DuraPuds 800 SR

DuraPuds 800 SR

Silikonharpiksbasert fasadepuss

  • Innen- og utendørs bruk
  • Brukes som sluttpuss på isoleringssystemer, plateunderlag, betong og puss
  • Ferdigopprørt og lett å arbeide med
  • Vannavvisende og værbestandig
  • Beskytter mot begroing
  • Diffusjonsåpen, klasse V1
  • Robust og sterk overflate

Produktkalkulator

Produktfakta

Produkt

Ferdigopprørt sluttpuss basert på silikonharpiks. Innfarget med lysekte fargepigmenter. Inneholder fyllstoffer med kornstørrelse opptil 1,5 mm.

Farger

Leveres innfarget i hvitt. Kan tones i henhold til Alfix fargekart.
Ved bruk på isoleringssystemer, må du bare bruke farger med lysrefleksjon over 20 %

Kornstørrelse

Leveres standard i kornstørrelse på 1,5 mm.

Rekkeevne

Forbruk

Kornstørrelse kg/m²
1,5 mm 2,5

Emballasje

15 kg plastspann.

Egenskaper

Forventet resultat

Bruksområder

Vandtetting

Overflatebehandling

Montering av dybler

Etterbehandling

Belegging

Merkning

Alfix A/S H.C. Ørsteds Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com
13
Ydeevnedeklaration nr. 21 EN 15824:2009
Alfix DuraPuds 800 SR Udendørs puds
Vanddampdiffusion V1 Vandabsorption W3
Vedhæftning på beton ≥ 0,3 N/mm² Holdbarhed / frostresistens NPD
Varmeledningsevne NPD Brandklasse A2-s1,d0
stoffer Se sikkerhedsdatablad på alfix.com

Flislegging

Flislegging

Avprøvninger

Tekniske data

Arbeidstemperatur

+5°C - +25°C

Densitet

1,6-1,8 kg/liter

Vanndampdiffusjon

Sd 0,05-0,10 m / klasse V1

Vanngjennomtrengelighet

< 0,10 kg/m²√h / klasse W3

Tørketid

24 timer ved min. +15 °C

Eksponeringsklasse

MX 3.1

Fullt belastbar

Etter 14 døgn ved min. +15 °C

Oppbevaring

Tørt, frostfritt og kjølig uten direkte sollys

Lagring

Min. 12 måneder i uåpnet emballasje.

Bruksanvisning

Underlag

Mineralull eller EPS 80 F med armert grunnpusslag av Alfix DuraPuds 810. Pusslaget skal være tørt, min. 2 dager.
Sementbaserte plater, f.eks. KnaufDanogips Aquapanel Outdoor eller Fermacell Powerpanel HD med armert pusslag f.eks. Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810. Pusslaget skal være tørt, min. 2 dager.
Betong, 14 døgn, maks. 90 % RF.
Lettklinkerbetong, maks. fuktinnhold 8 %, med armert pusslag f.eks. Alfix DuraPuds 810. Pusslaget skal være tørt, min. 2 døgn.

 

Kontakt vår servicetekniske avdeling for ytterligere informasjon.

Forbehandling

Underlaget må være bæredyktig, jevnt og rengjort for støv, mørtelrester, salt, begroing og annen smuss. Rengjør om nødvendig med Alfix Grundrens. Begroing fjernes med Alfix Cleaner.


Sterkt sugende underlag primes med Alfix PlaneMixPrimer fortynnet 1:6 med vann.
Alternativt kan underlaget primes med Alfix DuraDec 8000 SR maling fortynnet med vann i forholdet 3:1.
Ved anvendelse av samme farge som etterfølgende puss oppnås den best mulige dekkevne.
Små ujevnheter slipes bort.
Utfylling av fordypninger og ujevnheter kan utføres med f.eks. Alfix DuraPuds 710 eller Alfix DuraPuds 810.

Bruksanvisning

Rør pussmaterialet før bruk med en langsgående boremaskin med rørekrok. Hvis du ønsker du en tynnere konsistens, kan du tilsette opptil 5 % vann. Alfix DuraPuds 800 SR påføres underlaget med stålsparkel i en lagstykkelse tilsvarende til kornstørrelsen.
Umiddelbart etterpå bearbeides overflaten med plastbrett, inntil overflaten fremstår med strukturen og lagstykkelsen. Sørg for at du hele tiden holder verktøyet rent.
Veggflaten bør gjøres ferdig i én arbeidsomgang for å unngå tydelige overganger.

 

Bemerk!
Mørke fargetoner er særlig påvirkelige over for innvirkninger fra vejrliget under utførelsen samt fra underlagets struktur og sugeevne. Dette kan medføre variasjoner eller fargeforskjeller på det ferdige resultatet.
Det er derfor viktig ved valg af mørke og intense farger, at sikre sig ensartethet i underlagets sugeevne og overflatestruktur. Arbeidet tilrettelegges så veggen kan ferdiggjøres i én arbeidsgang og beskyttes mod klimatiske påvirkninger under utførelse og etterfølgende tørring.
Utendørs arbeide med puss og maling bør kun foregå i tørrvær ved temperaturer mellom +5 °C og +25°C, og ikke i direkte sol.
Om det er risiko for regn eller temperaturer under +5 °C må fasader avdekkes.

 

Tonet fasadepuss
Det anbefales at blande tonet fasadepuss fra ulike leverancer for at undgå fargevariasjoner.
Fasadepuss tilsatt tonefarge tages ikke retur.

 

Rengjøring

Rester av Alfix DuraPuds 800 SR på verktøy osv. fjernes med vann innen tørking.

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt