Glasmosaik

- Ladda ner PDF

 

Denna temainfo handlar om temat fogning av transparent glasmosaik-, marmor- och glasplattor samt de problem med mörka missfärgningar, som kan uppstå efter användandet av badrummet.

Generellt

Bakgrund

glasmosaic2

Plattmodet är i konstant utveckling. De senaste åren har transparent glasmosaik och glasplattor blivit mycket populära. Till skillnad från tidigare traditionella keramiska plattor och mosaiksorter, tillverkade av lera och natursten, är glasmosaiken
och glasplattorna gjorda av transparent glas med färgad baksida.
När man använder transparenta glasmosaik- och glasplattor, ser man den färdiga fogen mycket tydligare än vid keramiska plattor, då fogarnas sidor blir synliga.
Detta ökande fokus på fogarna ställer naturligtvis högre krav på dess utförande, om ett tillfredsställande resultat skall uppnås.
Missfärgade fogar med mörka områden under glasplattorna är ett fenomen, som kan uppstå, efter att badrummet har tagits i bruk.
Fogarna är fina och enfärgade de första 1-4 veckorna, men så börjar det att komma mörka fogar, och glasplattorna ser mörka ut – se foto. Förklaring:
Orsaken till fenomenet är fukt. När badrummet används, översköljs plattor och fogar med vatten. Vattnet tränger in genom fogarna och samlas i fästmassan under plattorna. På
grund av plattorna bromsas uttorkningen, och fukten förblir bakom plattorna.
Vidare är underlaget ofta utfört med en vattentät membran, som förhindrar, att vatten/fukt tränger in bakom.
Då uttorkningen således endast kan ske genom fogarna, hjälper det normalt inte med en längre period utan vattenpåverkan för att kunna ta bort fukten och därmed missfärgningarna.

Lösning

Årsagen til fænomenet er fugt. Når baderummet bruges, overrisles fliser og fuger med vand.

Vandet trænger ind gennem fugerne og ophobes i fliseklæberen under fliserne. På grund af fliserne bremses udtørringen, og fugten forbliver bag fliserne. Endvidere er underlaget ofte udført med en vandtæt membran, der forhindrer, at vand/fugt trænger bagud.

Da udtørring således kun kan ske ud gennem fugerne, vil selv en længerevarende periode uden vandpåvirkning normalt ikke kunne fjerne fugten og dermed misfarvningerne.

Løsning:

För att komma från mörka fogar och fukt under plattorna skall vatten- och fuktinträngning i fogarna undgås.
Alfix har under år 2005 utvecklat nya fogbruk med tillnamnet ”colour”.
I förhållande till de traditionella fogbruken är de nya fogarna förbättrade på flera områden, bl.a. är de vattenavvisande.
Den vattenavvisande egenskapen är viktig i förhållande till fogning av glasmosaik- och glasplattor, därför att man därmed undgår, att få vatten att tränga in i fogarna.
För att kontrollera om den vattenavvisande effekten är tillräcklig för att undgå problem med mörka fogar och fukt under plattorna, har Alfix genomfört flera tester, där betydelsen av olika underlag samt
fästmassor och fogbruk blivit testade.
Resultaten var tydliga: Med Alfix ”colour” fogbruk blev det inga mörka/missfärgade fogar i mosats till de testämne, som blev fogat med traditionellt fogbruk.
Med bakgrund av testresultaten blev det därför gjort en vägledning till montering av transparenta glasmosaik-, marmor- och glasplattor enligt nedan.

Underlag

Underlaget skall vara hållfast och väl rengjort från damm, fett och cementslam samt fri från kalkutfällningar och genomgående sprickor.

Där skall vara utfört korrekt vattentätning i de områden/zoner, som det föreskrivs.
Upprättning av ojämnheter upp till 5 mm skall göras med Alfix Letfix Universal.

Starkt sugande underlag, t.ex. obehandlad lättbetong samt gipsplattor och kalciumsilikatplattor, primas med Alfix Vattenspärr.

Montering

Alfix LetFix Universal appliceras på underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan, därefter med den tandade sidan.
Vid uppsättning/läggning av mosaik glättas ytan plan med den släta sidan av spacklen. Nätet med mosaik pressas/bankas på plats i den fuktiga fästmassan, normalt inom 15-20 min. Kontrollera att baksidan är fullt täckt med fästmassa.
Vid glasplattor pressas/vrids plattorna på plats i den fuktiga fästmassan, normalt inom 15-20 min. Kontrollera att baksidan är fullt täckt med fästmassa.

Fugning

Fogningen skall göras med Alfix CeraFill 5 colour och eller Alfix CeraFill 10 colour tidigast 3 dygn efter avslutad montering.
Fogbruket blandas med rent vatten till en smidig konsistens, varefter fogmassan skall vila i ca.10 min. före användning.

Undvik att tillsätta hela vattenmängden på en gång, då pulvrets vattenavvisande egenskaper kräver en viss blandningstid för att uppnå den rätta, smidiga konsistensen.
Fogmassan påförs med en gummifogbräda diagonalt över fogarna, således att fogarna fylls helt i botten.

Efter ca 30-60 min, när fogmassan har ”satt sig”, rengörs ytan med en hårt urvriden svamp, som alltid sköljs i rent vatten. Först arbetas diagonalt, tills fogarna är släta och jämna. Därefter tvättas plattorna rena med svampen.

För att ge fogarna ett extra skydd kan man efter ca 1 vecka påföra Alfix Kakel- och Fogförsegling. Denna försegling ger extra säkerhet emot fukt- och vatteninträngning samt lättare rengöring av badrummet.

OBS!
Eventuell golvvärme skall vara avstängd och får tidigast öppnas 2 veckor efter fogningen slutförts.
Skydda fogarna mot drag och kraftig uttorkning.

Nyfogade ytor skall inte täckas med plastfolie.

Undgå stora ändringar i temperatur och luftfuktighet under härdtiden.
För mycket vatten vid rengöringen kan påverka cementen och medföra variationer i fogfärgen.
Överdosering med vatten vid blandningen kan medföra små fördjupningar i fogens yta.
Nyfogat område kan tidigast tagas i bruk efter 1 dygn.

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)