Plattor på epoxigolv - lätt industri

- Ladda ner PDF

 

Inledning

Det är möjligt att lägga nytt keramisk beklädnad på befintliga plattor, epoxistengolv eller på epoximålarfärg, förutsatt att de gamla plattorna sitter ordentlig fast. Då slipper man arbetet med att riva upp det gamla golvet och att skapa ett nytt plantunderlag.
Användningsområdet är inomhus, på golv i torra miljöer i lätt industri, till exempel matsalar eller bilutställningar.

Allmänna råd

• Kontrollera att befintlig golvbeläggning är stabil med bra vidhäftning till underlaget.
• Kontrollera att golvets planhet uppfyller kraven på den färdiga golvbeläggningen.
• Eventuell golvvärme ska vara avstängd.
• Underlaget ska vara hållbart, rent från damm, smuts och fett, samt fritt från utfällningar och genomgående sprickor.
• Befintliga expansionsfogar i befintlig keramisk beklädnad ska respekteras och överföras till den nya beklädnaden
• Ytor med epoxifärg grovslipas för bättre häftförmåga

Produkter

Alfix Grundrent, Alfix Klinkerent
Fästmassa, till exempel: Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix, Alfix QuickFix premium
Alfix FlexBinder
Alfix Fogmassa, till exempel: Alfix CeraFill 10 colour, Alfix QuickFuge 8 premium, Alfix
M-Silicon

Förbehandling

fliser paa epoxy forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Den befintliga beläggningen rengörs från fett, smuts, damm och liknande med Alfix Grundrent, utspätt 1:10 med varmt vatten. Lösningen ska påföras ytan i riklig mängd.
Härefter ska lösningen verka i cirka 5 - 10 minuter. Sedan skuras ytan grundligt med skursvamp/skurborste. Tvätta slutligen ytan med rent vatten.
Till grundrengöring rekommenderas skurmaskin med vattensug.
Åtgång: Cirka 1 liter per 20 - 40 m²

 

Kontaktskikt

fliser paa epoxy kontaktlag  

 

 

 

 

 

 

På ojämna keramiska golv och ytor som epoxistengolv påförs ett kontaktskikt med Till exempel Alfix ProFix blandat med Alfix FlexBinder.
Blandningsförhållande: Alfix FlexBinder blandas med vatten i förhållandet 1:1. Denna vätska blandas med Alfix ProFix till lagom spackelkonsistens. Det är viktigt att kontaktlagret skrapas ned ordentligt i underlaget för att få bästa vidhäftning. Använd en slät bredspackel eller liknande Skikttjocklek: Så tunt som möjligt - Max. 1 mm
Torktid: Minst 24 timmar vid +20°C beroende på val av fästmassa.
Åtgång FlexBinder: Cirka 0,15 liter binder per kg fästmassa.
Åtgång ProFix: 0,5 - 1 kg/m².

 

Vidhäftningsprimer

fliser paa epoxy haefteprimer  

 

 

 

 

 

 

På epoximålade ytor och plana klinkergolv kan man alternativt applicera vidhäftningsprimer i rullbar konsistens: Alfix FlexBinder blandas med vatten i förhållandet 1:1 och blandas med Alfix ProFix.
Skikttjocklek: Max. 1 mm
Torktid: Minst 24 timmar vid +20 °C beroende på val av fästmassa.
Åtgång FlexBinder: Cirka 0,25 liter binder per kg fästmassa.
Åtgång ProFix: Cirka 0,5 kg/m².

 

Plattläggning

fliser eksisterende flisemontering 

 

 

 

 

 

 

Plattorna monteras med t.ex. Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium.
Fästmassan påförs underlaget med en tandspackel, först med den släta sidan och därefter drar man igenom med tandsidan. Storformat plattor bör dubbelt limmas!
Plattorna trycks/vrids på plats i den fuktiga fästmassan. Kontrollera att kakelplattans baksida är helt täckt. Tandspackel: Tandstorleken på spackeln avgör mängden påförd fästmassa och ska väljas med hänsyn till plattornas baksida och format samt underlagets beskaffenhet.
Torktid före fogning: Minst 3 - 48 timmar beroende på val av fästmassa.
Åtgång Alfix ProFix: 1,9 - 2,9 kg/m².

Fogning

fliser paa vinyl fugning

 

 

 

 

 

 

 

Det är viktigt att fogarna är rena från fästmassa, skräp och lösa partiklar samt att de har ett enhetligt djup.
Till fogning används t.ex. Alfix CeraFill 10 colour eller Alfix QuickFuge 8 premium.
När fogmassan har satt sig, efter ca 30 - 60 minuter, jämnas fogarna med en väl urvriden tvättsvamp. Efter en kort torktid rengörs ytan med en hårt urvriden svamp som sköljs ofta i rent
vatten. Fogarna ska förbli fyllda.
Åtgång CeraFill 10 colour: 0,8 - 1,3 kg/m².

Rörelses fogar

Alfix M-Silicon används för expansionsfogar, tätningar kring rörgenomföringar och installationer.
Kontrollera att fästytorna är rena och torra – fästytorna ska utgöra hela plattans tjocklek.

 

Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.
Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.


 

September 2020

NYHET: Läs seneste nyhetsbrev

 

 Läs merSe hela nyhetsarkivet här

Professionell teknisk service

Få teknisk service och rådgivning till professionella byggprojekt

Så här använder du din Alfix-produkt

Så här kommer du igång med ditt ”gör det själv”-projekt (Dansk version)