ProFix

ProFix

Flexibel fästmassa

  • För kakel, klinker, mosaik och natursten
  • För storformat- och porcellanatoplattor
  • Inom- och utomhus
  • Drygt, låg åtgång
  • Lättflytande konsistens till golv
  • Snabb styrketillväxt
  • Godkänd för våtutrymmen
  • För golv med uppvärmning
  • Byggtjocklek upp till 10 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Ljus grå cementbaserat fästmassa med hög plasttillsats.

Färger

Åtgång

Tandstorlek
Åtgång kg/m²
4 x 4 mm
ca. 1,0
6 x 6 mm
ca. 1,5
8 x 8 mm
ca. 1,9
10 x 10 mm
ca. 2,4
12 x 12 mm
ca. 2,9
Till spackling
1,0 kg/mm

Förpackning

Plastlaminerade papperspåsar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
09
Prestandadeklaration nr. 6 EN 12004:2007+A1:2012
Alfix ProFix Cementbaserad fästmassa
med förbättrad
vidhäftning, deformation,
hängförmåga och
öppentid.
För användning både
inomhus och utomhus
Brandklass NPD Farliga ämnen Se säkerhetsdatablad
på www.alfix.com
Vidhäftningsstyrka efter
torr lagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
värmeåldring
≥ 1,0 N/mm²
Vidhäftningsstyrka efter
vattenlagring
≥ 1,0 N/mm² Vidhäftningsstyrka efter
frys-tö-cykler
≥ 1,0 N/mm²

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Draghållfasthet enligt DS/EN 12004.
Tryckhållfasthet provning efter DTI-metod.
Deformationstest enligt SP-metod 1910.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +30°C

Densitet

1,4 kg/liter (upprört med vatten)

Öppentid

Ca 20 - 30 minuter

Användningstid

Ca 4 timmar vid +20°C

Gångbar/fogning

Efter 12–18 timmar vid +20°C
Efter 1–2 dygn vid +10°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +10°C

Dragvidhäftning, betong

1,0 - 2,0 N/mm²

Trækstyrke, frost/tø

0,8 - 1,2 N/mm²

Klassificering

C2 E S1

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Puts, tegel och lättbetong.
Avjämningsskikt av bruk, med eller utan uppvärmning, äldre än 14 dygn.
Platsgjuten betong och betongelement, äldre än 2 månader.
Golv med cementbaserade spackelmassor.
Lättbetongelement max. fuktighet på 8 %.
Befintlig keramisk beklädnad, cementmosaik, PVC och målade betongytor.
Ytor behandlad med Alfix tätningsmassa.
Skivkonstruktioner: Skivorna skall vara monterade enligt fabrikantens anvisningar.
Våtrumsgips, till exempel Glasroc Hydro.
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärkas konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa med nätarmering.

Underlag av gips, trä, befintliga keramiska plattor, vinyl och målning skall normalt inte användas utomhus eller på områden med stor vattenpåvärkning.

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramiska plattor. Det skall vara rengjort från damm, fett, olja och cementslam och får icke ha genomgående sprickor.
Borttagning av fett och tvålrester utföras med Alfix Grundrent.
Kontrollera att eventuell. målarfärg är torr och sitter fast. Vinyl och målade ytor slipas/matteras med passande sandpapper och påförs ett tunt kontaktskikt av Alfix ProFix.
Utspackling av ojämnheter upp till 10 mm utföras med Alfix ProFix.


Starkt sugande underlag inomhus, till exempel obehandlad lättbetong, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, anhydritgolv förbehandlas med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlaneMixPrimer.
Utomhus grundas sugande underlag med Alfix PlaneMixPrimer blandat med vatten i förhållandet 1:6.

Bruksanvisning

Fästmassan tillreds med 0,27-0,35 liter rent vatten per kg pulver, motsvarande 5,4-7,0 liter vatten per 20 kg säck.
Alfix ProFix påföres underlaget med en slät spackel varefter ytan kammas upp med en tandspackel. Plattorna pressas/vrids på plats i den fuktiga fästmassa normalt inom 20-30 minuter.
Vid läggning av mosaik krävs särskilt kraftig fastbankning.
Kontrollera ibland att plattornas baksida är helt täckt med fästmassa.
Fästmassa blandat till lättflytande konsistens kan användas till keramiska plattor upp till 60 x 60 cm för att nå full täckning på baksidan.
Större format än 60 x 60 cm påföres bruket både på plattor och underlag för att uppnå full täckning s.k. Buttering-Floating metoden.
Utomhus till exempel i bassänger, på trappor och fasader oberoende av de keramiska plattorna storlek utföras dubbel limning, dvs. fästmassan påföres både plattor och underlag lika tidigare s.k. Buttering-Floating metoden.

 

OBS!
Vissa storformat plattor och natursten kräver speciella förhållande.
Extra vatten får icke tillsättas fästmassa som börjat härda.
Var uppmärksam på att torrtiden förändras med vattentemperatur.
Korrigering kan normalt utföras inom ca 15 minuter efter montering av plattor beroende på underlagets och plattornas sugförmåga.
Golvvärme skall vara avstängd.

Rengöring

Rester av ProFix på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan fästmassan har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför icke rester av fästmassa i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)