Vandtætning med Alfix Tætningsmasse

- Hent PDF

Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse

Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Produkter

Valg af produkter foretages bl.a. ud fra hensyn til:

- Afbindingstid/tørretid.

- Underlagets beskaffenhed, restfugt mv.

- Arbejdsmetode

Generelt

Boligens vådrum anvendes i dag meget mere end tidligere. Resultatet er en øget vandbelastning. Hertil kommer, at der ofte anvendes forskellige byggematerialer, som ikke alle er lige velegnede til brug i vådrum.

Antallet af fugtskader i vådrum og tilstødende rum har således været i kraftig stigning. Alfix har et komplet system til vandtætning.

Denne vejledning indeholder officielle krav til indretning af vådrum samt vejledning i korrekt anvendelse af klæbe- og tætningsprodukter.
Vejledningen er udarbejdet i henhold til regler og anvisninger i:

Bygningsreglementet BR-2010, kapitel 4.6, stk 5

SBI-anvisning 189.

SBi (By og Byg) anvisning 200

Endvidere er der ved udarbejdelsen taget hensyn til den Norske Vådrumsnorm.
Anvendelsesområdet er keramiske beklædninger/ belægninger i badeværelser i såvel nye boliger som ved renovering. Der gives anvisninger på en række egnede underlag som beton, tegl, letbeton og på lette konstruktioner af gips- eller kalciumsilikatplader.
Alfix systemet er godkendt i Danmark, Norge og Sverige og opfylder endvidere tyske krav til vandtætningssystemer for beton, letbeton mv.

BR-08 og SBi (By og Byg) 200

I bygningsreglementerne skelnes markant mellem vådzone og fugtig zone. Gulve er vådzone overalt og skal udføres vandtætte inklusive samlingen mellem gulv og væg.

Vægge i brusenicher eller omkring badekar er vådzone indtil 0,5 m udenfor disse samt 0,1 m fra gulv op ad vægge. Såfremt der omkring brusenicher eller badekar fastmonteres vinger med en bredde på mindst 0,25 m, er vådzonen for vægge kun indenfor disses begrænsninger.

Området omkring håndvask, hvor armaturet forsynes med bruser, regnes som vådzone både over og på begge sider af vasken. I små rum, areal < 3,25 m² eller bredde < 1,3 meter, betragtes alle væg- og gulvflader som vådzone.

Gulve udenfor vandbelastede områder kan udføres vandrette. Rørgennemføringer i gulvet må ikke forekomme i den vandbelastede del af rummet, men skal udføres som vist i eksemplerne.

Zoneinddelinger

bruseniche

 

Bruseniche Vådzone på hele gulvet og vægge omkring bruseniche Danmark: 0,5 m sikkerhedsafstand fra brusenichen Norge: 1,0 m sikkerhedsafstand fra brusenichen

bruseniche vinger

 

Bruseniche med vinger Vådzone på hele gulvet og i bruseniche

badekar

 

Badekar Vådzone på hele gulvet og vægge omkring badekar Danmark: 0,5 m sikkerhedsafstand fra brusenichen Norge: 1,0 m sikkerhedsafstand fra brusenichen

haandvask

 

Håndvask med håndbruser Vådzone på hele gulvet og rundt om håndvask

Godkendelser

DK: MK Godkendelser:

2K Tætningsmasse på gulv: MK 7.32/1027

2K Tætningsmasse på væg: MK 7.32/0587

1K Tætningsmasse på gulv: MK 7.22/1346

1K Tætningsmasse på væg: MK 7.32/1347

I Danmark kræves, at der i systemer til vandtætning af vådzoner indgår et vandtæt lag i en tykkelse på mindst 1 mm

N: NBI Teknisk Godkendelse:

2K Tætningsmasse Nr. 2094/08.

1K Tætningsmasse Nr. 2143/08

Ifølge Norsk Våtromsnorm kræves et vandtæt lag på 1 mm’s tykkelse på væg og 1,0 mm på gulv. Vægge i vandbelastede områder er vådzone indtil 1 m udenfor disse. Ved gulve med indlagt varme skal kabler/vandrør anbringes i en afstand af mindst 5 mm fra membranen

Andre anvisninger

For udførelse efter SBI-anvisning 180, der er badeværelseseksempler, udvalgt i samarbejde med byggeskadefondene, henvises til Temainfo nr. 3.201, 3.202, 3.203 og 3.204 i Alfix flisekonstruktioner.

Underlag

 

Sugende underlag som puds, murværk, letbeton.

Betonvægge og afretningslag, der ikke er støbt vandtætte.

Overfladen skal være plan, fri for huller, gennemgående revner og rengjort for støv, fedt og cementslam, samt fremstå overfladetør. For 1K Tætningsmasse gælder, at overfladen skal være "hvidtør".


Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo.
Fliserne skal være fastsiddende, og overfladen skal være fri for kalkaflejringer.

Vådrumsgipsplader, fibergipsplader, kalciumsilikatplader.
Pladerne skal være opsat efter pladeleverandørens vejledninger. Overfladen skal fremstå ren, tør og støvfri.

Gulve af krydsfinér.
Plader af min. 19 mm krydsfiner på bjælker med max. indbyrdes afstand på 300 mm. Pladesamlinger over bjælker, flyverstød må ikke forekomme. Konstruktionen må ikke fjedre. Pladerne monteres med ca. 5 mm afstand fra vægge. Større stivhed og stabilitet kan opnås ved at montere en plade med god formbestandighed, f.eks. 10 mm fibergipsplader.

Forbehandling

forbehandling

 

Puds, murværk, letbeton, beton og afretningslag
Alle sugende overflader primes med Alfix Primer fortyndet med vand i forholdet 1:3
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m².

Eksisterende flisebeklædninger og terrazzo

Overfladen rengøres med Alfix Grundrens.

Vådrumsgipsplader, fibergipsplader
Alle overflader primes med Alfix Primer, der påføres ufortyndet med pensel eller rulle til fuld dækning. Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m2

Kalciumsilikatplader
Kalciumsilikatplader er stærkt sugende og primes 2 gange med Alfix Primer Første gang fortyndes med vand i forholdet 1:3. Anden gang ufortyndet. NB.: Hvis pladerne er opsat med en bagvedliggende plastfolie, primes kun én gang fortyndet med vand i forholdet 1:3. Yderligere vandtætning undlades, idet folien udgør det vandtætte lag.
Tørretid: Ca. 1 time.
Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m²

Krydsfiner
Pladerne primes med Alfix Primer. Påføringen sker med kraftig flad pensel eller rulle til fuld dækning. Tørretid: Ca. 1 time. Forbrug: Ca. 0,1 liter pr. m²

Forseglinger

Afløb
Til forsegling omkring gulvafløb anvendes selvklæbende Alfix Afløbsmanchet. Ved afløb med krave i rustfrit stål kan alternativt tilpasses stykker af Alfix Armeringsvæv eller Alfix Seal-Strip Tætningsbånd. DK: Gulvafløb skal kunne VA-godkendes og forsynet med membranflange enten i rustfrit stål, som Blücher boligafløb eller i plast som Jafo afløbsskål med tilhørende klinkeoverdel.
N: Sluk skal være typegodkendt og forsynet med krave/membranflange som Joti K-sluk 75 mm/87,5°. NRF nr.: 340 10 09. Sluket leveres i seks varianter med NRF nr. fra 340 10 04 til 340 10 09.

 samlinger

 

Samlinger

Til overbygning af revner og forstærkning af samlinger og hjørner i fugtig zone anvendes Alfix Armeringsvæv, som monteres i Tætningsmasse. Til pladeunderlag på væg kan anvendes Alfix Tape. Til pladesamlinger i krydsfiner på gulve anvendes Alfix Armeringsvæv, montert i tætningsmasse.

hjoerner

 

Hjørner

Til hjørner afpasses stykker af Alfix Seal-Strip på ca. 10 cm. Fra midten skæres et snit på tværs, så stykket kan foldes til et hjørne. Derefter fjernes beskyttelsespapiret, og hjørnet monteres.                       gulv vaeg

 

gulv vaeg fjern beskyttelsespapir

 

Overgang gulv/væg

I overgang mellem gulv/væg samt i lodrette hjørner i vådzoner monteres selvklæbende Alfix Seal-Strip Tætningsbånd. Montering af Alfix Seal-Strip gøres ved først at fjerne halvdelen af beskyttelsespapiret langs den perforerede kant og trykke båndet fast. For fasttrykning kan anvendes en murske eller f.eks. hård plastrulle.

roergennemgfoeringer

 

 

 

 

 

Rørgennemføringer
Omkring alle rørgennemføringer tilpasses stykker af Alfix Seal-Strip.

afloeb

 

 

 

 

 

Afløb
Ved gulvafløb påklæbes Alfix Afløbsmanchet ved at fjerne papiret fra manchettens bagside og trykke den fast til underlag og afløb. Afløbskraven affedtes forinden. Husk at fjerne eventuel klemring.

Vandtætning

Arbejdsbetingelserne for anvendelse af tætningsmasser er en temperatur på min. +10º C. Materialer og underlag skal have min. samme temperatur. Under arbejdet må tætningsmassen ikke tørre for hurtigt f.eks. ved kraftig sol eller træk.

2k paafoeres

 

2K Tætningsmasse består af 2 komponenter: 2K binder og Rapid Cement. De blandes i forhold 1:1, omrøres og er herefter klar til brug. Alfix 2K Tætningsmasse påføres underlaget som et heldækkende porefrit spartellag i en tykkelse på ca. 1 mm.
Ifølge Norsk Våtromsnorm kræves ligeledes 1,0 mm på gulv.
Påføringen sker bedst i 2 omgange: Først som et tyndt, porefyldende lag. Derefter påføres med en 4 x 4 mm tand-spartel et nyt lag.

 glitningSpartelen vendes og tætningsmassen glittes.
Tørretid: Efter første påføring ca.1/2 time. Efter andet lag ca. 12 timer.
Forbrug: Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse.
Forarbejdningstid: Ca. 1 time.

1k paafoeres

 

Alfix 1K Tætningsmasse er en 1-komponent tætningsmasse, der er klar til brug. Alfix 1K Tætningsmasse påføres underlaget som et heldækkende porefrit lag i en tykkelse på i alt ca. 1 mm.

Arbejdet udføres med f.eks. malerrulle, pensel eller spartel. Påføringen sker bedst i 2 omgange: Først som et porefyldende lag, og derefter som et heldækkende lag. Tørretid: Efter første påføring 2 – 3 timer. Efter andet lag ca. 1 døgn. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Forventet udfald

forventet udfald

 

Tætningsmassen skal fremstå jævn, uden huller og revner, i et heldækkende lag.. Tætningsmassen skal være tør og bæredygtigt inden fliseopsætning.

Nyheder september

Læs det seneste nyhedsbrev. Bl.a. om det nye kommende "LEGO House i Billund...
 

Læs mereSe vores nyheder her

Professionel Teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til professionelle byggeprojekter

Gør-det-selv service

Sådan kommer du godt i gang med dit ”gør det selv” projekt