PlaneMix 20

PlaneMix 20

Självutjämnande golvspackel

  • För betong, avjämningsskikt och täta underlag
  • För finavjämning och planspackling av golv
  • Som ytskikt på lager- och industrigolv
  • För användning inomhus
  • Vid renovering och nybygg
  • Goda flytegenskaper i tunna skikt
  • Snabb torktid
  • För uppbyggnad av elburen golvvärme
  • Skikttjocklek från 1 - 20 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått, snabbhärdande, aluminatcement baserat och plastförstärkt pulver Kan påföras manuellt eller med pump.

Färger

Åtgång

Ca 1,6 kg/m² per mm lagtjocklek.

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Före beläggning av ytan skall den relativa fuktigheten mätas och avstämmas med det material som skall beläggas på ytan. Uttorkning beror bl.a. på temperatur, fuktighet och ventilation samt den underliggande konstruktionen.
Plattläggning: Kan normalt utföras efter 12 timmar vid +20ºC och tjocklek upp till 10 mm.
Vattentätning och plattläggning: Kan normalt utföras efter 24 timmar.
Vinyl, plastmatta och liknande limmade beläggningar: Från 1-2 dygn beroende av skikttjocklek rekommenderad fuktinhåll: Max 85% RF.

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 27 DS/EN 13813 CT-C35-F7

Alfix PlaneMix 20
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C35 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

EMICODE test enlig GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegestoffe.

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+10°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter (upprört med vatten)

Flydeevne EN-12706

Ca 145-155 mm

Användningstid

Ca 50 minutter vid +20°C

Gångbar

Efter 3 timmar ved +20°C

Fullt belastningsbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet efter 28 dygn

35 - 55 N/mm²

Dragvidhäftning, betong

1,5 - 2,0 N/mm² vid 5 mm skikttjocklek

Lagringstid

Min 6 månader i uöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Betong med fuktighet på max 95% RF.
Anhydrit med max 0,5% restfukt.
Keramiska plattor, terrazzo och träbaserade skivor och ythållfasthet skall vara minst 1N/mm2.
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam. Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Cementslam slipas av och underlaget dammsugs. Släta glatta ytor matteras.
Till normalt sugande underlag, blandas Alfix PlaneMixPrimer med rent vatten i förhållandet 1:3.
Släta eller täta underlag slammas/kvastas med en blandning av Alfix PlaneMixPrimer och spackelpulver i förhållandet 1:2.
Rumstemperaturen bör inte vara lägre än +10º C.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.
Spackling skall utföras senast 24 timmar efter påföring av PlaneMixPrimer.
Använd självhäftande skumlister som begränsning vid dörrar, golvavlopp mm.
Spackelmassan ha inte få vidhäftning till väggen.
Vid skikttjocklek över 5 mm rekommenderas självhäftande kantband.
Om avjämningen utförs i flera lag, skall ytan strykas med Alfix PlaneMixPrimer före varje nytt skikt.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 4,5 - 5,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck.
Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning.
Använd bruksblandare för större spackelsatser.
Massan skall efter blandning vara klumpfri och lättflytande.
Blandningstid vid användning av borrmaskin med visp bör vara ca 2 min.
Alfix PlaneMix 20 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med en eller tandad spackel till en jämn och plan yta.

 

Min lagtjocklek på betongunderlag: 1 mm.
Min lagtjocklek på skiv- eller träunderlag: ca 10 mm.
Min. lagtjocklek som toppbeläggning: 5 mm (torra utrymmen).

 

OBS!
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat att härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger torrtiden
Överdosering av vatten medför reducerad styrka och ger slambildning.
Spackel lag skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverkning.
Öppnad förpackning tillsluts tätt efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

Rester av PlaneMix 20 på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)