Utskiftning av fliser i våtrom

- Last ned

 

Denne temainfo omhandler utskifting av enkelte fliser i den vannbelastede delen av et våtrom.

Utskifting av fliser montert på et vanntett lag av tetningsmasse (membran) innebærer alltid en risiko for å beskadige det vanntette laget. Derfor bør denne løsningen kun velges hvor andre løsninger ikke kan aksepteres.
Utskiftingen krever stor omhu og retningslinjene nedenfor skal følges nøye.

Udskjæring av flis

Udskiftning flise vaadrum 01

Det kreves håndholdt vannskjærer eller vinkelsliper som er høydejusterbar. Innstill skjæredybden til flisens tykkelse. Skjær først fugen fri og deretter et spor langs flisens kanter ca. 2 cm inne på flisen. Deretter skjæres et diagonalt snitt helt til kanten av flisen.

Udhugging av flis

udhugning af flise

Flisen fjernes forsiktig med hammer og meisel. Det er viktig at det arbeides fra midten av flisen og ut mot kanten av flisen.
Fuge- og limrester fjernes forsiktig med meisel eller sandpapir.
Rengjør for støv.
Unngå så vidt mulig å beskadige membranen.

Reparasjon av membran

reparation af membran

Hvis membranen beskadiges kan reparasjon utføres med Alfix 2K Tetningsmasse.

En passende mengde røres opp i blandingsforholdet: 1 del Binder til 1 del sement. Sementen drysses i binderen og den omrøres kraftig til blandingen er fri for klumper. 

Deretter påføres tetningsmassen på underlaget med en pensel eller sparkel i et lag på 1 - 2 mm.

Montering av ny flis

montering af ny flise

Den nye flisen monteres vått i vått i Alfix 2K Tetningsmasse i én arbeidsgang. Alternativt kan flisen monteres etter ca. 2 timer på den herdede membranen.
Tetningsmassen påføres flisens bakside med en tannsparkel med 4 x 4 mm tannstørrelse. Flisen monteres og det brukes om nødvendig fugekryss.
Fuging utføres når flisen er fastsittende, normalt etter ca. 2 timer.

Fugning

fugning

Fugene utfuges med en Alfix CeraFill 5 colour til sugende fliser, alternativt CeraFill 10 colour til ikke-sugende fliser.
Fugemassen røres opp litt tykkere enn angitt på emballasjen og påføres med fugebrett diagonalt over fugene.
Når fugemassen har ”satt seg”, etter ca. 15-30 minutter, rengjøres overflaten med en hardt oppvridd svamp til flisene er rene. Kan tas i bruk etter ca. 1 døgn.
Det vil alltid være risiko for en viss fargevariasjon i forhold til eksisterende fuger. Dette gjelder også selv om det brukes samme fugefarge som ble brukt i det opprinnelige projektet.
Fargeforskjeller vil utviskes ved daglig bruk.

Juni 2019


Les seneste nyhetsbrev.

 

Les mereSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt