Epoxy Grunder

Epoxy Grunder

Syrafast förankringsgrundning

Till förbehandling och fuktskydd i samband med Alfix Epoxi Membran.

  • Inom och utomhus
  • Effektiv förankring på underlaget
  • Tåler hög kemisk påverkning

Produkt facts

Produkt

2-komponent epoxisystem, det skall in ströss torr kvartssand i kornstorlek 0,32- 0,71 mm, (type 1).

Färger

Åtgång

200-300 g/m² + ca. 2,5 kg sand.

Förpackning

Alfix Epoxy Grunder levereras i 5 kg emballage, som innehåller avpassade mängder av komponent A och komponent B.
Sand kan levereras i 25 kg säckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Allt överskott av sand borttages vid rengöring och dammsugning. Vidare behandling med Alfix Epoxi Membran får först ske när grundningen har härdat, tidigast efter 16 timmar.

Förseglingar

Beläggning

Märkning

A komponent
Signalord: Varning.
B komponent
Signalord: Fara

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +30°C

Användningstid

30 minuter vid +20°C

Torrtid

Efter 16 timmar vid +20°C kan vidare behandling utföras

Krympning

INGEN

Lagringstid

Min. 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Platsgjuten betong och betongelement äldre än 3 månader.
Draghållfastheten i betongen skall vara minst 1,5 N/mm².

Förbehandling

Underlaget skall vara fast, rengjort från damm, fett och cementslam och får ej ha genomgående sprickor samt ha en jämnhet på +/- 2 mm på en 2 m längd. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.

Bruksanvisning

Del A blandas med del B i förhållande 2:1. Använd rörkrok på långsamt gående borrmaskin.
Blandningstid ca. 3 minuter.
Användningstid ca. 30 minuter vid +20°C.
Grundningen påförs med en korthårad målarrulle i ett jämnt lag och en mängd på 200-300 g/m².
I den blöta påförda Alfix Epoxi Grunder strör man torr kvartssand typ 1, tills hela ytan är sandmättad.

OBS!

Underlag och arbetstemperatur bör vara mellan +10°C och +30°C.
Undgå att arbetet utförs i direkt sol.
Arbete med epoxiprodukter kräver speciell utbildning.

Rengöring

Rester av Alfix Grunder på verktyg och liknande rensas direkt efter användning med sprit.
Härdat Grunder kan endast avlägsnas mekaniskt.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)