Cookies

Nyhetsbreve

Desember 2020


Les nyhetsbrevet Update - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

September 2020


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

Juni 2020


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

Mars 2020


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

Desember 2019


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

Juni 2019


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2019 no

Mars 2019


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyhedsbrev marts2019 no

Desember 2018


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyhedsbrev dec2018 no

September 2018


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder sept2018 no

Juni 2018


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2018 no

Mars 2018


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyhedsbrev marts2018 no

Desember 2017


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyhedsbrev dec2017

September 2017


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyhedsbrev sep2017 se

Juni 2017


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2017 no

Mars 2017


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder mar2017 se

Desember 2016


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder dec2016 no

September 2016


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder sep2016 no

Juni 2016


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder jun2016 no

Mars 2016


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder mar2016 no

December 2015


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder des2015 no

Oktober 2015


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder okt2015 no

Juni 2015


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Mars 2015


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder marts2015 no

 

Desember 2014

Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder des2014 no

September 2014

Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

Alfix nyheder sept2014 no

 

Juni 2014


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyheder juni2014 no

Mars 2014


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyheder marts2014 no

December 2013

 
Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyheder desember 2013 no

September 2013


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

no alfix nyheder sept2013

 

Juni 2013


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyheder jun2013 no

 

Mars 2013


Les nyhetsbrevet - klikke på bildet nedenfor:

alfix nyheder mars2013 no

Disclaimer

Ansvarsfraskrivelse

1. Innhold

Denne hjemmesiden er tenkt som en introduksjon til aktivitetene i Alfix A/S. Vennligst les følgende vilkår og betingelser før du bruker siden. Hjemmesiden er utviklet, utarbeidet og eid av Alfix A/S. Hjemmesiden skal kun brukes i henhold til bruksvilkårene under. Bruker du siden, aksepterer du dermed også disse vilkårene. Alle rettigheter til siden tilhører Alfix A/S. Du kan kun bruke hjemmesiden til personlig, ikke-kommersielt bruk. Du kan imidlertid bruke de forskjellige bestillingsfunksjonene som Alfix A/S tilbyr. Annet bruk utover å se, laste ned eller skrive ut deler av sidene til personlig, ikke-kommersielt bruk er ikke tillatt. Varemerker, logoer og produktnavn er registrert av Alfix A/S. Det kan ikke gis noen form for tillatelse til bruk av disse.
Deler av sidene eller komplett offentliggjøring av opplysninger kan til enhver tid oppdateres, endres eller slettes av Alfix A/S uten særskilt varsel til brukere av siden.

2. Kopiering

Kopiering av hjemmesiden eller deler av den er kun tillatt til personlig, ikke-kommersielt bruk hvis Alfix A/S oppgis som kilde. Kopi av sidene skal merkes slik: Kilde: ’www.alfix.dk’ og ’Alfix A/S’. Uten skriftlig tillatelse fra Alfix A/S er det ikke tillatt å kopiere, videresende eller overføre hjemmesidens innhold, herunder bilder og tekst, til kommersielle og offentlige formål. Opphavsretten til alt materiale skapt av Alfix A/S er følgelig reservert til Alfix.
Bruk av offentliggjorte postadresser, telefon- eller faksnumre samt e-postadresser til markedsføringsformål er ikke tillatt.

3. Lenker

Det er ikke tillatt å endre hjemmesiden og dens innhold uten skriftlig avtale med Alfix A/S. Lenkene på hjemmesiden er ment som en hjelp til brukeren. Ved å klikke på de eksisterende lenkene forlater du Alfix-siden, og Alfix A/S har følgelig ingen innflytelse på innholdet på sidene du kommer til via disse lenkene. Alfix A/S er følgelig heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved å besøke, laste ned eller på annen måte bruke innholdet på andre hjemmesider. Hvis det lenkes til Alfix’ hjemmeside fra en tredjeparts hjemmeside, betyr det ikke at Alfix er enig i samtlige opplysninger på denne siden eller på annen måte står til ansvar for innholdet på siden.

4. Korrekte opplysninger

Alfix A/S legger stor vekt på å sikre at opplysningene på hjemmesiden er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Det anbefales imidlertid å undersøke at opplysningene er korrekte før du bruker dem. Administrasjonen, serviceteknisk avdeling og salgskonsulentene bistår gjerne med å kontrollere om opplysningene stemmer. Alfix A/S er ikke juridisk ansvarlig for innholdet eller eventuelle skader som måtte oppstå ved besøk på nærværende hjemmeside, nedlasting av materiale herfra eller ved annet bruk av siden. Alfix A/S kan opphøre med å drive hjemmesiden uten foregående varsel.

