Alfix är ett danskt familjeägt företag, som grundades 1963 av Hans Carstensen Toft (1916–2003).

Bakgrund

H.C. Tofts bakgrund var många års erfarenhet av försäljning till byggmaterialbranschen, senast som representant för en grossist för keramiskt kakel. Åren med kakel omfattade många besök på kakelfabriker, i synnerhet i Tyskland, vilket gav honom värdefulla kontakter med personer inom produktutveckling och ingående kunskaper om tillverkningsprocessen. H.C. Toft blev ofta involverad i reklamationer med krackelerade eller fläckiga kakelplattor. Varje gång kunde man dra slutsatsen att problemet inte berodde på kakelplattorna, utan på den fästmassa som användes, nämligen plattsättarens egen blandning av sand, cement och kalk. Läs om Alfix viktigaste ögonblick under årtiondena i den nedanstående bildserien:

Læs om Alfix højdepunkterne opdelt i årtier i nedenstående billedserie:

alfix hctoft

1960-talet: H.C. Toft undersökte möjligheten att använda alternativa råvaror för att åstadkomma en bättre och mer hållbar produkt. Resultatet blev en fästmassa i pulverform baserad på vit portlandcement. Receptet var unikt och patenterades i Danmark – produkten fick namnet Alfix universalfästmassa.

Receptet har kontinuerligt uppdaterats och förbättrats, och säljs i dag under namnet Alfix - Letfix Universal. Unikt är även namnet Alfix®, som är ett registrerat varumärke i en rad länder. Namnet Alfix har bildats utifrån det engelska ”all fix”: all (allt) och fix (att montera).

alfix fabrik sonebjerg

H.C. Toft hade redan före 1963 fått en idé till en ny produkt till byggbranschen, en plastbaserad kramla som också var patenterad. Under utvecklingen av denna produkt kom han i kontakt med plastfabrikören K.G. Kirk Kristiansen.

När H.C. Toft var färdig med Alfix-recepten, inledde de båda ett kompanjonskap på likvärdig basis, och den 1 maj 1963 bildades företaget Toft & Kristiansen A/S på Haderslevvej 100 i Kolding hos KG-Plast. Här påbörjades den första tillverkningen av Alfix i en källarlokal. Produktionen växte sedermera ur lokalerna och flyttade till Bramdrupdam utanför Kolding.

alfix fabrik 1970

1970-talet: År 1970 flyttade Alfix till en nybyggd fabrik på sin nuvarande adress H.C. Ørstedsvej 13, 6000 Kolding.

historie hct

Under 1976 kom H.C. Toft och K.G. Kirk Kristiansen överens om att upphäva sitt kompanjonskap, varpå H.C. Toft tog över företaget med 100 %, och namnet ändrades till H.C. Toft A/S. Samma år började nästa generation Toft i företaget i och med att Torben Carstensen Toft tog över sin fars ansvar för försäljningen

historie tct hct

1980-talet: Under 1984 genomfördes ett generationsskifte, där T.C. Toft tog över företaget och namnet ändrades till Alfix – H.C. Toft ApS. I dagligt tal säger man dock bara Alfix, helt enkelt. Organisationen moderniserades och utvecklades med laboratorium och serviceteknisk avdelning, administration, logistik/inköp och försäljningsavdelning.

historie udstilling

1990-talet: Under 1996 ombildades Alfix till ett aktiebolag. Namnet är hädanefter Alfix A/S. Fokus lades alltmer på produktutveckling, kundrådgivning och export.

alfix fabrik nord

2000: Alfix-fabriken i början av det nya årtusendet. Alfix bygger kontinuerligt ut sina produktions- och lagerfaciliteter i Kolding.

alfix historie fabrik ny

I dag framstår Alfix som ett modernt och konkurrenskraftigt tillverkningsföretag med 40 anställda som är fördelade på laboratorium, serviceteknisk avdelning, produktion, lager, försäljning och administration.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)