CeraFill 16 classic

CeraFill 16 classic

Universalfog

 • För icke eller svagt sugande kakel, klinker,
  mosaik och natursten
 • Inom- och utomhus
 • Effektiv och enkel fogning
 • Lämplig för vägg och golv
 • Bra fyllnings förmåga
 • Lämplig till strömetoden
 • Smidig konsistens
 • Fog bredd från 2 till 16 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat, plasticerat fogmassa.
Infärgat med ljusäkta pigmenten.
Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,4 mm.

Färger

Levereras i flera färger.
Grå, Ljusgrå, Koksgrå och Stålgrå.
Färgnyckel kan beställas

Åtgång

0,8 – 1,3 kg per m² beroende på plattstorlek och fogbredd

Förpackning

Egenskaper

Allmänt

Fogning utföras ca 2 dygn efter avslutad sättning/läggning. Fogarna skall vara rengjorda från fästmassa och lösa partiklar och framstå med samma djup. För starkt sugande kakelplattor rekommenderas Alfix CeraFill 5 colour. Vid fogbredder över 15 mm rekommenderas Alfix CeraFill 20.

Förväntat resultat

De färdiga fogarna bör vara jämnt fyllda och uppvisa en enhetlig färg.
Följande förhållanden kan påverka cementen och leda till färgvariationer i fogen:

 

 • Alltför tidig avtvättning med våt svamp kan göra att färgen blir för ljus. Detta gäller främst mörka färger. Åtgärd: Tvätta med t.ex. Alfix Syr á.
 • Alltför snabb torkning kan medföra att färgen blir för ljus och att fogen förlorar i styrka. Åtgärd: Håll ytan fuktig. Tvätta av med fuktig svamp.
 • Vid reparationer eller fortsatt fogning efter arbetsuppehåll kan färgskillnader uppstå. Åtgärd: Kratsa ur fogarna och gör om fogningen. Avtvättning bör ske i flera omgångar med en ordentligt urvriden svamp.
 • Fukt från underlaget, liksom ojämn sugförmåga hos plattornas kanter, kan göra att färgen blir mörkare på vissa ställen. Åtgärd: Tvätta av flera gånger med en blandning av tvålflingor och vatten.

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Enligt EN 13888

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C
Krav för godkända våtrum +10° C.

Densitet

2,0 kg/liter (upprört i vatten)

Användningstid

1 - 2 timmar vid +20°C

Gångbar

Efter ca 1 dygn vid +20°C

Fullt belastningsbar

Efter ca 14 dygn vid +20°C

Klassificering - EN 13888

CG 2 W A, högsta klass

Lagringstid

Min 12 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Förbehandling

Bruksanvisning

Blanda med 0,19 - 0,21 liter rent kalt vatten pr kg pulver. Häll vattnet i en ren hink och tillsätta pulvert under kraftig omrörning. Vispa noggrant till konsistensen är homogen, stabil, glatt och ytan klumpar. Fogmassan är klar till användning efter ha stått ett par minutter. Alfix CeraFill 16 classic påföres med fogbrätt alt. en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda med fogmassa. Ta bort överflödig fogmassa. När fogmassan är yttorr, efter 30-45 minuter, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.
Först arbetas diagonalt tills fogarna är snygga och släta. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.
Eventuell ”fogfilm” på syrafasta plattor, kan efter 12-24 timmar tas bort med ett surt rengöringsmedel till exempel Alfix Syr a’.
I de flesta fall kan rengöring med rent vatten med tillsatt ättika vara tillräckligt för att ta bort eventuellt fogslam.

 

OBS!
Fogmassan innehåller färgpigment, som kan vara svåra att få bort från vissa typer av plattor. I tveksamma fFogmassan kan innehålla färgpigment, som kan vara svåra att få bort från vissa typer av plattor. I tveksamma fall bör man göra ett prov. Infärgade fogmassor kan i början avge överskotts färg.
Golvvärme skall vara avstängd. Var uppmärksam på att höga temperaturer förkortar och låga temperaturer förlänger användningstiden.
Skydda fogarna från drag och kraftig uttorkning.
Vid risk för uttorkning skall fogarna hållas fuktiga i 1-2 dygn, så en fullständig härdning uppnås (torka över med en fuktig svamp).
Nyfogade ytor får icke täckas med till exempel plastfolie.

Rengöring

Rester av Alfix CeraFill 16 classic på plattor och verktyg tas bort med vatten, innan fogmassan härdare. Cementbaserade produkter härdare i vatten, skölj därför aldrig rester ut i avlopp.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)