Glassmosaikk

- Last ned

 

Denne temainfo omhandler temaet fuging av transparente glassmosaikk-, marmor- og glassfliser, samt de problemene med mørke misfarginger som kan oppstå etter at baderommet er blitt tatt i bruk

Generelt

Bakgrunn:

glasmosaic2

Moten når det gjelder fliser er i konstant utvikling. I løpet av de siste årene er transparent glassmosaikk og glassfliser blitt stadig mer populære. Til forskjell fra tidligere tradisjonelle flis- og mosaikktyper framstilt av leire og naturstein, er glassmosaikken og glassflisene laget av transparent glass med kolorert/fargelagt bakside.

Når det brukes transparente glassmosaikk- og glassfliser, ses den ferdige fugen mye tydeligere enn ved vanlige fliser, da fugenes sider blir synlige.
Større fokus på fugene stiller naturlig nok høyere krav til den som utfører arbeidet hvis et tilfredsstillende resultat skal oppnås.
Misfargede fuger med mørke områder under glassflisene er et fenomen som kan oppstå etter at baderommet er tatt i bruk.

Fugene er pene og ensfargede i de første 1 - 4 ukene, men så begynner det å komme mørke fuger og glassflisene ser mørke ut – se foto. 

Forklaring:

Årsaken til fenomenet er fuktighet. Når baderommet brukes overrisles fliser og fuger med vann. Vannet trenger inn gjennom fugene og opphopes i flislimet under flisene. På grunn av flisene bremses uttørkingen, og fukten blir værende bak flisene.

Dessuten er underlaget ofte utført med en vanntett membran, som forhindrer at vann/fuktighet trenger inn gjennom veggen bak.

Da uttørking på denne måten kun er mulig ut gjennom fugene, vil selv en lengrevarende periode uten vannpåvirkning normalt ikke kunne fjerne fuktigheten og dermed misfargingene.

Løsning:

For å unngå mørke fuger og fukt under flisene skal vann- og fuktinntrengning i fugene unngås.
Alfix har i 2005 utviklet nye fugetyper med tilnavnet ”colour”.
I forhold til tradisjonelle fugemasser er de nye fugene forbedret på en rekke områder, bl.a. er de vannskyende.

Den vannskyende egenskapen er viktig i forhold til fuging av glassmosaikk- og glassfliser, fordi det dermed unngås at vann trenger inn i fugene.
For å kontrollere om den vannskyende effekten er tilstrekkelig til å unngå problemene med mørke fuger og fukt under flisene, har Alfix gjennomført en rekke tester hvor betydningen av forskjelllige underlag, flislim og fugemasser ble testet.

Resultatene var tydelige: Med Alfix ”colour” fuger var det ingen mørke/misfargede fuger i motsetning til de testemnene som ble fuget med tradisjonell fugemasse.
På bakgrunn av testresultatene er det nedenfor gitt en veiledning til montering av transparente glassmosaikk-, marmor- og glassfliser.

Underlag

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam og dessuten være fritt for utblomstringer og gjennomgående sprekker.

Det skal være utført korrekt vanntetting i de områdene/sonene hvor dette anbefales.
Oppretting av ujevnheter opp til 5 mm utføres med Alfix Letfix Universal.
Sterkt sugende underlag, f.eks. ubehandlet porebetong samt gipsplater og kalsiumsilikatplater, primes med Alfix Primer.

Montering

Alfix LetFix Universal trekkes på underlaget med tannsparkel, først med den glatte siden, deretter med tannsiden.

Ved oppsetting/legging av mosaikkstifter glittes overflaten plan med den glatte siden av sparkelen. Nettet med mosaikkstifter presses/bankes på plass i det fuktige limet, normalt i løpet av 15-20 minutter. Kontrollér at baksiden er dekket.

Ved glassfliser presses/vris flisene på plass i det fuktige limet, normalt i løpet av 15 - 20 minutter, så det oppnås full dekning av baksiden.

Fugning

Fugingen utføres med Alfix CeraFill 5 colour og/eller Alfix CeraFill 10 colour tidligst 3 døgn etter avsluttet flismontering.

Fugemassen blandes med rent vann til en smidig konsistens, og så skal fugemassen stå i ca. 10 minutter før bruk.

Unnlat å tilsette hele vannmengden på én gang, da pulverets vannskyende egenskaper krever en viss blandetid for å oppnå den rette, smidige konsistensen.

Fugemassen påføres med et gummifugebrett diagonalt over fugene, slik at fugene fylles helt ut.
Etter ca. 30 - 60 minutter, når fugemassen har ”satt seg”, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp, som ofte skylles i rent vann. Først arbeides diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterfølgende vaskes flisene rene med svampen.

For å gi fugene en ekstra beskyttelse kan man påføre Alfix Flis- og Fugeforsegler etter ca. 1 uke. Denne forseglingen gir ekstra sikkerhet mot fukt- og vanninntrengning samt letter rengjøringen av baderommet.

Bemerk!

Eventuell gulvvarme skal være avstengt og må tidligst åpnes 2 uker etter avsluttet fuging.
Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking.

Nyfugede arealer må ikke avdekkes med f.eks. plastfolie.
Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.

For mye vann ved avrensing vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.
Overdosering av vann i fugemassen kan medføre små hull i fugenes overflate.
Det nyfugede området kan tidligst tas i bruk etter 1 døgn.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt