PlaneMix 80

PlaneMix 80

Snabbhärdande cementbruk – slipsats

  • För gjutning av golv på träbjälklag, råbetong eller terrazzo
  • Till fast förankring eller flytande konstruktioner
  • Inomhus
  • Lämplig för våtrum
  • Gångbar efter ca 3 timmar
  • Redo för täta beläggningar efter 24 timmar
  • Lämplig där behov av en snabb beläggningsklar yta fodras.
  • Lämplig till golvvärme
  • Lagtjocklek från 20 - 80 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grå snabbhärdande och cementbaserad pulverblandning.
Till manuell utläggning.
Kornstorlek upp till 5 mm.

Färger

Åtgång

Ca. 1700 kg pr. m3

Lagtjocklek i mm
Kg pr. m²
20 mm
ca. 35
50 mm
ca. 85
80 mm
ca. 135

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

 

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 08 Ydeevne-deklaration nr. 15 DS/EN 13813 CT-C40-F6 Alfix PlaneMix 80 Cementbaseret afretningsmateriale
Brandbarhed A1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamp-permeabilitet NPD
Trykstyrke C40 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    


NPD = No performance determined

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

1,9 kg/liter (upprört med vatten)

Användningstid

Ca 45 min. ved +20°C

Gångbar

Tidigast efter 3 timmar

Beläggningsklar
vattentätning/plattor

Tidigast efter 4 timmar

Beläggningsklar
täta beläggningar

Tidigast efter 24 timmar

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

40 - 45 N/mm²

Böjdraghållfasthet

5 - 7 N/mm²

Vidhäftning

Sammanhängsstyrka ca 1,5 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong, befintliga keramiska plattor, terrazzo med fast förankring eller till flytande golv på glidskikt.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Vid fast förankring, skall ytan slammas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och Alfix PlaneMix 80 i förhållande 0,3 liter primer pr. kg pulver, svarande till ett förhållande i volym på 1:1-2. Blandningen påföres med kvast eller pensel och arbetas grundligt in i ytan.
Slammat får inte torka upp innan nästa behandling.
Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10ºC.

Bruksanvisning

Cementbruket tillreds med ca 1,8 – 2,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Använd blandmaskin, tvångsblandare eller borrmaskin med rörkrok. Blanda grundigt i min. 2 minuter, tills det blir en jordfuktig konsistens. Alfix PlaneMix 80 utläggs “vått i vått” på det slammade underlaget och fördelas jämnt. Efter komprimering avrättas ytan med rätskiva/rätstock och putsas samman. Om nödvändigt glättas ytan, så den framstår jämn och stängd.
Utläggning, sammanputsning och glättning skall utföras i en fortlöpande arbetsgång.
Påbörja därför inte större ytor, än det är möjligt att färdigställa inom den angivna användningstiden på ca 45 min.

Min. lagtjocklek vid fast förankring på betong: Ca 20 mm.
Min. lagtjocklek på glidskikt: Ca 40 mm.

 

OBS:
Tillsätt icke extra vatten till cementbruk som har börjat härda.
Var uppmärksam på, att vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden.
Eventuell golvvärme skall vara avstängd och bör tidigast startas efter 7 dygn.
Vid användning i våtrum krävs tätskikt för att skydda PlaneMix 80.
Vattentätning och plattläggning: Kan normalt utföras efter 4-6 timmar.
Täta beläggningar: Kan tidigast utföras efter 24 timmar.
Eventuell överspackling med Alfix PlaneMix S12 rapid kan dock utföras efter 4-6 timmar.

Rengöring

Rester av PlaneMix 80 på verktyg avlägsnas med vatten innan bruket härdat. Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av slipsats i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)