Radonsikring med Alfix Tetningsmasse

- Last ned

 

Denne temainfo omhandler radonsikring i både eksisterende bygg og nybygg.
Generelt


Radioaktive stoffer fins overalt i naturen. Ett av stoffene er uran. Når uran brytes ned, dannes en kjede av radioaktive stoffer helt fram til stabilt bly. I denne kjeden finner man radium og radon. Radon er en usynlig og luktfri edelgass med liten evne til å binde seg til faste stoffer. Radon kan derfor lett frigjøres til luft.

Helse
Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger: Jobb, fritid og privat bolig.

Radonkonsentrasjon benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3).

Tre enkle tiltak og utbedringer for at nedbringe radon innholdet i eksisterende bygg:

  1. Innvendig tetting av luftlekkasjer i gulv og grunnmur og rundt rør og kabelgjennomføringer.
  2. Forbedring av ventilasjon av inneluft på en riktig måte vil kunne hjelpe til å redusere radonnivået.
  3. Reversere trykkdifferansen under gulvkonstruksjonen med radonsug.

Med Alfix Tetningsmasse sikres tetthet mot radon stråling fra grunnen ved rør, sluk og lignende, eller som kan oppstå gjennom sprekker og hulrom.

Krav

Nybygg:

Anbefalt tiltaksgrense er 100 Bq/m³.
I TEK10 er likevel kravet satt til 200 Bq/m³, men med forbehold om at det skal være mulig å senke radonkonsentrasjonen ytterligere.
Kapitel 13 - Miljø og helse

”III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m³.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.”

Eksisterende byggeri:

Statens strålevern har i 2009 vedtatt å endre sine anbefalinger for radon.

Strålevernet anbefaler nå at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³.

Strålevernet fremhever at tiltak også kan være aktuelt under 100 Bq/m³ dersom man med enkle tiltak kunne fått radonnivået vesentlig lavere.

Videre anbefaler Strålevernet nå at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m³.

Radon i boliger

Hvorfor det er høye radonkonsentrasjoner
Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonene i inneluft er byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen, ventilasjon, geologiske forhold, og klima.

Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at varm luft stiger opp og at et undertrykk dannes i de laveste etasjene.
I en bygning som ikke er tett mot grunnen, og der det er trykkforskjell mellom jordlufta i byggegrunnen og inneluften, vil den radonholdige jordlufta kunne strømme inn og gi forhøyede konsentrasjoner i inneluften.

Områder med løsmasser og berggrunn som inneholder radiumrike bergarter som for eksempel alunskifer, granitter og pegmatitter vil kunne føre til svært høye radonnivåer innendørs.

Les mer og se klart på:
http://www.nrpa.no/dav/6970f488d4.pdf

radon nrpa norge

Underlag

Beton.

Forbehandling

Overflaten må fremstå som ren, tørr og støvfri.
Først påføres med Alfix VåtromsPrimer blandet med vann i forholdet 1:1.
Etter ca. 1 time ved + 20°C primes med konsentrert Alfix VåtromsPrimer.
Totalforbruk, Alfix VåtromsPrimer: 0,24 liter pr. m².
Tørketid: ca. 1 time.

radon primning

 

Forbrug: 0,24 liter pr. m².

Tørretid:ca. 1 time.

Radontetting

I loddrette hjørner, ved rørgjennomføringer og over revner monteres Alfix Armeringsvev i tetningsmasse eller det monteres selvklebende Alfix Seal Strip Tetningsbånd.Ved større rørgjennomføringer monteres Alfix Slukmansjett

radon forsegling ved roer

 

Tetning omkring rørgjennomføringer i f.eks. kjelder vegger

radon forsegling vaeg gulv

Tetning ved lodrette hjørner og overgang vegg/gulv

radon forsegling kloakroer

Tetning med Alfix slukmansjett ved rørgjennomføring

radon paafoering taetningsmasse

Påføring af Alfix Tetningsmasse 

Alfix 1K eller 2K Tetningsmassen påføres underlaget som et heldekkende porefritt sparkellag i en tykkelse på ca. 0,8 mm.

Forbruk 1K Tetningsmasse: 1,6 kg/m²

Tørketid: ca. 24 timer

Forbruk 2K Tetningsmasse: 1,0 kg/m²

Tørketid: ca. 24 timer.

Godkendelser

Universitäts des Saarlandes, Radioaktivitätsmessstelle Uniklinikum Gebaüde 76, D 66421 Homburg:

Überprüfung auf Radondichtheit mittels

Bestimmung des Radondiffusionskoeffizienten

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt