Impregnering

Impregnering
  • För användning både inomhus och utomhus
  • För alla porösa stenar, kakel och fogar
  • Innehåller inga lösningsmedel
  • Optimalt skydd mot fukt och smuts
  • Bevarar ytans utseende
  • Gångbar efter två timmar
  • Stor täckförmåga
  • Långtidsverkande, upp till 15 år

Produkt facts

Produkt

Vattenbaserat impregneringsmedel baserat på dispersion av fluoropolymer.

Färger

Åtgång

1 liter räcker till 20–40 m² beroende på appliceringsmetod och ytans sugförmåga.

Förpackning

0,5-liters- och 1-liters flaska.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

För impregnering inom- och utomhus av sugande eller porösa ytor av natursten, keramiskt kakel och cementbaserade fogar.
Bevarar det ursprungliga utseendet och ger glans.
Ger motståndskraft mot inträngning av olja, vatten och smuts.
Underlättar rengöringen i t.ex. entréer, kök, matsalar och badrum, samt på trappor och terrasser.

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +40°C

Torktid

Ca 2 timmar vid +20 °C

Lagring

Minst 12 månader vid +20 °C

Bruksanvisning

Förbehandling

Före behandling ska ytan vara torr och rengjord från damm, fett samt
cementrester. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.

 

Obs!
Utför alltid ett prov på en mindre synligt ställe. Vissa typer av ytor kan bli ljusare eller mörkare.
Skyddar inte mot etsningar av till exempel syra.
Glaserade ytor kan inte impregneras. På polerade eller ej sugande ytor torkas medlet av direkt efter applicering.
Nya fogar får tidigast behandlas två dygn efter fogning.

Bruksanvisning

Alfix Impregnering appliceras med en svamp, trasa, pensel eller roller. Överflödigt medel, som inte tränger in, torkas bort inom 5 minuter med en trasa.
Behandlingen upprepas efter en torktid på cirka 30 minuter.


Tidigast 2 timmar efter sista appliceringen ska man kontrollera att den färdiga ytan inte suger upp vatten. Om den gör det ska behandlingen upprepas.
Ytan ska hållas torr i 24 timmar till full härdning har uppnåtts, men kan belastas med gångtrafik efter 2 timmar.
För daglig skötsel och underhåll av kakel rekommenderas Alfix serie med medel för rengöring och skötsel.

Rengöring

Appliceringsverktyg rengörs med vatten efter användning.

Augusti 2019

Alfix CeraFill 10 colour universalfog har förbättrats, och byter namn till UniversalFuge – CeraFill 10

 

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)