PlaneMix S12 rapid

PlaneMix S12 rapid

Byggbar reparationsspackelmassa

  • Till reparation av ojämnheter och till uppbyggnad av fall
  • Till underlag av betong, keramik och trä
  • Inomhus i torra och våta utrymmen
  • Lätt bearbetad på vägg och golv
  • Variabel inställning av konsistens
  • Gångbar efter 1 timme
  • Beläggningsklar efter 2 timmar
  • Drygt
  • Skikttjocklek, min upp till 12 mm

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

Grått snabbhärdande, aluminatcementbaserat och plastförstärkt pulver.
Påföres manuellt med handspackel.

Färger

Åtgång

Ca 1,3 kg/m² per mm lagtjocklek
Vid avjämning/planspackling i lagtjocklek över 5 mm kan man tillsätta extra sand, beroende på kornstorlek.

Torkad sand
Dosering i 20 kg PlaneMix S12 rapid
Kornstorlek: 0-2 mm
4 kg
Kornstorlek: 0-4 mm
6 kg
Kornstorlek: 0-8 mm
10 kg

Förpackning

Plastlaminerade papperssäckar om 5 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
14
Ydeevnedeklaration nr. 37 DS/EN 13813 CT-C30-F7

Alfix PlaneMix S12 Rapid
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A2fl-s1 Afgivelse af korrosive stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C30 Bøjningstrækstyrke F7
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

+5°C - +25°C

Användningstid

Ca 20 minuter vid +20°C

Gångbar

Efter 1 timme vid +20°C

Beläggningsklar

Efter 2 timmar vid +20°C

Fullt belastbar

Efter 7 dygn vid +20°C

Tryckhållfasthet

25 - 35 N/mm²

Lagringstid

Min 6 månader i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Fasta underlag av betong med fuktighet på max 95 % RF.
Gips, keramiska plattor, terrazzogolv och trä.
För närmare information kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Förbehandling

Underlaget skall vara fast och väl rengjort från damm, fett och cementslam.
Borttagning av fett och tvålrester utförs med Alfix Grundrent.
Ytor med cementslam och glättade betongytor skall slipas och dammsugas. Alla underlag skall behandlas med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumstemperaturen bör inte understiga +10ºC.
PlaneMixPrimer skall vara torr innan vidare behandling.

Bruksanvisning

Spacklet tillreds med 0,2-0,3 liter rent, kallt vatten per kg pulver beroende på uppgift och önskad konsistens. Häll vattnet i en hink och blanda i pulvret under kraftig omrörning tills blandningen har en klumpfri och smidig konsistens.
Alfix PlaneMix S12 rapid påföres och bearbetas med en slät stålspackel, Öppettiden är ca 20 minuter vid +20ºC.

När spackelmassan börjar härda kan den formas, glättas eller filtas med en fuktig svamp.

Eventuell slipning utförs lättast mellan 2 till 24 timmar efter utläggning.

Min. lagtjocklek vid kontorsstolsbelastning: 1 mm.

 

OBS!
Blanda inte större satser än vad som används inom öppettiden.
Extra vatten får icke tillsättas golvspackel som börjat härda.
Vattnets temperatur påverkar härdningstiden!
Överdosering av vatten medför minskad styrka i spacklet.
Spackellaget skall skyddas mot drag, sol- och värmepåverken.
Vid användning i våtutrymmen skall ytorna utföras med membran.
Öppnad förpackning tillslutas tät efter bruk och skall användas snarast efter.

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix S12 rapid på verktyg avlägsnas med vatten innan spacklet har härdat.
Cementbaserade produkter härdar i vatten. Häll därför aldrig rester av golvspackel i avloppet!

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)