Mørke sementbaserte fugemasser

- Last ned

 

Denne temainfoen fokuserer på noen viktige faktorer som er viktige for å oppnå et godt resultat ved fuging med mørke fuger. Tendensen er at forbrukeren i større grad velger mørke keramiske fliser/klinker i boliger og offentlige bygninger og dermed også en mørk fuge. Fugebredden er ofte redusert til noen få millimeter. For å oppnå et godt resultat, visuelt som teknisk, er det viktig å være svært nøye under utførelsen.

Produkter

Til bruk innendørs og utendørs: Alfix UniversalFuge - CeraFill 10.
Til bruk innendørs: Alfix QuickFuge Premium 8.

Flise/klinketyper

Ikke sugende og moderat sugende: fliser, kakler, klinker, mosaikk, granittkeramikk og mørk naturstein
med moderat sugeevne.

Forbehandling

Sørg for at overflatene er rene og fri for limrester og løse partikler. Fugene skal fremstå med en jevn
dybde langs hele flisen/klinkens kanter. Eventuell gulvvarme, varmevifter og ventilasjon skal være avslått i god tid før fugingen utføres. Under fugearbeidet skal temperaturen være stabil og uten trekk. Vi anbefaler en arbeidstemperatur mellom +10ºC - +30 ºC.

 

Fuging

Tidligst 1 - 4 døgn etter montering av flisene/klinkene. Jo større klinker, jo lengre tørketid.
Overflaten fuktes lett med en godt oppvridd svamp.


Alfix fugemasse røres ut til en klumpfri masse med riktig vannmengde i henhold til bruksanvisningen.

 

plattytan fuktas

 

Fugene fylles

Alfix fugemasse presses i fugene ved bruk av fugebrett, diagonalt på fugene, for at sikre at fugene fylles. Sørg for å fjerne overskytende fugemasse fra overflaten av flisen/klinken.

Fugene jevnes

Når fugemassen er overflatetørr og fast, jevnes fugene med en fuktig svamp til de er jevne og glatte.

Flisene/klinkene rengjøres

Når fugene igjen er tørre, rengjøres overflatene med en oppvridd svamp. Vask diagonalt med svampen og skyll svampen i rent vann etter hvert strøk. Det oppnås optimalt resultat ved kun en rengjøring.

fogarne fylls

 

fogarne jamnas

 

 

plattorna tvattas

 

 

5 gode råd

Restfukt og oppstigende fukt i underlaget

Restfukt i flislimet eller fukt/restfukt i underliggende konstruksjon kan forårsake misfarginger som kalkutfelling og saltutfelling m.m. Sørg for at underlaget er tilstrekkelig tørt før fugingen starter. Ved storformat av fliser/klinker kan tørketiden på flislimet være opp til 4 døgn.

Når du blander fugemassen

Vær nøyaktig når du måler vannmengden som er angitt bak på posen. For tynn opprøring vil ofte resultere i forlenget tørketid, vann-/sementforholdet blir feil, fugene oppnår ikke riktig styrke og fugene blir dypere enn tiltenkt og kan fremstå med varierende farge. Når fugemassen presses i fugene er det viktig at fugene fylles helt, og at overskytende fugemasse straks fjernes fra overflatene.

Tørketid før fugen jevnes

Vær nøye med fugen!
Når fugen er fast og overflatetørr, kan den jevnes med svampen.
På ikke sugende fliser/klinker skal man i visse tilfeller vente opp til 1 time.
På sugende fliser/klinker bør man ikke fuge for stort areal av gangen, da det kan forventes hurtigere
uttørking.

 

Vasking av fliser/klinker

Bruk så lite vann som mulig! Vasking skal utføres diagonalt på fugene. Rengjør svampen etter hvert strøk og skift vannet ofte.

Finish

Marmor, kalk og øvrige natursteinfliser vaskes kun med rent vann.
Syrefaste keramiske fliser/klinker kan med fordel fuktes lett og syrevaskes med Alfix Syr á blandet med vann i forholdet 1:20 før overflatene til slutt rengjøres med rent vann.
Tildekking av ferdig fuktede overflater må tidligst skje etter 1–2 døgn. Tildekking må kun foretas med egnet tildekkingspapp og ikke plastfolie.

 

tvatta syra

Rengjøring med Syr á

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt