DuraPuds 810

DuraPuds 810

Fleksibel fiberpuds

 • Til grundpudsning på kritiske underlag
 • Kræver slutpuds/overfladebehandling
 • Velegnet som armeret grundpuds på facadeisolering
 • Inden- og udendørs anvendelse
 • Fiberforstærket
 • Høj vedhæftning og fleksibilitet
 • Vandafvisende og diffusionsåben
 • Mindsker risiko for revnedannelse
 • Til armeringspuds med glasfibernet
 • Ubrandbar
 • Lagtykkelse 2 - 10 mm

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret fiber- og kunststofforstærket pulver. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 1,2 mm.

Produktet er en grundpuds og skal altid afsluttes med en slutpuds.

Farver

Leveres i grå.

Forbrug

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Varenr. DB-nr.
20 kg 5505 1505560

Overfladebehandling

Før overfladebehandling skal pudslaget være gennemhærdet og tørt. Udtørringstiden er ca. 1 uge ved +20ºC.

 

Som slutpuds anbefales en diffusionsåben og vandafvisende puds på cementbasis som DuraPuds 804 eller DuraPuds 800 SR, siliconeharpiksbaseret facadepuds.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
10
Ydeevnedeklaration nr. 3 EN 998-1:2010
Alfix DuraPuds 810 Mineralsk puds CS III
Brandklasse A2-s1,d0 Varmeledningsevne λ10,dry ≤ 0,83 W/(m⋅K) for P=50% λ10,dry ≤ 0,93 W/(m⋅K) for P=90% (tabelværdier efter EN 1745)
Vandabsorption W2
Diffusionsmodstands-faktor µ ≤ 25
Vedhæftning på beton ≥ 0,08 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

3 - 4 timer ved +20°C

Vanddampdiffusion

µ-værdi: ≤ 25

Tørretid

24 timer ved min. +15°C

Trykstyrke

>6 N/mm²

Brandklasse

Ubrandbar

Eksponeringsklasse

MX 4

Fuldt belastbar

Efter 7 døgn ved min. +15°C

Lagring

Min. 12 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Beton.
Murværk af f.eks. maskinsten og kalksandsten.
Facadebatts af mineraluld.
Letklinkerbeton.
Celleplast isolering af ekspanderet polystyren (EPS) og ekstruderet polystyren (XPS).
Pladeunderlag til facadepuds.

 

Ved valg af isoleringsmaterialer, skal man være opmærksom på nationale regler vedrørende brand.
Kontakt venligst vores Service-tekniske afdeling for yderligere info.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, løse mørtelrester, fedt, salte, begroninger og andet snavs.
Stærkt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortyndet 1:6 med rent vand.

Brugsanvisning

Oprøring foretages med 3,6 – 4,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg pose. Hæld vandet i en ren beholder, og drys pulveret i under omrøring til en klumpfri masse. Efter et par minutter gennemrøres pudsen igen og er klar til brug.

 

Armeret pudslag på facadeisolering og pladeunderlag.
Alfix DuraPuds 810 kan anvendes til grund- og armeringspudsning på isolering som 2-lags behandling:
Den 1. dag påføres pudsen med stålbræt i en lagtykkelse på 5-6 mm.
I den våde mørtel monteres Alfix Glasfibernet 4x4 mm.
Ved samlinger skal nettet overlappe med minimum 10 cm. Armeringsnettet presses let ind i overfladen på den våde puds med glat spartel.
Det er vigtigt, at armeringsnettet placeres yderst i pudslaget.
Dag 2 påføres et nyt heldækkende lag Alfix DuraPuds 810 i en lagtykkelse på 2-3 mm. Når pudsen har sat sig, kan den bearbejdes med glat spartel eller stålbrædt til overfladen er jævn.

 

Armeret pudslag på beton og murværk.
Alfix DuraPuds 810 kan anvendes til armering med Alfix Glasfibernet
4x4 mm på underlag, hvor der er risiko for revnedannelser.
Pudsen påføres i 3 - 4 mm lagtykkelse.
Armeringsnettet presses ind i den våde puds med glat spartel.
Tidligst næste dag påføres et nyt lag Alfix DuraPuds 810 i ca. 2 mm lagtykkelse.

 

Hæftepuds på beton, murværk.
Alfix DuraPuds 810 kan anvendes til underlag, hvor der er ønsker om forøget vedhæftning. Anvendes i op til 10 mm og bearbejdes med pudsebræt.
På svagt sugende underlag udføres arbejdet som en 2-lags behandling.
Først påføres et kontaktlag af Alfix DuraPuds 810.
Tidligst næste dag påføres et heldækkende lag Alfix DuraPuds 810.

 

Bemærk!
Der må ikke tilsættes yderligere vand til puds, som er begyndt at afbinde. Udendørs arbejde med hæftepuds bør kun foregå i tørvejr ved temperaturer mellem +5ºC og +25ºC, og ikke i direkte sol.
Ved risiko for regn eller lave temperaturer under +5ºC, skal facader afdækkes. Udvendig pudsning i vintermånederne frarådes.

Rengøring

Rester af Alfix DuraPuds 810 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

November – Bæredygtig Alfix emballage

Alfix 1K Tætningsmasse - i spande af genbrugsplast.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix