CeraFill 18 resistant

CeraFill 18 resistant

Højstyrke fugemasse

  • Til fugning af keramiske væg- og gulvklinker
  • Til områder med høj mekanisk belastning
  • Velegnet i vaskehaller, storkøkkener og svømmebade
  • Inden- og udendørs anvendelse
  • Fugebredder fra 2 mm til 18 mm
  • Meget let at arbejde med
  • Høj mekanisk styrke
  • Øget kemikalieresistens
  • Tåler højtryksrensning

Produktberegner

Produkt facts

Produkt

Cementbaseret kunststofforstærket pulver, tilsat specialfyldstoffer. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,4 mm.

Farver

Leveres i grå.

Forbrug

0,8 - 1,6 kg/m² afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

Emballage

20 kg plastlaminerede papirposer.

 

Enhed Farve Varenr. DB-nr.
20 kg Grå 3800 1505546

Generelt

Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+5°C - +20°C

Densitet

2,0 kg/liter oprørt med vand

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Efter 24 timer ved +20°C

Fuldt belastbar

Efter 14 døgn ved +20°C

Højtrykrens

Max. 100 bar

Klassificering/EN 13888

CG 2, høj klasse

Lagring

Min. 12 måneder. i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Brugsanvisning

Udfugning kan normalt foretages 48 timer efter afsluttet flisemontering. Oprøring foretages med 0,17 - 0,19 liter rent, koldt vand pr. kg pulver.
Vær omhyggelig med vanddoseringen, da for høj vandtilsætning reducerer både styrke og resistens.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring. Konsistensen skal være smidig/plastisk og fri for klumper.
Fugemassen er klar til brug efter et par minutter.
Inden påføring af fugemassen tørres fliserne over med en fugtig svamp.

 

Alfix CeraFill 18 resistant påføres bedst med epoxyfugebræt diagonalt over fugerne, således at fugemassen presses helt i bund og fugerne fyldes helt.
Når fugemassen har sat sig, efter ca. 15 – 30 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnligt skylles i rent vand. Fugerne skal forblive fyldte.
Først arbejdes diagonalt til fugerne er pæne og jævne. Efterfølgende vaskes fliserne rene med svampen.

 

Fugerne skal være fyldte og stå i forhold til flisernes overflade samt anvendelse.

 

De færdige fuger bør normalt ikke udvaskes dybere end max. 1 mm. Ved fliser med afrundede kanter kan fugerne være afpasset disse. Fugerne bør ikke være overfyldte eller ligge ind over fliserne.

 

Undgå så vidt muligt afsyring. Hvis det er nødvendigt at fjerne fugeslør fra fliserne, skal fugerne forvandes inden afsyring. For at sikre den fulde hærdning og styrkeudvikling er det vigtigt at fugerne de første 4-5 dage holdes fugtige. Om nødvendigt må der eftervandes.

 

Bemærk!
Fugemassen indeholder farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse flisetyper. I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning
Eventuel gulvvarme skal være lukket, og må tidligst tilsluttes efter 14 døgn.
Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden.
Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring.
Undgå store ændringer i temperatur og luftfugtighed i hærdetiden.
Varierende eller uens udtørring og for meget vand ved afrensning vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven.

Rengøring

Rester af Alfix CeraFill18 resistant på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

September 2019

Alfix søger ekstern teknisk konsulent

- pudsede facader og fliseteknik

 

Læs mereSe vores nyheder her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix