PlaneMixBinder

PlaneMixBinder

Flexibel binder till PlaneMix golvspackel

För inblandning i Alfix spackel för att uppnå högre flexibilitet och duktilitet på instabila eller kritiska underlag.

  • Inomhus i torra utrymmen
  • Ökar flexibiliteten hos golvspackel
  • För bestrykning av täta underlag
  • Förbättrar ytans seghet och slitstyrka
  • Låga utsläpp

Produkt facts

Produkt

Polymerdispersion med tillsats av grön indikatorfärg.

Färger

Åtgång

För inblandning: : Cirka 0,08 liter per PlaneMixBinder per kg PlaneMix pulver, motsvarande 1,6 liter PlaneMixBinder till 20 kg PlaneMix.

 

Produkt
Dosering/Blandning
PlaneMix 10
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 4,20 liter vatten pr. 20 kg
PlaneMix 20
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 3,60 liter vatten pr. 20 kg
PlaneMix 50
Tillsätt 1,6 liter PlaneMixBinder + 2,60 liter vatten pr. 20 kg

 

För påstrykning: Ca 0,3 liter koncentrerad PlaneMixBinder per m².

Förpackning

10-liters plastdunkar.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

Beläggning

Märkning

Plattsättning

Plattsättning

Provningar

Det Norske Veritas AS:
Annex A.1, item No. A.1/3.1 “Primary deck coverings”
Identification number: 0575

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

Minst +10°C

Densitet

Ca. 1,0 kg/ltr.

Lagring

Cirka 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Undergolv av betong.
Keramiska plattor, terrazzo.
Trä.
Vinyl och liknande.
Stål.
För ytterligare information kontakta vår servicetekniska avdelning

Förbehandling

Underlaget måste vara hållbart och rent från damm, fett och ytslam.
Betongunderlag primas med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten i förhållande 1:3.
Täta underlag bestryks med PlaneMixBinder och PlaneMix i förhållande 1:2. Alternativt kan du använda Alfix Epoxy Grunder med tillsättning av sand.
Grundning av andra underlag: Kontakta vår servicetekniska avdelning.
Temperaturen bör inte vara lägre än +10 ºC.

Bruksanvisning

Häll vatten och PlaneMixBinder i en ren behållare och rör om tills bindern är jämnt fördelad i vattnet. Häll i pulvret under omrörning till en klumpfri, lättflytande massa. Använd eventuellt blandkar med mixer för flera påsar åt gången.

 

OBS!
Tillsättning av PlaneMixBinder i spackelmassa kräver att den ursprungliga vattenmängden minskas enligt tabellen i avsnittet om förbrukning. Tillägg av PlaneMix Binder medför längre torktid och måttlig minskning av spackelmassans flytförmåga.
Om utjämning/spackling görs i flera skikt, måste man prima med Primer PlaneMix för varje nytt skikt. På starkt sugande underlag kan det vara nödvändigt med extra priming.

Rengöring

Rester av Alfix PlaneMix med PlaneMixBinder på verktyg m.m. tas bort med vatten före avbindning. Cementbaserade produkter härdar i vatten, skölj därför aldrig ut rester i avloppssystemet.

Januar 2021

GOTT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding är tillbaka från julhelgen - redo att betjäna våra många bra skandinaviska kunder.

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)