Plattor på befintlig keramiskt underlag

- Ladda ner PDF

 

Inledning

Det är möjligt att montera nya plattor på befintlig keramiskt underlag, förutsatt att de gamla plattorna sitter ordentligt. Därmed undviker man arbetet med rivning och uppbyggnad av ett plant underlag.

I våtrum måste man ta ställning till tätskikt, i synnerhet om vatten- och avloppsinstallationer också ska bytas. Om tätskikt inte tidigare har utförts bakom den befintliga platt beklädnaden kan man med fördel tätskikta före montering av nya plattor.

Användningsområdet är inomhus på väggar och golv i torra eller våta utrymmen, t.ex. i kök och badrum.

Allmänna råd

• En keramisk beklädnad kan endast betraktas som vattenavvisande. Den är inte vattentät.
• Vattentätning/tätskikt kan utföras direkt på plattorna med Alfix Tätskiktsystem
• Vattentätning på golv kräver en godkänd golvbrunn med lämplig limfläns
• Kontrollera att befintliga plattor och fogar är stabila och har ordentligt vidhäftning till underlaget.
• Kontrollera att fall och planhet i golvet motsvarar de krav som ställs på den färdiga beläggningen
• Eventuell golvvärme ska vara avstängd
• Underlaget ska vara hållbart, rent från damm, smuts och fett, fritt från utfällningar och genomgående sprickor
• Eventuella expansionsfogar i befintligt underlag ska respekteras och överföras till det nya keramiska utskikt.

Produkter

Alfix Grundrent/Alfix Klinkerrent
Alfix Tätskiktssystem
Fästmassa, t.ex. Alfix LetFix
Alfix FlexBinder till kritiska underlag
Alfix Fogmassa, t.ex. Alfix CeraFill 10 colour
Silikonfogmassa, t.ex. Alfix M-Silicon

Förbehandling

nye fliser eksisterende forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Eventuell kalkbeläggning avlägsnas med Alfix Klinkerrent.
Därefter tas fett och tvålrester bort med Alfix Grundrent.
Ytan rengörs med Alfix Grundrent utspätt 1:10 som påförs i riklig mängd på ytan.
Lösningen ska verka i ca 5 - 10 minuter. Sedan skuras ytan noggrant med skursvamp/skurborste.
Torka slutligen av ytan med rent vatten.
Åtgång Alfix Grundrent: Cirka 1 liter per 20 - 40 m².

 

Tätskikt i våtrum
Eventuell våtrumssäkring utförs med ett av Alfix våtrumssystem i enlighet med kravet från BBR/BBV, samt anvisningar från Alfix broschyr: Tätskikt med Alfix Foliesystem eller Tätskikt med Alfix Rollade system.

Länk

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_foliesystem.pdf
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_rolladesystem.pdf

Förbehandling: Underlaget rengöras enligt anvisningen ovan. Plattorna bred spacklas med
ett tunt kontaktskikt av fästmassa, max 1 mm - låt torka 6 - 24 timmar innan tätskiktsarbetet
påbörjas. Se anvisningen undan.

 

Kontaktskikt

nye fliser eksisterende kontaktlag

 

 

 

 

 

 

 

Om våtrumssäkring inte utförs påförs ett kontakskikt med t.ex. Alfix LetFix, Alfix ProFix, Alfix CombiFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium.
Massan blandas enligt anvisningarna på förpackningen och dras ut på underlaget med en slät spackel eller med den släta sidan av et tandspackel.
För högre vidhäftning på kritiska underlag, t.ex. trä och gips, kan massan röras ihop med Alfix FlexBinder.
Skikttjocklek: Max. 1 mm
Åtgång, fästmassa: Cirka 1 kg/m².
Torktid: Minst 6 - 24 timmar vid +20°C beroende på val av fästmassa.

 

Vidhäftningsprimer

fliser paa epoxy haefteprimer

 

 

 

 

 

 

 

På plana klinkergolv kan man alternativt applicera vidhäftningsprimer i rullbar konsistens: Alfix FlexBinder blandas med vatten i förhållandet 1:1 och rörs ihop med ca 0,5 liter per kg Alfix ProFix.
Skikttjocklek: Max. 1 mm
Torktid: Minst 24 timmar vid +20°C beroende på val av fästmassa.
Åtgång FlexBinder: Cirka 0,25 liter binder per kg fästmassa.
Åtgång ProFix: Cirka 0,5 kg/m2.

Plattsättning

fliser eksisterende flisemontering nye fliser eksisterende flisemontering 2

Plattorna monteras med t.ex. Alfix LetFix, Alfix ProFix, Alfix CombiFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium fästmassa.
Fästmassa påförs underlaget med et tandspackel, först med den släta sidan och därefter med tandsidan.
Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera att plattornas baksida är helt täckt.
Tandspackel: Tandstorleken på spackeln avgör mängden påförd fästmassa och ska väljas med hänsyn till plattornas baksida och format samt underlagets beskaffenhet.
Torktid före fogning: Minst 3 - 24 timmar beroende på val av fästmassa.
Åtgång, Alfix ProFix: 1,9 - 2,9 kg/m².

 

Fogning

nye fliser eksisterende fugning

Det är viktigt att fogarna är rena från fästmassa, smuts och lösa partiklar samt att de har ett enhetligt djup. Till fogning används t.ex. Alfix CeraFill 10 colour.
När fogmassan har satt sig, efter ca 30 - 60 minuter, jämnas fogarna med en urvriden tvättsvamp. Efter en kort torktid rengörs ytan med en hårt urvriden svamp som sköljs ofta i rent
vatten. Fogarna ska förbli fyllda.
Åtgång, CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

 

Elastiska fogar

nye fliser eksisterende elastisk fuge

Alfix M-Silicon används för expansionsfogar i den keramiska beklädnad, för tätning runt rör genomföringar och runt installationer, samt vägg/golvvinklen.
Kontrollera att fästytorna är rena och torra – fästytorna ska utgöra hela plattans tjocklek.

 

 

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.
Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.

 

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)