CeraFill 10 colour

CeraFill 10 colour

Universalfuge

 • Til fliser, klinker, mosaikk og naturstein med moderat eller lav sugning
 • Innen- og utendørs bruk
 • Fugebredder fra 2 mm til 10 mm
 • Høy overflatestyrke og fargestabilitet
 • Vann- og smussavvisende
 • Klare og intense farger
 • Gir en jevn og ensartet overflate
 • Smidig konsistens

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Sementbasert kunststoff-forsterket pulver. Innfarget med lysekte pigmenter. Inneholder kvartssand med kornstørrelse opp til 0,4 mm.

Farger

Leveres i hvit, grå (upigmentert), lysegrå, stålgrå, koksgrå, antrasittgrå, svartgrå og lys beige.
Fugefargenøkkel kan rekvireres.

Rekkeevne

Forbruk

0,8 - 1,3 kg per m² avhengig av flisestørrelse og fugebredde

Emballasje

5 kg og 20 kg plastlaminerte papirposer

Egenskaper

Generelt

Utfuging kan normalt foretas 48 timer etter avsluttet flismontering.
Fugene skal være rene for lim og løse partikler og framstå med ensartet dybde.
Til fuging av sterkt sugende fliser anbefales Alfix CeraFill 5 colour.
Ved fugebredder over 10 mm brukes Alfix CeraFill 16 classic eller Alfix CeraFill 20.

Forventet resultat

De ferdige fugene bør være ensartet fylt og fremstå med en ensartet farge.
Følgende forhold vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen:

 

 • Tidlig avvasking med våt svamp kan føre til at fargen blir for lys. Dette er mest utpreget ved mørke farger. Løsning: Utfør avsyring med f.eks. Alfix Syr á.
 • Hurtig uttørking kan medføre at fargen blir for lys og at fugen mangler styrke. Løsning: Hold overflaten fuktig. Vask av med fuktig svamp.
 • Reparasjoner eller samlinger etter arbeidsstopp kan forårsake fargeforskjeller. Løsning: Skrap ut fugene, og fug på nytt. Avvasking bør skje i flere omganger med hardt oppvridd svamp.
 • Fukt fra underlag og ulik sugeevne fra flisekantene kan gjøre at fargen blir stedvis mørkere. Løsning: Vask av flere ganger med en blanding av såpeflak og vann.

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

DS/EN 13888

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

2,0 kg/liter opprørt med vann

Anvendelsestid

1 - 2 timer ved +20°C

Belastbar/gangbar

Etter 24 timer ved +20°C

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved +20°C

Klassifisering/EN 13888

CG 2, høy klasse

Lagringstid

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Røring må gjøres med 0,20 - 0,24 liter rent, kaldt vann pr. kg pulver. Held vannet i en ren beholder og drys i pulveret under kraftig omrøring. Vær spesiell oppmerksom på å røre inntil konsistensen er helt stabil og glatt uten klumper. Fugemassen er klar til bruk etter et par minutters hviletid.

 

Alfix CeraFill 10 Colour påføres med fugebrett eller en myk gummisparkel diagonalt over fugene, slik at fugemassen presses helt ned og fugene fylles helt. Når fugemassen er overflatetørr etter 1 time, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp som ofte skylles i rent vann. Først arbeides diagonalt til fugene er pene og jevne. Etterfølgende vaskes flisene rene med svampen. Eventuelt fugeslør på syrefaste overflater kan etter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. Alfix Syr a’.
I de fleste tilfeller vil rengjøring med rent vann eventuelt tilsatt eddik være nok til å fjerne slør fra flisene.

 

Bemerk!
Fugemassen indeholder farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse flisetyper. I tvivlstilfælde bør foretages prøvefugning.
Eventuell gulvvarme skal være avstengt.
Vær oppmerksom på at høye temperaturer forkorter og lave temperaturer forlenger brukstiden.

 

Beskytt fugene mot trekk og kraftig uttørking. Ved risiko for uttørking skal fugene holdes fuktige i min. 24 timer, så en fullstendig herding oppnås (f.eks. tørkes over med fuktig svamp).
Nyfugede arealer må ikke avdekkes med plastfolie. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet i herdetiden.
Varierende eller ulik uttørking og for mye vann ved avrensingen vil kunne påvirke sementen og medføre variasjoner i fugefargen.

Rengjøring

Rester av Alfix CeraFill 10 colour på fliser og verktøy fjernes med vann før avbinding er begynt. Sementbaserte produkter herder under vann, skyll derfor aldri rester ut i kloakksystemet.

Juni 2019


Les seneste nyhetsbrev.

 

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt