CombiQuickFix

CombiQuickFix

Snabbhärdande flexibel fästmassa

  • För kakel, klinker, natursten, storformat- och porcellanatoplattor
  • För avjämning och uppbyggnad av fall
  • Inom- och utomhus
  • Lämplig vid låga temperaturer
  • Gångbart efter 3 timmar
  • Smidig konsistens
  • För golv med uppvärmning
  • Mycket låg emission
  • Byggtjocklek från 2 - 10 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Ljus grått cementbaserat, snabbhärdande fästmassa med hög plasttillsats.

Färger

Åtgång

Tandstorlek
Åtgång kg/m²
6 x 6 mm
ca. 1,7
8 x 8 mm
ca. 2,3
10 x 10 mm
ca. 2,9
12 x 12 mm
ca. 3,4
För uppspackling av ojämnheter
ca 1,1 kg per mm tjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
12

Prestandadeklaration

 nr. 4

EN 12004:2007+A1:2012
Alfix CombiQuickFix Cementbaserad fästmassa
med förbättrad
vidhäftning, deformation,
hängförmåga och
öppentid.
För användning både
inomhus och utomhus
Brandklass NPD Farliga ämnen Se säkerhetsdatablad
på www.alfix.com
Vidhäftningsstyrka efter
kortvarig torr lagring
≥ 0,5 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
torr lagring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
värmeåldring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
vattenlagring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
frys-tö-cykler
≥ 1,0 N/mm²    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

DS/EN 12004 – DS/EN 12002

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,4 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

Ca 30 minuter

Användningstid

Ca 50 minuter vid +20°C.

Gångbar/fogbar

Efter 3 timmar vid +20ºC

Gångbar/fogbar

Efter 12 timmar vid +10ºC

Fullt belastningsbar

Efter 3 dygn vid +20°C

Dragvidhäftning mot betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassificering EN 12004

C2 FE S1

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn.
Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.
Golv med cementbaserade spackelmassor.
Anhydrit golv med max. fugtighet på 0,5%.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.
Gipsskivor, kalciumsilikatskivor.
Befintlig keramisk beklädnad, cementmosaik.
Vinyl (PVC mattor) och målade betongytor.

 

Underlag av gips, befintliga keramiska plattor, vinyl och målning skall normalt inte användas utomhus eller på områden med stor vattenpåvärkning.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för beläggning med keramiska plattor och rengjort från smuts, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utföras med Alfix Grundrent.
Kontrollera att eventuell. målarfärg är torr och sitter fast. Vinyl och målade ytor slipas/matteras med passande sandpapper och påförs ett tunt kontaktskikt av Alfix CombiQuickFix.


Utspackling av ojämnheter upp till 10 mm kan göras med Alfix CombiQuickFix.
Starkt sugande underlag inomhus, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Utomhus tunngrundas sugande underlag med Alfix CombiQuickFix.

Bruksanvisning

Fästmassan tilreds med ca 0,22-0,25 liter rent vatten pr kg bruk, motsvarande 4,4-5,0 liter per 20 kg säck.
Alfix CombiQuickFix påföres underlaget med en slät spackel, varefter det kammas upp med lämplig tandspackel. Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa, normalt inom 30 minuter. Kontrollera ibland att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa.

Större format än 60 x 60 cm påföres bruket både på plattor och underlag för att uppnå full täckning s.k. Buttering-Floating metoden.
Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattorna storlek utföras dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden.

 

OBS!
Vissa storformat plattor och natursten kräver speciella förhållande.
Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härda.
Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
Korrigering kan normalt utföras inom 20-30 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.
Golvvärme skall vara avstängd.

Rengöring

Rester av CombiQuickFix på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat.

Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)