Flooré golvvärme - torra utrymmen

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flooré värmegolvskivorna monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enlig Flooré’s anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet. När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker.
Golvvärmesystemet skall vara avstängt.

Produkter

Alfix ReadyFlex
Alfix 1K Tætningsmassa
Alfix ProFix
Alfix FlexBinder
Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Förbehandling

Avfetta Flooré skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. För primning används Alfix 1K Tätningsmassa. Påförs med roller eller pensel i et tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt.
Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandad med Alfix Flexbinder.
Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg.
Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge 8 premium alt. Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete. Herefter stegvis ökning av temperaturen.

 

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)