Flooré golvvärme - våtrum

- Ladda ner PDF

 

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler. Flooré värmegolvskivor monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen. Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan. Montera golvvärmerör enlig Flooré’s anvisningar. Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad i fixet. När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker. Golvvärmesystemet skall vara avstängt.

Produkter

Alfix ReadyFlex
Alfix 1K Tätningsmassa
Alfix PlaneMix 60
Alfix 2K Tätningsmassa
Alfix ProFix
Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Förbehandling

Avfetta Flooré skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa. Alfix 1K Tätningsmassa påförs med roller eller pensel i et tunt, heltäckande materialskiljande skikt.
Låt torka min. 2 timmar.

Spackling

Alfix PlaneMix 60. Spacklet tillreds med 3,2 - 4,0 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Häll vattnet i en ren hink och blanda pulvret i under kraftig omrörning till en klumpfri massa.
Använd eventuell blandkar med mixer till upprörning av flera säckar åt gången. Blandningstid ca 2 minuter med borrmaskin och visp. Alfix PlaneMix 60 hälls eller pumpas ut på underlaget och fördelas med ett tandspackel till en jämn och
plan yta. Falluppbyggnad: Använd ca 3,2 liter rent, kallt vatten per 20 kg säck. Avjämningsmassan utläggs från golvets förväntade högsta punkt och ner mot golvavloppet.
Efter ca 20 minuter drar man avjämningsmassan bort från golvavloppet upp mot det fall som önskas.
Min. tjocklek på träunderlag: 12 mm.
Torktid innan montering av tätskikt: 1 - 2 dygn

Tätskikt

Alfix folie system: Alfix 2K blandas med Alfix Quick Cement med spiralomrörare på borrmaskin till en jämn och klump fri massa. Tätningsmassan påförs med roller eller fintandad lim spackel.
Åtgång: Ca 500 gram per m².
Montera våden i den blöta Alfix 2K Tätningsmassa. Våderna monteras med 50 - 100 mm överlapp vid skarvar och i hörn. Gnid/stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer
blåsor under mattan. Montering bör ske strax efter påföring av Alfix 2 K Tätningsmassa.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 150 x 150 mm, monteras i Alfix ProFix eller Alfix QuickFix premium blandad med vatten till lagom konsistens, 0,27 - 0,35 l/kg.
Plattorna monteras enlig allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning: Min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfix QuickFuge 8 premium alt. Alfix CeraFill 10 colour.
Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS !
Golvvärme skall vara avstängd min 8 dygn efter avsluttad fog arbete.
Herefter stegvis ökning av temperaturen.

 

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)