Storkjøkken

- Last ned

 

Storkjøkken - Vanntetning, flisemontering og fuging

Innledning
Storkjøkkener har høyere belastning end, hva der normalt forventes i våtrom i boliger. Ofte anvendes hetvand- eller højtrykspuling, brug af stærke rengøringsmidler, og luftfugtigheden kan være høj over længere tid. Gulve får hård punktbelastning f.eks. i forbindelse med bruk af jekketralle, og det stiller derfor særlige krav til underkonstruksjonen. Fliser- og fugekvalitet samt sluk må være tilpasset storkjøkken.

Generelt

storkoekken afloeb 3

 

• Det anbefales et tykt underlag i miljø med mye vann. Følsomme organiske materialer bør unngås.
• Hvis det finnes lettvegger i ett middels vannbelastet område, anbefaler vi et plateunderlag som ikke er fuktfølsomt.
• Sluk i gulv skal være tilpasset til storkjøkken eller industri og være lagt ned med flens til smøremembran fra eksempelvis Blücher: “Justerbart industriavløp”.
• Kontroller at gulvet har tilstrekkelig fall. Minimumsalder på betong: 1 måned. Maksimalt fuktinnhold 90 % RF.
• Gulvflisene bør ikke ha en vannopptaksprosent på mer enn ≤0,5 % og bør ha en anti-skli overflate.
• Gulvflisene bør ikke være større enn 300 x 300 millimeter.
Gulvfliser som utsettes for hard mekanisk belastning, bør være minimum 12 millimeter tykke.
• Man må bli enige om kvaliteten på fugearbeidet på forhånd. Det kan gjøres ved prøvefuge et passende område til godkjenning.
• Elastiske fuger bør generelt begrenses til fuger med forventede konstruksjonsbetingede bevegelser

Gulv

Betongunderlag skal være av minimum styrkeklasse 25 N/mm² og tetthet skal være minimum ≥1,5 N/mm². Underlaget må tåle vektbelastningen og være rengjort for støv, fett, salt, biologiske vekster og annen smuss.

Vegger

Puds, murverk, porebetong, beton, lettklinkerbetong samt våtrumsplater af sement. Underlaget skal være overflate- eller hvidtørt, bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam
samt være fri for gjennomgående revner, utblomstringer og forskalingsolje.

Oppretting

storkoekken opretning

 

Alfix PlaneMix S12 rapid kan brukes til oppretting av hull, ujevnheter og til oppbygging av fall i tykkelse opptil 12 millimeter. Merk! Ved bruk i våtromssoner må ekstra beskyttelse med membran benyttes.
Blandingsforhold: 0,2 til 0,3 liter rent kaldt vann per kilo pulver avhengig av bruksområde og ønsket konsistens.
Tørketid før vanntetning / flislegging: Minimum 2 timer.

 

 

storkoekken opretning pms40

 

Alfix PlaneMix S40 brukes til oppretting og reparasjon fra 5 til 40 millimeter lagtykkelse på konstruksjoner der det stilles spesielt høye krav til både betongunderlag og pusslag.
Blandingsforhold (vegg): 3,0 liter rent, kaldt vann per 20 kg sekk.
Blandingsforhold (gulv): 2,7 liter rent, kaldt vann per 20 kg sekk.
Tørketid før vanntetning / flislegging: Min. 3 dager.

 

Vanntetning av gulv og vegg

storkoekken forbehandling

 

Forbehandling
Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer, uttynnet med rent vann i forholdet 1:3.
Forbruk: Ca. 0,1 liter / m2
Tørketid: Ca. 1 time

 

storkoekken forsegling

 

Forseglinger
Flens ved avløp på gulv rengjøres for eksempelvis primer og avfettes med sprit eller aceton.
Alle overganger mellom vegg og gulv, samt rundt avløp skal forsegles med Alfix VT-tettingsbånd og Alfix VT-hjørner. Bruk Alfix 2K Tetningsmasse til montering og oversmøring. På rørgjennomføringer på vegg skal det brukes selvheftende Alfix Seal-Strip-tetningsbånd. Tilpass hullet slik at det lages en krage som omslutter røret.

 

storkoekken vandtaetning

 

Vanntetning
Til vanntetting brukes Alfix 2K Tetningsmasse som påføres underlaget i to omganger. Først som et glatt tynt porefyllende sparkellag. Etter en tørketid på cirka én time påføres et nytt lag med Alfix 2K Tetningsmasse med cirka 4 x 4 mm.
tannsparkel. Det skal være et heldekkende porefritt lag og overflaten glattes. Lagstykkelse minimum 1 mm. Forbruk: 1,5 - 2 kg/m².
Tørketid før flisemontering: Min. 24 timer ved +20 °C.
Merk! I et sterkt kjemisk belastet miljø anbefaler vi følgende: Alfix Epoxymembran.

 

storkoekken flisemontering

 

Flisemontering
Flisene limes med Alfix ProFix eller Alfix CombiQuickFix. Limet legges på underlaget ved bruk av tannsparkel. Først med den glatte siden og deretter med tannsiden.
Flisene presses / vris på plass i det fuktige limet. Kontroller at flisenes bakside er dekket med lim.
Tørketid før fuging kan påbegynnes: Min. 6–24 timer avhengig av valg av flislim.
Merk! I et sterkt kjemisk belastet miljø anbefaler vi følgende: Alfix C2 Epoxy.

 

storkoekken fugning

 

Fuging
Til fugingen brukes Alfix CeraFill 18 resistent. Den påføres best med et epoxy-fugebrett og fugene skal fylles helt. Når fugemassen har satt seg, etter cirka 5–30 minutter, skal fugene jevnes ut med en fuktig svamp. Etter kort tid skal overflaten rengjøres med en lett fuktig svamp som skylles ofte i rent vann. Fugene skal være fylte. For å sikre gjennomherding og styrkeutvikling, er det viktig at fugene holdes fuktige de første fire til fem dager.
Merk! I et sterkt kjemisk belastet miljø anbefaler vi følgende: Alfix C2 Epoxy.

 

storkoekken elastisk fugning

 

Elastiske fuger
Alfix M-Silicon brukes til ekspansjonsfuger som tetting mellom rørgjennomføringer og installasjoner.
Kontroller at hefteflatene er tørre og rene. Hefteflatene skal utgjøre hele flisens størrelse.
Merk! I mekanisk utsatte områder med behov for ekstra styrke i fugemassen anbefaler vi:
Arbokol 1025 Fugemasse.

Henvisninger

Arbeidet skal utføres etter Alfix Produktinformasjon som angitt i Alfix våtromsbrosjyre, Alfix bassengbrosjyre og bruksanvisninger på produktemballasjen.

Januar 2020

Alfix nominert til Byggeriets Miljøpris 2020!
Alfix er nominert til den ettertraktede grønne prisen på bakgrunn av vores nye bærekraftige
trinlydsmembran – Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt