Gulvvarme

- Last ned

 

Gulvvarmekonstruksjoner basert på elvarme med etterfølgende legging av fliser.Denne anvisningen beskriver 2 systemer:

  1. Varmematter, som primært brukes til komfortvarme innendørs i forbindelse med renovering av gulv. Byggehøyde med fliser ca. 10 mm.

  2. Varmekabler med større effekt, og som primært brukes hvor elvarme utgjør romoppvarmingen. Byggehøyde med fliser ca. 40 mm.

Underlag

Betong, eksisterende flisbelegning, terrazzo m.v.

Evt. vandtettning

I våte rom skal det utføres vanntetting, se brosjyren "Våtrom, Vanntetting med Alfix"

Tilslutning gulvvarme

Varmematter eller varmekabler tilsluttes i samarbeid med autorisert elinstallatør.

Indstøbningsmasse

Ved innstøping av varmematter brukes:
Alfix Planemix 20, som er en hurtigherdende, selvutflytende gulvsparkelmasse til lagtykkelser fra 1 - 20 mm.

Alternativt brukes flislim f.eks. Alfix CombiQuickFix, som er en hurtigherdende, fleksibel flislim, til lagtykkelser fra 1 - 10 mm.

Ved innstøping av varmekabler brukes:
Alfix PlaneMix 50 som er en hurtigherdende, selvutflytende avrettingsmasse til lagtykkelser fra 2- 50 mm.

Forbruk

Produkt
Kg pr. m² pr. mm lagtykkelse
Alfix CombiQuickFix
ca. 1,4
Alfix PlaneMix 20
ca. 1,6
Alfix PlaneMix 50
ca. 1,7

Forbehandling

Underlaget skal være bæredyktig og rengjort for støv, fett og sementslam. Avrensing av fett og såperester foretas med Alfix Grunnrens.
Kontrollér at alle overflater er tette, da avrettingsmassen ellers vil renne ned i små sprekker eller åpninger.
Benytt selvklebende skumlister som begrensning ved dører, avløp m.v.
Ved bruk av sparkelmasse skal alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer. På alle sugende underlag, som f.eks. betong, fortynnes Alfix PlaneMixPrimer med rent vann i forholdet 1:3.
Primeren kostes grundig ned i overflaten, uten at det dannes dammer. Ved tette, ikke sugende underlag, brukes Alfix PlaneMixPrimer ufortynnet. I den våte primeren strøs tørt PlaneMix pulver ut på overflaten, det kostes på med gresskost. Primeren skal være tørr før videre behandling, normalt tar det ca. 1 time ved +20 °C.
Ved bruk av flislim utføres ingen primning.

Utlegging

Udlægning

Varmematter, f.eks. Devimat, er selvklebende og utlegges direkte på det rengjorte og eventuelt primede underlaget.
Varmemattene legges ut med jevn fordeling over hele gulvarealet og føres utenom toaletter, badekar m.v.
Husk forberedelse til en eventuell gulvføler.
Varmekablene fastgjøres, eventuelt til Alfix Metallnett, ved hjelp av f.eks. kabelbånd. Med hensyn til innbyrdes avstand på kablene henvises til leverandøren av varmekablene.

Indstøbning varmematter

Spartelmasse

Sparkelmasse

Oppblanding av Alfix PlaneMix 20 foretas med 4 - 4,5 liter rent, kaldt vann pr. 20 kgs pose. Sparkelmassen helles ut over varmematten og fordeles med en tannsparkel, så den flyter sammen til en jevn og plan overflate som dekker varmematten.
Lagtykkelse ca. 5 mm.
Flislegging kan normalt utføres etter ca. 12 timer.

Fliseklæber

Flislim

Opprøring av 20 kg Alfix CombiQuickfix foretas med ca. 3,6 liter rent, kaldt vann. Brukstid etter opprøring er ca. 50 minutter.
Limet glattsparkles over varmematten til den er helt dekket.
Lagtykkelse ca. 5 mm.
Flislegging kan normalt utføres etter ca. 3 timer.

Indstøbning varmekabler

Indstøbning af elkabler

Oppblanding av Alfix PlaneMix 50 foretas med 3,2 - 3,6 liter rent, kaldt vann pr. 20 kgs pose. Sparkelmassen helles eller pumpes ut over kablene og fordeles med en tannsparkel, så den flyter sammen til en jevn og plan overflate.
Høyden kan markeres f.eks. ved å spenne ut snorer eller ved bruk av Alfix Nivålære.
Det monteres kantbånd langs veggene for å sikre at sparkelmassen ikke får vedheftning til vegger.
Lagtykkelse ca. 30 mm.
Flislegging kan normalt utføres etter ca. 24 timer.

Fliselegging

Flisene legges i f.eks. Alfix CombiQuickFix eller Alfix ProFix. Forbruk: 2,0 - 4,5 kg pr. m².

Fugning

Til utfuging anbefales Alfix CeraFill 10 colour eller Alfix CeraFill 20.
Forbruk 0,7 - 1,7 kg pr m². Omkring rørgjennomføringer, gulvavløp, sanitære installasjoner og overgang vegg/gulv fuges med Alfix S-Silicon eller Alfix M-Silicon.

Feltinddeling

Dilatasjonsfuger i underkonstruksjonen føres opp i fliskonstruksjonen og fuges med Alfix Silicon.

Tilslutning

Gulvvarmen bør ikke tilsluttes før 7 døgn etter fugearbeidets avslutning. Gradvis temperaturstigning. Maksimum overflatetemperatur 35 C°.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt