PlaneMix 100 cement

PlaneMix 100 cement

Snabbhärdande cementbruk – slipsats

  • Blandas med sand/grus i förhållandet 1:4
  • För gjutning, avjämning och reparation av betong
  • Mycket lämpligt vid renovering
  • För golv i våtutrymme
  • Inom-och utomhus
  • Jordfuktig konsistens
  • Gångbar efter ca 3 timmar
  • Lagtjocklek från 20-100 mm

Produkt facts

Produkt

Grått snabbhärdande cementbaserat och plastförstärkt pulver.
För manuell utläggning.

Färger

Åtgång

Ca. 340 kg pr. m³

 

Lagtjocklek i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 7
50 mm
ca. 17
100 mm
ca. 34

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 18 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter (upprört med vatten)

Användningstid

Ca 60 minuter vid +20°C

Gångbar/beläggningsklar

Tidigast efter 3 timmar

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

25 - 35 N/mm²

Böjdraghållfasthet

5-7 N/mm²

Vidhäftning

Sammanhängsstyrka ca 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning.

Bruksanvisning

Underlag

Betong med eller utan golvvärme, klinker, terrazzo och träbaserade skivor.
Används med fast förankring eller på glidskikt.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Vid fast förankring, skall ytan slammas med Alfix PlaneMix 100 cement blandad med sand 0-4 mm.
Blandning: 1 del cement och upp till 4 dela sand. Blandningen uppröras med Alfix PlaneMixPrimer i förhållande
0,3 liter primer per kg pulver. Blandningen påföres med kvast eller pensen och arbetas grundligt in i
ytan. Slammat får inte torka upp innan nästa behandling.

Bruksanvisning

Uppblandning sker med 18 kg Alfix PlaneMix 100 cement och 72 kg sand 0-4 mm samt 4,5-8 liter vatten
beroende på sandens fuktighet. Använd blandmaskin, tvångsblandare eller borrmaskin med rörkrok.
Blanda grundligt i min. 2 minuter, tills det blir en jordfuktig konsistens. Alfix PlaneMix 100 cement utläggs
“vått i vått” på det slammade underlaget och fördelas jämnt. Efter komprimering avrättas ytan med rätskiva/
rätstock och putsas samma. Om nödvändigt glättas ytan, så den fremstår jämn och stängd.
Utläggning, sammanputsning och glättning skall utföras i en forlöpande arbetsgång. Påbörja därför inte större ytor, än det är möjligt att färdiggöra inom den angivna användningstiden på ca 1-2 timmar.


Min. lagtjocklek vid fast förankring på betong: ca 20 mm.
Min. lagtjocklek på glidskikt: ca 40 mm.

 

 

OBS!

Tillsätt icke extra vatten till cementbruk, som har börjat härda.
Var uppmärksam på, att vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperaturer förkortar och
lägre temperaturer förlänger torrtiden.
Ev. golvvärme skall vara avstängd och bör tidigast startas efter 7 dygn.
Plattläggning: Kan normalt utföras efter 12 timmar beroende på lagtjockleken.
Vattentätning och plattläggning: Kan normalt utföras efter 1 dygn beroende på lagtjockleken.

Rengöring

Rester av PlaneMix 100 cement på verktyg avlägsnas med vatten innan bruket härdat. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av slipsats i avloppet!

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)