stroe metoden

 

Strømetoden
Ved fuging av ikke sugende fliser/klinker kan de drysses med tørr fugemasse umiddelbart etter at fugene er fylt. Vær oppmerksom på at ikke alle produkter er egnet til strømetoden.

afrensning skuremaatte

 

Etter kort tid, når fugene framtrer som mørke felt avrenses med stiv skuresvamp  til flisene er rene.


afvaskning

 

Herefter afvaskes med en hårdt opvredet svamp til fugerne er jævne og klinkerne er rene.
Metoden anvendes især for at opnå helt fyldte fuger og samtidigt en rationel fugeproces.
Ny fugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie.

Rengjøring

Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater fjernes etter 1-2 døgn med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a' i en 1:20 oppløsning. Det skal for- og ettervannes med rent vann.

Forventet resultat

Kvalitetskrav
Kravene til fugearbeidets kvalitet bør fastlegges på forhånd, under hensyntagen til praktisk bruk og estetiske ønsker.
Dette oppnås best ved prøvefuging av et areal av passende størrelse. Etter godkjenning danner dette prøvearealet kriteriet for det resterende fugearbeidet.

Overflate
Fugene bør framstå med en lukket, jevn overflate uten hull eller spor.
Uhensiktsmessig bearbeidning med tydelige slepespor eller opprevet overflate bør unngås. Små nålehull og enkelte spor fra avrensing vil kunne forekomme. Enkelte små svinnsprekker kan oppstå, men har ingen betydning for fugens holdbarhet.

Fylling
Fugene skal være fylte og stå i forhold til flisenes overflate samt bruk.
De ferdige fugene bør normalt ikke utvaskes dypere enn maks 1 mm i forhold til flisenes/klinkenes overflate. Ved fliser med avrundede kanter kan fugene være avpasset disse. Fugene bør ikke være overfylte eller ligge inn over flisene/klinkene.

Styrke
Fugene skal etter herding være harde og rissefaste.
Fugemassen er sementbasert og herder ved hjelp av vann, derfor skal fugene beskyttes mot uensartet eller for rask uttørking, f.eks. direkte sol, annen direkte varmepåvirkning og gulvvarme. Fugen vil under normale forhold være gangbar/belastbar etter ca. ett døgn og fullt belastbar etter ca. 14 døgn.
Fugene er ikke bestandige overfor syreangrep og visse kjemikalier.

Farge
Fugenes farge skal framstå ensartet.
Det vil kunne forekomme fargeforskjeller som skyldes sementens naturlige egenskaper. Fukt fra underlag, ulik sugeevne fra fliskanter og for mye vann ved avrensing kan medføre at fargen blir mørkere. Hurtig uttørking på grunn av varme, varmluft eller trekk kan medføre at fargen blir lys. Skjøter etter arbeidsstopp eller etterreparasjoner kan likeledes medføre fargeforskjeller. Innfargede fugemasser vil i starten kunne avgi overskuddsfarge.

Pleie
Nye fuger har en sugende overflate og derfor behov for pleie.
Sementbaserte fuger er mottagelige for sprut og søl, med risiko for inntrenging og misfarging. For å imøtegå dette er det nødvendig å beskytte/pleie overflaten med såpe som f.eks. Alfix Gulvpleie.

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt