DuraPuds 710

DuraPuds 710

Tunnputsbruk

  • Till tunnputsning på underlag som betong, håltegelsten
  • Används som underlag för slutputs eller som färdig yta
  • Inom- och utomhus
  • Fiberförstärkt
  • Diffusionsöppen
  • Låg kapillärsugande
  • Ideal som armeringsputs med glasfibernät
  • Låg krympning
  • Skikttjocklek 1 - 10 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat pulver med plasttillsats. Innehåller kvartssand med kornstorlek upp till 0,8 mm.

Färger

Levereras i infärgad vit och opigmenterad cementgrå.

Åtgång

Ca. 1,4 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 11 EN 998-1:2010 Alfix DuraPuds 710 Mineralsk puds CS IV
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter upprört med vatten

Användningstid

3-4 timmar vid +20°C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

24 tim vid min. +15°C

Tryckhållfasthet

>10 N/mm²

Exponeringsklass

MX 4

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid min. +15°C

Lagring

Min.12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong. Släta håltegelsten. Lättklinkerbetong.
Mexitegel (kalksandsten). Befintliga keramiska plattor, endast inomhus.

Kontakta vår Service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Förbehandling

Före putsning skall underlaget vara fast, rengjort från damm, bruksrester, fett, salt, mögel och annat smuts. Beroende på underlagets beskaffenhet kan det vara nödvändigt med en torr- eller våtsandsblästring.
Kraftigt sugande underlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad 1:6 med rent vatten.

Bruksanvisning

Tunnputsbruket tillreds med 3,6 - 4,0 liter per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare, strö pulvet i under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Efter ett par minuters vila gennomrörs bruket igen och är därefter klart till att använda.

 

Tunnputs på betong, socklar och släta ytor. Alfix Durapuds 710 påförs i upp till 5 mm per lag och bearbetas med filt- eller putsbrett. På icke sugande underlag utförs arbetet över 2 dagar. Första dagen påförs ett kontaktlag med stålspackel. Tidigast nästa dag påförs ett nytt brugslag som filtas eller putsas.

 

Tunnputs på håltegelsten. Alfix DuraPuds 710 är lämplig som tunnputs på murverk av håltegelsten. Bruket påförs underlaget med slät stålbrett. När bruket är fingertorrt, filtas ytan med fuktig svamp eller filtbrett för att uppnå ett ensartat resultat.

 

Utfyllning av inte utfyllda fogar. Alfix DuraPuds 710 kan användas till utfyllning av djupa fogar på vägg upp till 10 mm. Bruket påförs underlaget med en slät stålbrett och överskjutande material skrapas bort. Tidigast nästa dag påförs ett nytt brukslag som filtas eller putsas.

 

Armering med glasfibernät. Alfix DuraPuds 710 kan användas till armering med Alfix Glasfibernät 4 x 4 mm på underlag där det är risk för sprickbildning. Bruket påförs i ca 3 - 4 mm lagtjocklek. Armeringsnätet pressas ner i det våta bruket med slät spackel. Tidigast nästa dag påförs ett nytt brukslag som filtas eller putsas.

 

Observera!
Det får inte tillsättas ytterligare vatten till bruk som har börjat härda. Utomhus arbete med tunnputsbruk bör endast ske i torrt väder vid temperaturer mellan +5ºC och +25ºC, och inte i direkt sol. Vid risk för regn eller låg temperatur under +5ºC, skall fasader täckas. Utvändig putsning i vintermånader kan inte rekommenderas.

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 710 på verktyg, borttages med vatten innan härdning. Cementbaserade produkter härdar i vatten, häll därför aldrig rester av bruk i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)