Fuging, silikonbasert fugemasse

- Last ned

 

Fuging, silikonbasert fugemasse

Til bevegelsesfuger i keramiske bekledninger, marmor, naturstein mv., samt til utvendige fasader.
Produkt Høyelastisk 1–komponent fugemasse på basis av silikongummi, avstemt i farge etter Alfix sementbaserte fuger.

Generelt

Fugene skal være rene for mørtel, løse partikler mv. Fugebredden bør i praksis ikke overstige 15 mm og ikke mindre enn 6 mm, avhengig av  forventet bevegelse. Fugedybden bør være ca. det halve av bredden. Fuger over 8 mm ilegges skumstoff-rundprofiler eller folie. Hefteflatene skal være rene og tørre. Arbeidstemperatur oppgis til -20 °C - +40 °C, men bør i praksis ikke være under +5 °C på grunn av risiko for fuktige hefteflater.

forkert korrekt illustration

 

Feil                      Korrekt

Primning

Primning brukes i særlig vannbelastede områder.
rengoering sprit

 

Det viktigste for å oppnå god vedheft er å rengjøre hefteflatene f.eks. med denaturert sprit og tørke av med en ren klut.

Fugning

fugemassen ilaegges

 

Kanter avdekkes med tape. Eventuell primer påføres med pensel i et tynt lag. Bakstoppmaterialet bør ikke primes.
Spissen av patronen avskjæres i en bredde som er avpasset til fugens bredde. Fugemassen ilegges med omhu, så hele fugen fylles.

Innen 10 minutter glittes fugen med stålsparkel, fugegummi eller trepinne fuktet i vann.

tape fjernes

 

Avdekningstapen skal fjernes umiddelbart etter glitting.

forme fugen fugegummi

 

Ved fuging uten avdekningstape brukes normalt en fuktet trepinne eller fugegummi. Når fugemassen er ilagt trykkes, formes og glittes fugen med trepinnen, som dyppes i vann tilsatt litt såpe. Ved bruk av fugegummi overfylles fugen med fugemasse, og så skrapes overflødig fugemasse av med fugegummien.

Rengjøring

herdet fugemasse fjernes med aceton.
Herdet fugemasse fjernes mekanisk.

Forventet resultat

Overflate
Fugen bør framstå med hel og jevn overflate uten hull og spor.
Uhensiktsmessig bearbeidning eller for sen glitting med tydelige spor og hull til følge bør unngås.


Utforming
Fugene bør være fylte og stå i forhold til flisenes overflate samt bruk.
Fugen utformes så den ikke ligger dypere enn flisene, og så det ikke kan stå vannansamlinger på overflaten. Fuger langs loddrette begrensninger utføres med fall bort fra den loddrette flaten.


Styrke
Fugen bør etter herding være fast og ha god vedheftning til fliskantene.
Fugen herder ved hjelp av luftens fuktighet, og litt vann til glitting aksellererer skinndannelse. For mye vann forstyrrer herdingen. Fuktige hefteflater forhindrer vedheftning.
Fugens elastisitet utnyttes best når fugen kun vedhefter til 2 sider. Det bør derfor ved brede fuger brukes bakstopp eller sliptape i bunnen.
Kontroll av vedheftning til fliskanter foretas ved å trykke  et ca. 50 mm bredt, stumpt instrument forsiktig inn midt i fugen.
Antimuggbehandlingens holdbarhet avhenger av vannbelastningen.
Ved intensiv belastning i f.eks. svømmehaller, utendørs fasadebekledning og lignende bruksområder bør det primes.


Farge
Fargen er avstemt i forhold til Alfix sementbaserte fuger.
Silikonfugene er ensartede i fargen, men sementbaserte fuger kan variere avhengig av forholdene under herding. For mye såpe på ferdig fuge kan misfarge/gulne overflaten. Fugen kan ikke overmales.

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt