LetFix Universal

LetFix Universal

Flexibel fästmassa – Lätt, vit

 • För kakel, klinker, mosaik och natursten
 • För storformat- och porcellanatoplattor
 • Montering av isoleringsskivor
 • Inom- och utomhus
 • Lämplig för marmor och mosaik
 • Extra drygt
 • Extra smidig och lätt
 • Extra bra hängfix
 • Godkänt för våtrum
 • För golv med uppvärmning
 • Byggtjocklek upp till 5 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Vitt, cementbaserat fästmassa uppbyggt på lätta fyllnadsmaterialer med hög plasttillsats.

Färger

Åtgång

Tandstorlek
Åtgång kg/m²
4 x 4 mm
ca. 1,0
6 x 6 mm
ca. 1,5
8 x 8 mm
ca. 1,9
10 x 10 mm
ca. 2,4

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 18 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
11

Prestandadeklaration

 nr. 1

EN 12004:2007+A1:2012
Alfix LetFix Universal Cementbaserad fästmassa
med förbättrad
vidhäftning, deformation,
hängförmåga och
öppentid.
För användning både
inomhus och utomhus
Brandklass NPD Farliga ämnen Se säkerhetsdatablad
på www.alfix.com
Vidhäftningsstyrka efter
torr lagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
värmeåldring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
vattenlagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
frys-tö-cykler
≥ 1,0 N/mm²

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

DS/EN 12004 - DS/EN 12002

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,35 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

20 - 30 minutter

Användningstid

Ca 5 timmar vid +20°C

Gångbar/fogning

Efter 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 24-48 timmar vid +20°C

Dragvidhäftning, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Klassificering - EN12004

C2 TE S1

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.
Golv med cementbaserade spackelmassor.
Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.
Befintlig keramisk beklädnad, cementmosaik, PVC och målade betongytor.
Ytor behandlad med Alfix tätningsmassa.
Skivkonstruktioner: Skivorna skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro.
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärkas konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.

Underlag av gips, trä, befintliga keramiska plattor, vinyl och målning skall normalt inte användas utomhus eller på områden med stor vattenpåvärkning.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor. Borttagning av fett och tvålrester utföras med Alfix Grundrent.

Kontrollera att eventuell målarfärg är torr och sitter fast. Vinyl och målade ytor slipas/matteras med passande sandpapper och påförs ett tunt kontaktskikt av Alfix Letfix Universal.
Utspackling av ojämnheter upp till 5 mm utföras med Alfix LetFix Universal.
Starkt sugande underlag inomhus, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Primer eller Alfix PlaneMixPrimer.
Starkt sugande underlag utomhus tunngrundas med Alfix LetFix Universal.

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med 0,4 - 0,5 liter rent vatten per kg pulver
Alfix LetFix Universal påföres underlaget med en slät spackel, varefter ytan kammas upp med en tandspackel.
Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa, normalt inom 20 - 30 minuter.
Vid läggning av mosaik krävs särskilt kraftig fastbankning.
Kontrollera ibland att plattornas baksidor är helt täckta med fästmassa
Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattorna storlek utföras dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden.

 

OBS!
Vissa storformat plattor och natursten kräver speciella förhållande.
Alfix LetFix Universal är baserad på vit Portlandcement, vilket motverkar färgskillnad vid ljusa natursten.
Detta kan dock inte garanteras under alla förhållande. Vid särskild porösa eller fuktkänsliga naturstensplattor
rekommenderas Alfix QuickFix premium i combination med en provläggning.
Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härda.
Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
Korrigering kan normalt utföras inom ca 20 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och
plattornas sugförmåga.
Golvvärme skall vara avstängd.

Rengöring

Rester av LetFix Universal på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)