ElastaCem 503

ElastaCem 503

Flydespartel, selvnivellerende

  • Til beton cementbundne afretningslag
  • Til finafretning og planspartling
  • Kræver topbelægning med linoleum, vinyl, træ etc.
  • Indendørs anvendelse
  • Gangbar indenfor 2 - 3 timer
  • Belægningsklar efter 1 - 3 uger
  • Lagtykkelser fra 3 - 15 mm

Produkt facts

Produkt

Gråt hurtigafbindende, aluminatcementbaseret og kunststofforstærket
pulver. Kan udlægges manuelt eller med pumpe.

Forbrug

Ca. 1,7 kg/m² pr. mm lagtykkelse.

Emballage

25 kg plastlaminerede papirposer.

Belægning

Før belægning skal den relative fugtighed kendes og være afstemt til den aktuelle belægningstype. Udtørring afhænger af bl.a. temperatur, fugtighed, og ventilation samt af den underliggende konstruktion.

Belægningsklar
Ca. 1 uge pr. cm lagtykkelse.

Mærkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 
14
Ydeevnedeklaration nr. 33 DS/EN 13813 CT-C25-F6

Alfix ElastaCem 503
Cementbaseret afretningsmateriale

Brandbarhed A1fl

Afgivelse af korrosive
stoffer

CT
Vandpermeabilitet NPD Vanddamppermeabilitet NPD
Trykstyrke C25 Bøjningstrækstyrke F6
Slidstyrke NPD Trinlydsisolering NPD
Lydabsorption NPD Isolans NPD
Kemisk resistens NPD    

Tekniske data

Arbejdstemperatur

+10°C - +25°C

Flydeevne EN-12706

140 mm

Anvendelsestid efter oprøring

30 minutter ved +20°C

Gangbar

Efter 2-3 timer ved +20°C

Hærdetid fuldt udhærdet

Efter 28 døgn ved +20°C

Trykstyrke

24-27 N/mm²

Bøjningstrækstyrke

5-6 N/mm²

Lagring

Min. 6 måneder i uåbnet emballage.

Brugsanvisning

Underlag

Undergulve af beton med max. fugtighed på 95 % RF.
Keramiske fliser og terrazzo.
For nærmere information, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

Forbehandling

Underlaget skal være bæredygtigt og rengjort for støv, fedt og overfladeslam.
Overfladeslam eller glatte overflader slibes og støvsuges. Kontroller at alle overflader er tætte.

Anvend selvklæbende skumlister som begrænsning ved åbninger. Spartelmassen må ikke få vedhæftning til vægge. Ved lagtykkelser over 5 mm anbefales at benytte kantbånd langs vægge.

Alle underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer.
Rumtemperaturen bør ikke være lavere end +10ºC.
Primeren skal være tør inden videre behandling. Spartling bør udføres senest 24 timer efter påføring af primer.

Hvis spartling udføres i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

Brugsanvisning

Ved pumpeopgaver indstilles vandmængden til et flydemål på 135-140 mm svarende til 19-21%.

Oprøring af 25 kg poser foretages med ca. 5 liter rent, koldt vand.
Hæld vandet i en ren beholder og drys pulveret i under kraftig omrøring til en klumpfri, letflydende masse. Anvend eventuelt blandekar med mixer til flere poser ad gangen. Blandetiden er ca. 2 minutter med boremaskine og blandekrog.


Anvendes blandepumpe, indstilles konsistensen ud fra flydeprøve. ElastaCem 503 hældes eller pumpes ud på undergulvet og fordeles med en tandspartel.
Ved større lagtykkelser end 10 mm anvendes laveste vanddosering.

Min. lagtykkelse på betonunderlag: 2 mm.
Min. lagtykkelse ved kontorstol: 4 mm.

 

 

Bemærk
Tilsæt ikke ekstra vand til afretningsmasse, der er begyndt at afbinde/hærde.
Vær opmærksom på, at højere blandevandstemperatur afkorter, og lavere temperatur forlænger anvendelsestiden.


Overdosering af vand vil medføre svagere styrker og risiko for slamdannelse.
Spartellag beskyttes mod træk, sol og varmepåvirkning. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug og bør anvendes snarest derefter.

Rengøring

Rester af ElastaCem 503 på værktøj mv. fjernes med vand inden afbinding.
Cementbaserede produkter hærder under vand, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

Januar 2021

GODT NYTÅR!

Team Alfix i Kolding er tilbage fra juleferien - klar til at servicere vores mange gode skandinaviske kunder.

Læs mereSe nyhedsarkivet her

Proff-vejledning

Teknisk service og rådgivning for professionelle

Private

Gør-det-selv film og kontakt til Alfix