Fuging med C2 Epoxy

- Last ned

 

Innledning

Epoksyfuger har en rekke fordeler i forhold til sementbaserte fuger og brukes ikke bare i industrien. Man kan unngå misfarging fra f.eks. rødvin eller oljesøl, og fargestabiliteten er høyere enn ved bruk av sement som bindemiddel. Fugemassen er væsketett og motstandsdyktig overfor salting og saltutslag fra underlaget.
Den høye vedheften for flisekanter og den lave E-modulen reduserer risiko for sprekker og tar opp spenninger fra underlaget.
Bruksområdet er industri, svømmebasseng, verksted, bilutstillingslokaler, vaskehaller, terrasser, trapper og balkonger.

Generelle råd

Fuging med epoksy krever spesielt fokus på arbeidsmiljø og personlig verneutstyr.
Alfix C2 Epoxy er vannemulgerbar, og rengjøring utføres med varmt vann.
Fugeprosessen krever spesialverktøy for å sikre godt resultat.
Fugene må være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.
Det anbefales at du utfører en prøvefuging på et mindre areal for å kontrollere om epoksyen kan fjernes uten å etterlate epoksyhinner på flisen.
Arbeidstemperatur: Mellom +15 °C og +30 °C.
Epoksymaterialene må være romtemperert under utførelsen.

Produkter og utstyr

Alfix C2 Epoxy.
Rørekrok, f.eks. spiralrører eller Eskimo-visp på 10 mm enkel/550.
Epoksyfugesparkel, håndtak til skuresvamp med borrelås og løse, fine skuresvamper.
Min. 2 vaskebøtter med tilhørende svampebrett og løse flisesvamper, evt. håndsvamper.
Denaturert sprit til rengjøring.

Opprøring

oproering c2 epoxy oproering c2 epoxy 2

 

 

 

 

 

 


Del B blandes i del A til en homogen masse med egnet rørekrok på boremaskinen på lav hastighet.
Stans underveis for å skrape ublandet epoksy fra kantene.
Blandetid: min. 3 minutter. Bearbeidingstid: ca. 50 minutter.

Fuging

fyldning fuger c2 epoxy  fyldning fuger c2 epoxy 2

 

Alfix C2 Epoxy presses ned i fugene med en hard gummisparkel.
Hold sparkelen i en skarp vinkel på ca. 60° mot underlaget.
Det er viktig å holde kantene på fugebrettet rene for å unngå å trekke opp fugemasse.
Arbeid diagonalt over fugene og trekk sparkelen frem og tilbake, så fugemassen presses godt inn mot flisekantene.
Fokuser på fylling og etterlat minst mulig fugemasse på flisen.
Rengjøring kan utføres umiddelbart etter fylling.
Sørg for at rengjøringen kan utføres uten å påvirke det fugede arealet.
Påfør fugemasse i passende deler, og fullfør rengjøringen før neste del.
Vær særlig nøye med å presse fugemassen ned i fugene i hver del, slik at luftlommer unngås.

 

Rengjøring/emulgering

afrensning c2 epoxy afrensning c2 epoxy 2

afrensning c2 epoxy 3

 

 

 

 

Bruk skuresvampen til å spre minst mulig vann på overflaten, og skur/emulger med roterende bevegelser.
Fortsett inntil det står et jevnt, fint slamlag over flisene og fugene er fylt.

Rengjøring

afvaskning c2 epoxy afvaskning c2 epoxy 2

Bruk et svampebrett oppvridd i rent, varmt vann til å vaske bort slamlaget ved å trekke brettet diagonalt over flisene. Skyll svampen mellom hvert trekk. Fortsett til flisene er rene
og fugene er fylt.
Skift svamp for hver 5 kg brukt epoksy.
Skift vaskevann 2 ganger for hver ca. 5 kg brukt epoksy. For å spare på vannforbruket kasseres vaskevannet ved hvert skift, og det brukte vaskevannet bytter plass, slik at det rene vannet brukes til rengjøringen hele tiden.
Unngå overskytende vann på fugene etter rengjøringsprosessen.

Avsyring/sluttrengjøring

afsyring c2 epoxy

Etter 5–15 timer foretas sluttrengjøring av eventuell epoksyhinne. Bruk ren, denaturert sprit som helles ut på overflaten og gnis av med klut.
Det kan være vanskelig å fjerne fugehinne som har ligget over lengre tid.
Ev. epoksyrester kan forsøkes fjernet med f.eks. CR10 fra FILA eller SERVICE EPOSOLV fra Treetops.

Resultat

udfald c2 epoxy

De ferdige fugene bør normalt ikke vaskes ut dypere enn maks. 1 mm. Når flisene har avrundede kanter, kan fugene tilpasses disse. Fugene bør ikke være overfylte eller ligge inn over flisene.

Merknader

Arbeidet utføres nøye i henhold til Alfix’ produktinfo for de omtalte produktene, Alfix’ brosjyrer samt bruksanvisninger på emballasje.


Produktinfo og sikkerhetsdatablad er å finne på vår hjemmeside, via QR-koden på produktemballasjen eller i Alfix-appen som finnes i App Store eller Google Play.

 

 

September 2020

NYHET: Les seneste nyhetsbrev

 

 Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt