Fliser på eksisterende fliskledninger

- Last ned

 

Innledning

På eksisterende fliskledninger er det mulig å montere nye fliser dersom de gamle flisene sitter fast. Dermed slipper man riving og gjenoppbygging av et plant underlag.
I våtrom må det tas stilling til våtromssikring, særlig hvis vann- og avløpsinstallasjonene skal skiftes samtidig.
Hvis det tidligere ikke er utført vanntetning bak den eksisterende fliskledningen, kan det med fordel tettes før montering av de nye flisene.
Bruksområdet er innendørs på vegger og gulv i tørre eller våte rom i f.eks, kjøkkenallrom og bad.

Almenne råd

• En fliskledning kan bare anses som vannavvisende og er ikke vanntett
• Vanntetning kan utføres direkte på fliser med Alfix våtromssystem
• Vanntetning på gulv krever sluk med flens for smøremembran
• Kontroller at eksisterende fliser og fuger er stabile og sitter fast
• Kontroller at fall og planhet på gulvet er i tråd med kravene som stilles til ferdig belegg.
• Eventuell gulvvarme skal være slått av.
• Underlaget skal være bæredyktig, rent for støv og fett, samt fri for saltutsondringer og gjennomgående sprekker
• Eventuell eksisterende dilatasjonsfuge i eksisterende flisbelegg skal respekteres og føres med opp i den nye flisbelegg

Produkter

Alfix Grunnrens / Alfix Rensevæske
Alfix våtromssystem
Flislim, f.eks. Alfix LetFix
Alfix FlexBinder til kritiske underlag
Alfix fugemasse, f.eks. Alfix CeraFill 10 colour
silikonfugemasse, f.eks. Alfix M-Silicon.

 

Forbehandling

nye fliser eksisterende forbehandling

 

Et eventuelt kalkbelegg fjernes først med Alfix Rensevæske. Rengjøring av fett og såperester fjernes deretter med Alfix Grunnrens. Overflaten rengjøres med Alfix Grunnrens fortynnet 1:10 og påføres på overflaten i rikelige
mengder. Oppløsningen skal virke i ca. 5 - 10 minutter. Deretter skures overflaten grundig med en skuresvamp/skurematte. Vask til slutt med rent vann.
Forbruk: Ca. 1 liter per 20 - 40 m².

 

Vanntetning i våtrom
Ev. våtromssikring utføres med Alfix 1K Tetningsmasse eller Alfix 2K Tetningsmasse direkte på den rengjorte flisoverflaten uten priming på forhånd.

Følg anvisningen: Våtrom - vanntetning med Alfix.

De nye flisene monteres direkte på våtromsbehandlingen uten kontaktlag.

 

Kontaktlag

nye fliser eksisterende kontaktlag

 

Om det ikke utføres våtromssikring, må det påføres et kontaktlag med f.eks. Alfix LetFix, Alfix ProFix, Alfix CombiFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium.
Limet blandes etter anvisningen på emballasjen og trekkes over underlaget med en glatt sparkel eller den glatte siden av en tannsparkel.
For å oppnå større vedheft på kritiske underlag som f.eks. tre og gips kan limet røres opp med Alfix FlexBinder.
Lagtykkelse: Maks. 1 mm.
Forbruk av lim: Ca. 1 kg/m².
Tørketid: Min. 6 - 24 timer ved +20°C avhengig av valg av lim.

Heftprimer

fliser paa epoxy haefteprimer

 

På plane klinkegulv kan det alternativt utføres heftprimer med konsistens som kan påføres med rulle:
Alfix FlexBinder blandes med vann i forholdet 1:1 og røres ut med ca. 0,5 liter per kg Alfix ProFix.
Lagtykkelse: Maks. 1 mm.
Tørketid: Min. 24 timer ved +20 °C avhengig av valg av lim.
Forbruk av FlexBinder: Ca. 0,25 liter binder per kg flislim.
Forbruk ProFix: Ca. 0,5 kg/m2.

 

Flismontering

fliser eksisterende flisemontering nye fliser eksisterende flisemontering 2

 

Flisene monteres med f.eks. Alfix LetFix, Alfix ProFix, Alfix CombiFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium flislim.
Limet trekkes på underlaget med en tannsparkel, først med den glatte siden. Trekk deretter gjennom med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet. Kontroller at baksiden av flisen er dekket.
Tannsparkel: Tannstørrelsen på sparkelen er avgjørende for mengden av påført flislim og skal velges ut fra hensyn til flisens bakside og format samt beskaffenheten i underlaget.
Tørketid før fuging Min. 3 - 24 timer avhengig av valg av lim.
Forbruk, Alfix ProFix: 1,9 - 2,9 kg/m²

 

Fuging

nye fliser eksisterende fugning

 

Det er viktig at fugene er rene for lim, fri for støv og løse partikler og har en ensartet fugedybde.
Til fuging brukes f.eks. Alfix CeraFill 10 colour.
Når fugemassen har satt seg, etter ca. 30 - 60 minutter, glattes fugene med en oppvridd vaskesvamp.
Etter en kort tørketid rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Fugene skal være fylt.
Forbruk av CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

 

Elastiske fuger

nye fliser eksisterende elastisk fuge

 

Alfix M-Silicon brukes til dilatasjonsfuger i fliskledninger, tetning rundt rørgjennomføringer og installasjoner.
Kontroller at heftflatene er tørre og rene - heftflatene skal utgjøre hele tykkelsen av flisen.

 

Henvisninger

Arbeidet utføres nøye etter Alfix produktinfo for de omtalte produktene, Alfix brosjyrer samt bruksanvisninger på emballasje.
Produktinfo og sikkerhetsdatablad er å finne på vår hjemmeside, via QR-koden på produktemballasje eller i Alfix-appen som finnes i App Store eller Google Play.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt