1K Tätningsmassa

1K Tätningsmassa
  • För användning inomhus
  • Deformationsupptagande tätskikt
  • Färdigblandad, rollade system
  • Smidig och lättarbetad
  • Godkänd av BKR för våtrum
  • Godkänd till radonsäkring

Åtgångsberäknere

Produkt facts

Produkt

1-komponent flytande tätningsmassa, baserad på polymerdispersion.

Färger

Åtgång

Ca 1,5 kg/m²

Förpackning

Plasthinkar om 4 kg, 12 kg och 20 kg.

Egenskaper

Allmänt

Förväntat resultat

Användningsområde

Ytbehandling

Montering av isolerhållare

Avslutning

Förseglingar

För försegling vid golvbrunn används självhäftande Alfix Brunnsmanschett. I övergången mellan golv och vägg, i hörn och vid skiv- och elementskarvar, monteras tillskurna bitar av Alfix Armeringsemsa eller Alfix Seal-Strip förseglingsremsa. Alfix Armeringsemsa monteras i Alfix 1K Tätningsmassa. Montering av Alfix Seal-Strip sker genom att avlägsna halva skyddsfolien längs den perforerade linjen och trycka fast remsan mot väggen. Därefter görs på samma sätt vid golvet. Rörgenomföringar förseglas med Alfix Rörmanschett alternativt Alfix Seal-Strip.

Beläggning

Märkning


1073
Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
1073-CPR-314-2
14
1073-CPR-314-3
Alfix 1K
ETA-09/0048
ETA-11/0501
Ydeevnedeklaration nr. 17

Plattsättning

Plattsättning

Montering av keramiska plattor utföras med Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix, Alfix CombiFix eller Alfix ProFix, typ beroende av underlag och plattor.

Provningar

Etag 022 del 1 och 2
Emissionsanalyse ift. Emicode og SINTEF

Andra underlag

Tekniska data

Arbetstemperatur

Min + 10°C

Densitet

1,4 kg/liter

Tid till plattsättning

Ca 1 dygn vid +20°C

Torktid innan vattenbelastning

7 dygn +20ºC

Dragvidhäftning, betong

0,8 - 1,2 N/mm²

Temperaturbestandighet

+ 60°C

Lagringstid

Ca 12 månader frostfritt i oöppnad förpackning

Bruksanvisning

Underlag

Puts, 2 dygn
Betong, 14 dygn, max 90% RF
Lättbetong
Betongelement min 1 månad,
Golv med cementbaserade spackelmassor, 1-7 dygn
Avjämningsskikt av slipsats min 7 dygn.
Gipsskivor, Fibergipsskivor, Våtrumsgips, till exempel Glasroc H Ocean.
Våtrumskivor av cement, till exempel Aquapanel Indoor, Powerpanel H2O, Ivarson Hydropanel, Ivarit UniCo och Minerit VT.
Polystyrenplattor med cementfiberarmerade ytor, till exempel Wediboard, Jackon och Lux skivor.
Träbaserade skivor (endast golv). I våtrum förstärks konstruktionen med ett lag av minimum 12 mm Alfix PlaneMix avjämningsmassa.
Hänvisning till "Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Förbehandling

Underlaget skall vara lämpligt för keramisk beklädnad. Det skall vara torrt, och rengjort från smuts, damm, cementhud, olja och lösa partiklar.

Alla ytor förbehandlas med Alfix Vattenspärr.

Borttagning av fett och tvålrester på befintlig keramisk beklädnad utförs med Alfix Grundrent.

På starkt sugande underlag påföres Alfix Vattenspärr förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd i efterföljande applicering.

Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid +20°C.

Åtgång: 0,2 l (motsvarande 240 g) Alfix Vattenspärr per m2.

Bruksanvisning

Alfix 1K Tätningsmassa påföres som ett heltäckande skikt ca 1 mm tjockt. Arbetet utföres med roller, pensel i flera omgångar. Alternativt används 4x4 mm tandspackel i 2 omgångar, först som ett tunt porfyllande skikt och därefter som ett heltäckande skikt.

Förseglingar och rörgenomföringar överpenslas med tätningsmassa.
Torrtid för första skiktet: Ca 3 timmar.
Torrtid för andra skiktet: Ca 12 timmar.


Min. temperatur vid användning av tätningsmassan är +10°C. Gäller även underlaget. Under arbetets gång får tätningsmassan skyddas mot direkt solljus och eventuell drag.

Rengöring

Verktyg rengörs i vatten innan tätningsmassan torkat.
Torkad tätningsmassa avlägsnas mekaniskt eller med lösningsmedel.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)