CeraFill 18 resistant

CeraFill 18 resistant

Hög styrka fogmassa

  • För fogning av keramiska vägg- och golvklinker
  • Till områden med hög mekanisk belastning
  • Rekommenderas i tvätthallar, storkök och simhallar
  • För användning inom- och utomhus
  • För fogbredder från 2 till 18 mm
  • Mycket lätt att arbeta med
  • Hög mekanisk styrka
  • Förhöjd resistens mot kemikalier
  • Tål högtrycksrengöring

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat plasticerat pulver, tillsatt speciella fyllningsmedel. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i grå färg.

Åtgång

0,8 - 1,6 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Fogarna ska vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar samt vara lika djupa.

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

DS/EN 13888.

Andra underlag

Henvisninger

Säkerhetsdatablad Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Högtryckstvätt

Max 100 bar

Klassificering - EN 13888

CG 2, hög klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Fogning kan normalt göras 48 timmar efter avslutad sättning/läggning. Fogbruket blandas med 0,17–0,19 liter rent, kallt vatten per kg pulver.
Var noga med vattendoseringen eftersom för hög vattentillsättning reducerar både styrka och resistens.
Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning. Konsistensen ska vara smidig/plastisk och fri från klumpar.
Fogmassan är klar för användning efter ett par minuter.
Innan fogmassan påförs torkas plattorna av med en fuktig svamp.

Alfix CeraFill 18 resistant påförs bäst med epoxifogbräda diagonalt över fogarna så att fogmassan pressas ända ner i botten och fogarna fylls helt.
När fogmassan har satt sig, efter ca 15–30 minuter, rengörs ytan med en väl urvriden svamp som sköljs ofta i rent vatten. Fogarna ska förbli fyllda.
Först arbetar man diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

Fogarna ska vara fyllda och anpassade till plattornas yta och användningsområde.


De färdiga fogarna bör normalt inte tvättas ur djupare än max. 1 mm.
Vid plattor med rundade kanter kan fogarna vara anpassade till dessa.
Fogarna bör inte vara överfyllda eller ligga in över plattorna.

Undvik om möjligt avsyrning.
Om det blir nödvändigt att avlägsna fogfilm från plattorna ska fogarna fuktas innan avsyrningen.
För att få fullständig härdning och styrka är det viktigt att fogarna hålls fuktiga de första 4–5 dagarna. Eftervattna om nödvändigt.

 

Obs!
Fogmassan innehåller färgpigment som kan vara svåra att få bort från vissa plattyper. I tveksamma fall bör man provfoga.
Eventuell golvvärme ska vara avstängd och får tidigast slås på efter 14 dygn.
Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna mot drag och kraftig uttorkning.
Undvik stora variationer i temperatur och luftfuktighet under härdningstiden.

Rengöring

Rester av Alfix CeraFill 18 resistant på plattor och verktyg avlägsnas med vatten innan härdning. Cementbaserade produkter härdar under vatten. Häll därför aldrig rester av fogmassa i avloppet.

Augusti 2019

Alfix CeraFill 10 colour universalfog har förbättrats, och byter namn till UniversalFuge – CeraFill 10

 

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)