Acoustic PS3 - Recycled

Acoustic PS3 - Recycled

Trinnlydsbanevare

  • Som underlag for alle typer gulvbelegg
  • Til montering direkte under toppbelegg
  • Lydreduksjon på opptil 19 dB
  • Innbyggingshøyde på 3-4 mm
  • God trykkstyrke og bæreevne
  • Til bruk i tørre og våte rom
  • Spesielt egnet under keramiske fliser og naturstein
  • For direkte flismontering i boliger og bygg med lett yrke
  • Hindrer bevegelser i underlaget
  • Fremstilt av 100 % gjenvunnet gummi og naturlig kork

acoustic ps3 recycled icons

Produktfakta

Produkt

Fint granulat av gjenvunnet gummi og kork med bindemiddel av polyuretan-elastomer.

Leveres i ruller med lengde på: 10 m.
Bredde: 1 m. Tykkelse: 3 mm.
Vekt: Ca. 22 kg per rull

 

Bruk
Ved direkte flismontering begrenses bruken av Alfix Acoustic PS3 - Recycled for lastkategori C1 i
henhold til DS/EN 1991-1-1:2007.
Maks. flatelast: 2,5 kN/m²
Maks. punktlast: 3,0 kN/m²
Pallløftere og andre transportverktøy med harde hjul bør ikke under noen omstendigheter brukes på
områder med fliser montert på Alfix Acoustic PS3 - Recycled.

Farger

Rekkeevne

Forbruk

Rekkeevne
Dekker ca. 10 m²/rul

Emballasje

19 ruller per pall.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Testet på akkreditert institutt for trinnlyd og luftlyd etter ISO 10140 -1 og 3, samt ISO 717-2.
EMICODE EC1 PLUS
Indoor Air Comfort® Bestått

Tekniske data

Trinnlydsdemping 3 mm

ΔLW = 16 dB med klinker

EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

ΔLW = 19 dB med laminat

EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

ΔLW = 16 dB med limt tregulv

EN ISO 140-8) (ISO 10140-1) (ISO 717-2)

ΔLW = 19 dB med LVT gulv
Testverdiene er målt iht. DIN EN ISO 140-8, som tjener som veiledende verdier.
Den effektforbedrende foranstaltningen vil avhenge av den aktuelle
konstruks jonen som faktisk implementeres på objektet. Den aktuelle verdien
kan bestemmes ved hjelp av en testinstallasjon og testmåling.


Maks. flatelast

2,5 kN/m²

 


Maks. punktlast

3,0 kN/m²

 


Varmeledningsevne

0,080 W/mK

 


Varmeledningsmotstand

0,038 m²K/W

 


Densitet

Ca. 600-700 kg/m³

 

Diffusjonstetthet

Produktet er diffusions-åpent.

 

Lagring

Lagres tørt ved konstant temperatur.

Bruksanvisning

Underlag

Betong, lettbetongdekke, eksisterende fliser, terrazzo og tre.
Ved andre typer underlag eller legging uten lim, kontakt Alfix’ servicetekniske avdeling.

Forbehandling

Underlaget må rengjøres og være tørt. Overflaten skal fremstå jevn.
I tørre rom: Underlaget primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet med vann i forholdet 1:6.
I våte rom: Se seksjon forbehandling og forsegling i brosjyren “Våtrom - Vanntetting med Alfix”.

Bruksanvisning

Ruller med Acoustic PS3 - Recycled må tempereres til en temperatur på min. +15ºC før legging.
Dette for å få et tilstrekkelig formbart produkt, som gjør montering enklere.
Alfix Acoustic PS3 Recycled rulles på underlaget og skjæres til nøyaktig størrelse etter rommet. Rundt rør og overgang vegg/gulv anbefales det å montere Alfix Kantbånd for å unngå lydbroer.
Montering av Alfix Acoustic PS3.
Til klebing brukes Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse.
Tetningsmassen påføres med en korthåret malingsrull i et tynt, jevnt lag, eller alternativt med limsparkel. Trinnlydsmatten trykkes godt på plass i den nylig påførte tetningsmassen. Bruk en glattsparkel eller trommel. Unngå folder og buler.
Forbruk av tetningsmasse: Ca. 0,5 kg/m²


Samlinger og sprekker forsegles med tetningsmasse eller egnet tape, avhengig av toppbelegg.
Min. tørketid ved +20 °C før flislegging:
Alfix 1K Tetningsmasse: Min. 12 timer.
Alfix 2K Tetningsmasse: Min. 6 timer.

 

Beleggning av tre, laminat og LVT
Limes og monteres direkte på Alfix Acoustic PS3-Recycled iht. Leverandørens anvisninger.


Vanntetting
I våte rom skal det alltid utføres vanntetting over trinnlydsbanevaren med Alfix 1K Tetningsmasse, Alfix 2K Tetningsmasse eller Alfix Banemembran.


Flismontering
Flisene monteres med fleksibelt fliselim, f.eks. Alfix CombiQuickFix eller Alfix ProFix. Ved tvil legges et prøvefelt.


Fliseformat
Minste format på fliser er 10 x 10 cm.
Min. tykkelse for keramiske fliser: 9 mm.
Naturstein: 15 mm.


Fuging
Til fuging anbefales Alfix UniversalFuge CeraFill 10 eller Alfix QuickFuge 8 premium. Rundt rørgjennomføringer
og overgang vegg/gulv skal det fuges med Alfix M-Silicon.
Underliggende fuger skal alltid føres opp i flisene.

Rengjøring

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt