Plattor utomhus

- Ladda ner PDF

 

Spackling, vattentätning och keramikbeläggning på utvändiga terrasser och balkonger
Exempel på produktval i samband med keramikbeläggning, vattentätning och spackling på betong.

Golvkonstruktion

Betong

Förutsättning

Fundament och underlag utförs så att uppstigande fukt förhindras (kapillar-brytande lag).
Fundamenten skall gjutas till fast och frostfritt djup.

Betongen skall vara av kvalité för utvändigt bruk (min. 20 Mpa).
Yt styrkan på betongen skall vara min. 1,2 N/mm² (min. 1 månad).

Rörelses fogar skall förefinnas i lodräta byggnadsdelar, samt vid fältindelningar.
Fältindelning bör utformas kvadratiskt med max. fältstorlek på 5x5 m.

Betong ytan skall vara ren och fast och skall ha ett fall på min. 1 - 2 % mot avlopp eller terräng, så ytan alltid är fri från vatten. För att minimera kapillär sugning och eventuella saltutfällningar på ytan av beläggningen används Alfix 2K Tätningsmassa på betong ytan. 

I betongen placeras golvbrunn med fläns, som är godkänd för tätmembran.

forudsaetning

Plattorna skall vara frostsäkra, ha en låg vattenupptagning på max 2 – 3 %
samt en halkdämpande yta.

Plattstorlek mindre än 300 x 300 mm rekommenderas.
Vid format större än 300 x 300 mm används ljusa plattor på underlag med ensidigt fall.

Fästmassan blandas med tillsats av Alfix Flexbinder utspädd med vatten 1:1.

Vid storformats plattor eller mörka plattor tillsättas Alfix FlexBinder.
Alternativt kan det användas Alfix C2 Epoxi.

Under arbetets gång - tag hänsyn till väderförhållandet.

Spackling

Utförs med Alfix Spackelsystem:

Som förbehandling primas betong ytan 1 gång med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten 1:6.

Åtgång: Ca 0,05 liter/m².
Spackling skall göras med Alfix PlaneMix 25 Exteriör spackelmassa. 
Vid lagtjocklek över 25 mm tillsätts upp till 20% ugnstorkad kvartssand 

(0,5 – 2,0 mm).

Åtgång: Ca 1,7 kg/m² per mm lagtjocklek.
Efter ca 3 timmar, när spackelmassan är gångbar, skyddas ytan mot uttorkning med Alfix PlaneMixPrimer, förtunnat med vatten 1:6.

Åtgång: Ca 0,05 liter/m².

ti 3118 spartling

Vattentätning

Utförs med Alfix Tätningssystem:
Underlag
Obehandlade och sugande underlag primas 2 gånger med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten 1:6.
Åtgång: Ca 0,1 liter/m².

Behandlade och lätt sugande underlag primas 1 gång med Alfix PlaneMixPrimer förtunnat med vatten 1:6.
Åtgång: Ca 0,05 liter/m².

Försegling
Till försegling omkring rörgenomföringar och övergång vägg/golv monteras självhäftande förseglings remsa Alfix Seal-Strip.

Alternativt används Alfix Armeringsväv, som monteras i tätningsmassan.
Till försegling omkring golvbrunn monteras självhäftande Alfix Brunnsmanschett.forsegling

 

Vattentätning

Vattentärning sker med Alfix 2K Tätningsmassa på hela underlagets yta samt minimum 15 cm upp på väggen.
Åtgång 2K Tätningsmassa: 1,2 – 1,5 kg/m².

vandtaetning

Plattläggning

Plattorna monteras med cementbaserat flexibel fästmassa Alfix ProFix eller Alfix CombiQuickFix (tandspackelstorlek min. 10 x 10 mm) efter buttering/floating metoden.

  • Åtgång ProFix: 3,2 kg/m²
  • Åtgång CombiQuickFix: 4,3 kg/m²

flisemontering

Buttering/floating metoden betyder, att fästmassan påförs både på underlag och på plattornas baksida, så man uppnår 100 % täckning utan hålrum.
Fogning kan, oberoende av fästmassa, normalt göras efter 24 – 48 timmar efter avslutad plattläggning.

Fogning

Plattorna fogas med ett flexibelt cementbaserat golv fogmassa, CeraFill 10 colour, CeraFill 18 resistant eller CeraFill 20, som fördelas med en fog spackel eller gummiskrapa diagonalt över fogarna.

fugning

 

I övergång vägg/golv och omkring rörgenomföringar fogas med en hög elastisk silikon fogmassa, Alfix M-Silicon.

ti 3118 resultat

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)