HansGrohe iBox universal Nordic

- Ladda ner PDF

 

Alfix Tätskikt - Försegling mot hansgrohe: iBox universal Nordic

Inspektionsbar iBox inbyggd i väggbox med dränering
• Används i skivkonstruktioner
• För privata bostäder och offentliga utrummen
• Etag 022 testad och godkänd med Alfix Tätskiktssystem

Förbehandling

Väggbox samt iBox universal monteras enligt leverantörens anvisningar.
Väggytan primas med Alfix Vattenspärr.
Foliesystem: Endast för att reglera underlagets sugförmåga ev. 1:6 (Alt. Alfix PlaneMixPrimer).
Rolladesystem: 0,20 l/m² påföras i flera omgångar.
Inbyggnadsboxen lock avfettas med rödsprit för att säkre bra vidhäftning till Alfix Tätningssystemet.

 ibox forbehandling

Tätskikt - Alfix Rollade system

Förseglingen mellan inbyggnadsboxen och väggen utförs med Alfix Seal-Strip: 5 cm på vägg och 5 cm på boxen – min 20 mm vid överlappningar. Alfix Seal-Strip pressas hårt mot underlaget, använd ev. liten, hård gummiroller. Alfix 1K Tätningsmassa påförs ytan i ett tunt skikt, låt torka.
Vid rörgenomföringar monteras Alfix PU rörmanchetter i första steg, löst på.
Härefter penslas baksidan med Alfix 1K Tätningsmassa och manchetterna trycks mot underlaget.
Slutligen påförs hela underlaget Alfix 1K Tätningsmassa med roller i flera omgångar.
Åtgång:1,5 kg/m².

ibox taetskikt rollade

Tätskikt - Alfix Folie system

Anpassade våder av Alfix Våtrumsmatta monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.
Alfix 2K Tätningsmassa påförs underlaget flödigt, med roller eller fintandad limspackel – max en våd i taget.
Åtgång: ca 0,5 kg/m².
Alfix Våtrumsmattorna monteras omlott min 5 cm. Hål för iBox’ens rörgenomföringar tillpassas.
Våtrumsmattorna pressas hård mot underlaget. I skarven jämnas den överskjutande tätningsmassa med pensel eller annat lämpligt verktyg. Alfix PU rörmanchetter monteras i första steg löst på. Härefter penslas baksidan med Alfix 2K Tätningsmassa och manchetterna trycks mot underlaget och överpenslas noga.

 

ibox taetskikt folie

Hänvisningar

Produktinfo för:
Alfix Vattenspärr, Alfix Seal-Strip, Alfix 1K Tätningsmassa, Alfix 2K Tätningsmassa, Alfix tillbehör,
Alfix Rollade system: http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_rolladesystem.pdf
Alfix Folie system: http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_foliesystem.pdf

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll (RISE - Research Institutes of Sweden AB | Certifiering)

Vid eventuell tveksamhet, kontakta vår Service-tekniska avdelning.

Julhälsning

Se Alfix julhälsning
Läs ochså december nyhetsbrev.

 

Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)