DuraDec 8000 SR

DuraDec 8000 SR

Silikonhartsbaserad fasadfärg

  • Inom- och utomhus
  • Väderbeständig
  • Vatten- och smutsavvisande
  • Ytan skyddas mot beväxtning
  • God täckförmåga
  • Diffusionsöppen, klass V1
  • Hållbar i upp till 20 år
  • Mycket lämplig för målade ytor

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Helmatt målarfärg baserad på silikonhartsemulsion.

Färger

Levereras vit som standard. Kan tonas enligt Alfix färgkarta.
Vid användning på isolerings system, får endast färger som reflekterar mer ljus än 20 % användas.

Åtgång

4–6 m²/liter vid 2 strykningar beroende på underlaget.

Förpackning

9 liters plasthink.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5–25 °C och högst 80 % RF

Densitet

1,5 kg/liter

Glans

Helmatt

VOC

Högst 40 g/liter (kat. A/c).

Ångdiffusion

Sd 0,07–0,10 m klass V1

Vattengenomsläpplighet

<0,20 kg/m²x√h klass W2

Torktid

Yttorr efter cirka 30 minuter

Övermålningsbar

2 timmar vid 20 °C och max. 65 % RF

Lagringstid

Minst 12 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring

Torrt, frostfritt och svalt utan direkt sol

Bruksanvisning

Underlag

Murverk, betong, puts, Alfix Durapuds samt befintliga målade ytor. Underlaget ska framstå full härdad och yttorr. Nyputsad fasad med Alfix Durapuds ska som minimum vara 2 dygn och yttorr innan det påförs Duradec 8000 SR.
Vi rekommenderar, att nygjuten betong och nymurade fasader inte behandlas det första året.

Kontakta gärna vår servicetekniska avdelning för mer information.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent, torrt och bärkraftigt. Rengör med Alfix Grundrens om det behövs. Beväxtning ska tas bort.
Fasader av tegel eller kalksandsten ska vara frostbeständiga.
Eventuella skador repareras före målning. Fukt och saltutfällningar ska inte förekomma.
Sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer utspädd 1:6 med vatten.

Bruksanvisning

Alfix DuraDec 8000 SR omröras noggrann och påförs i 2 skikt med rulle, målarborste eller luft fri spruta. Kan eventuellt förtunnas med max. 20% vatten.
Utför alltid en provstrykning för kontroll av produkten och ytans kompatibilitet.
För att undvika övergångslinjer bör väggytan åtgärdas i en arbetsgång.

 

Obs!
Mörka färger är särskilt känsliga för påverkningar av vädret under utförandet, samt av underlagets ytskikt och sugförmåga. Detta kan orsaka variationer, eller färgskillnad i det färdiga resultatet. Det är därför ytterst viktigt, att man vid användning av mörka och starka färger, ser till att underlaget framstår med en
enhetlig yta och sugförmåga. Arbetet planeras så att hela väggytor bearbetas i én arbetsgång, utan skarvar.
Väggytan ska skyddas mott vind/väder och uttorkning under och efter arbetet.


Färgad fasadfärg
Vid eventuell återbeställning rekommendera vi, att blanda innehållet i emballage av olika produktionsnummer, för att undvika kulörskillnader. Infärgad fasadfärg kan inte returneras.


Utomhusarbete med puts och målning bör utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25 °C, dock inte i direkt solsken.
Vid risk för regn eller temperaturer under +5 °C, ska fasader täckas.
Utvändig målning under vintermånaderna rekommenderas inte.

Rengöring

Rester av Alfix DuraDec 8000 SR på t.ex. verktyg tas bort med tvål och vatten innan det torkat.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)