Flooré golvvärme - torra utrymmen

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flooré värmegolvskivorna monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enlig Flooré’s anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet. När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker.
Golvvärmesystemet skall vara avstängt.

Produkter

Alfix ReadyFlex
Alfix 1K Tætningsmassa
Alfix ProFix
Alfix FlexBinder
Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Förbehandling

Avfetta Flooré skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. För primning används Alfix 1K Tätningsmassa. Påförs med roller eller pensel i et tunt, ca 0,2 mm heltäckande materialskiljande skikt.
Låt torka min. 12 timmar.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandad med Alfix Flexbinder.
Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens, 0,4 - 0,5 l/kg.
Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning min. 2 dygn.

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge 8 premium alt. Alfix CeraFill 10 colour. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS!

Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete. Herefter stegvis ökning av temperaturen.

 

Mars 2020

Alfix är aktiv i denna Corona-tiden.
I Alfix följer vi självklart regeringens och sjukvårdens riktlinjer samt deras rekommendationer...  
 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)