DuraPuds 804

DuraPuds 804

Flexibel, infärgad struktur- och tunnputs

  • Används som slutputs på isolering, skivunderlag och fasta underlag
  • Mycket lämplig för tunnputsning
  • Ger en jämn och enhetlig struktur
  • För användning både inomhus och utomhus
  • Vattenavvisande och väderbeständig
  • Diffusionsöppen
  • Skikttjocklek 1 - 4 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Cementbaserat pulver med plasttillsats.
Innehåller kvartssand samt lätta fyllnadsmaterialer med kornstorlek:
- cementvit og vit upp till 1,3 mm
- cementgrå upp till 0,8 mm

Färger

Levereras med vit infärgning och opigmenterad cementvit och cementgrå.

Åtgång

Ca 1,4 kg/m2 per mm skikttjocklek.
Som tunnputs/ytskikt: cirka 2 kg/m².

Förpackning

20 kg plastlaminerade papperssäckar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 3 EN 998-1:2010
Alfix DuraPuds 804
Mineralsk puds
CS II
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90%
(tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

SP Fire 105

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,3 kg/liter utrörd med vatten

Användningstid

3 - 4 timmar vid +20 °C

Vattenångdiffusion

µ-värde: ≤ 25

Torktid

24 timmar vid minst +15 °C

Tryckhållfasthet

> 4 N/mm2

Exponeringsklass

MX 3.1

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid minst +15 °C

Lagring

Min. 12 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Mineralull eller cellplast med armerat grundputsskikt om 8 mm Alfix Durapuds 810.
Putsskiktet ska vara torrt. Torktid minimum 2 dygn.
Cementbaserade skivor, t.ex. Aquapanel eller Powerpanel med armerat putsskikt av 4 mm Alfix DuraPuds 804.
Putsskiktet ska vara torrt. Torktid minimum 2 dygn.
Murverk: Före putsning ska murverket vara helt avhärdat och yttorr
Betong: 14 dygn, högst 90 % RF
Lättbetongelement, max. fukthalt 8 % (vikt).
Lättbetong: Siporex, Ytong eller liknande gasbetong
Lättbetongytan ska vara torr och utan synliga fuktsamlingar. Fogarna ska vara välfyllda och täta. Eventuella skadar och djupa fogar åtgärdas med Durapuds 804 blandad med minimum vatten, max. 4 mm tjocklek per skikt.
Låt torka min. 12 timmar innan putsningen påbörjas.
Kontakta vår Service-tekniska avdelning för ytterligare info.

Förbehandling

Underlaget ska vara bärkraftigt och rengjort från damm, lösa murbruksrester, fett, salt, beväxtning och annan smuts. Starkt sugande underlag inomhus, t.ex. lättbetong, primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnad med vatten 1:6.

Bruksanvisning

Blandning sker med cirka 4,0 - 4,5 liter rent, kallt vatten för varje 20 kg säck. Häll vattnet i en ren behållare och strö i pulvret under kraftig omrörning till en klumpfri massa. Putsen är klar för användning inom ett par minuter.


Armeringsputs på lättbetong och cementbaserade skivor
Båda inom-/ utomhus påförs ett putsskikt av Durapuds 804 i 2 omgångar. Alfix hörn-/bottenlister monteras i Alfix Durapuds 804. Härefter monteras Alfix fiberarmeringsnät omlott 100 mm, i ett 4 mm tjockt skikt av Durapuds 804 – påförs med slät – eller tandad spackel. Alfix glasfibernät pressas försiktigt ner i den våta puts och slätas med slätspackel till jämn yta. Fönster-/dör smyg förstarkas vid hörna, med tillskurna biter av glasfbernät.
Tidigast efter 24 timmar påförs ytskiktsputsen.


Ytskiktsputs
Alfix DuraPuds 804 påförs i ett tunt skikt om 1-2 mm med slätspackel/stålbräda. När putsen är fingertorr, filtas ytan med fuktig svamp eller filtbräda för att uppnå ett heltäckande och enhetligt resultat. För att undvika övergångslinjer bör väggytan göras klar i en arbetsomgång.


OBS!
Ytterligare vatten får inte tillsättas till putsen när den börjat hårdna. Vid användning av infärgad tunnputs är enhetlig vattendosering och filtning viktigt för att uppnå ett bra resultat.
Utomhusarbete med tunnputs bör endast utföras i torr väderlek vid temperaturer mellan +5 och +25 °C, dock inte i direkt solsken.
Vid risk för regn eller låga temperaturer under +5 °C, ska fasader täckas.
Utvändig putsning under vintermånaderna rekommenderas inte.

 

Rengöring

Rester av Alfix DuraPuds 804 på t.ex. verktyg tas bort med vatten innan det hårdnat. Cementbaserade produkter härdar under vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)