5. Sikkerhet

Eventuelle rettstvister som måtte oppstå ved bruk av denne hjemmesiden og dens funksjoner vil bli avgjort ut fra dansk lovgivning.

PERSONVERN POLICY - ALFIX A/S

Generelt

Denne policyen vedrørende behandling av personopplysninger beskriver hvordan Alfix A/S samler inn og behandler opplysninger om deg når du kommuniserer med oss, bestiller produkter hos oss eller benytter vår hjemmeside. For mer spesifikk informasjon om vår personvernpolicy:

Vår produkter er rettet mot næringsdrivende, og de opplysningene vi behandler, gjelder derfor primært den virksomheten du representerer. Hvis du kontakter oss som privatperson, vil det skje en behandling av dine opplysninger i henhold til denne policyen.

Personvernpolicyen gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn via hjemmesiden eller andre kilder.

Alfix er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Alfix kan skje via kontaktopplysningene.

Hvilke PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN og til hvilket formål?

Når du besøker hjemmesiden:
Vi samler IKKE inn opplysninger om deg og din bruk av hjemmesiden når du besøker hjemmesiden.

Når du registrerer deg for våre nyhetsbrev og ber om å delta i vår Pro Club:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-postadresse og firma
Formålet er å kunne sende nyhetsbrev til deg og for øvrig å ivareta våre berettigede interesser ved å sende deg markedsføring.

Når du bestiller et produkt hos oss eller mottar et tilbud fra oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, hvilken virksomhet du representerer, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du bestiller, leveringstidspunkt og -måte.
Formålet med denne behandlingen er å kunne levere tilbudte eller avtalte produkter og ellers oppfylle den avtalen vi har inngått med deg/den virksomheten du representerer, deriblant for å kunne administrere dine rettigheter til å reklamere.

Når du har spørsmål eller kommuniserer med oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer og ditt spørsmål.
Formålet med behandlingen er å svare på spørsmål eller kunne kommunisere med deg på andre måter for å yte deg den service du ønsker.

Når du søker en stilling hos oss uoppfordret eller etter oppfordring:
Vi samler inn opplysninger fra din søknad som du har ønsket å gi oss.
Formålet er å rekruttere til ledige stillinger, og til å lagre søknader til potensiell fremtidig rekruttering.

Når du er kontaktperson for en virksomhet som er kunde hos oss:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer samt andre opplysninger som du selv velger å gi oss, bortsett fra eventuelle følsomme opplysninger.
Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg, deriblant på e-post og telefon og yte deg og den virksomheten du representerer best mulig service, deriblant ved å ta hensyn til spesielle ønsker og behov samt gi oss forutsetninger for å kunne tilby den virksomheten du representerer, relevant informasjon
Vi benytter dessuten disse opplysningene til å kontakte deg, eller den virksomheten du representerer, om hvor tilfreds du er med vår tjeneste og/eller til å sende deg informasjon om samme eller tilsvarende tjenester som vi vurderer kan ha interesse for deg eller din virksomhet.

Når du representerer en leverandør:
Vi samler inn opplysninger om ditt navn, din e-post, ditt telefonnummer, hvilken virksomhet du representerer samt andre opplysninger som du selv velger å gi oss, bortsett fra eventuelle følsomme opplysninger.
Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg, deriblant på post og telefon i tilknytning til oppgaver som du eller den virksomheten du representerer, utfører for oss som leverandør.

Mottakere av personopplysninger, deriblant overføringer til tredjeland
Vi deler utelukkende dine personopplysninger med tredjeparter når dette er lovpålagt for oss.

Overføring til databehandlere
Dine opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vegne av oss. Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler opplysninger som Alfix er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne skal ikke bruke opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

I den grad vi foretar behandling av personopplysninger utenfor EU/EØS, skjer behandlingen i henhold til EU-kommisjonens vedtatte standardkontraktbestemmelser.

Når vi sletter dine personopplysninger
Opplysninger som er innsamlet i forbindelse med din kommunikasjon med oss, dine forespørsler og anmodning om informasjon, slettes når de ikke lenger er nødvendige for den aktuelle behandlingen.
Opplysninger som er innsamlet om deg som representant for virksomheter, vil i utgangspunktet bli slettet 5 år etter utløpet av det kalenderåret da avtalen om dette ble inngått. Opplysningene vil imidlertid bli lagret lengre, i) hvis vi har en berettiget interesse i å oppbevare opplysningene i en lengre periode, ii) hvis det er nødvendig for at rettskrav kan etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller iii) eller hvis oppbevaringen er nødvendig for at vi skal oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle krav i regnskapslovgivningen.
Opplysninger innsamlet i forbindelse med din registrering for nyhetsbrevet eller Pro Club slettes når ditt samtykke til nyhetsbrevet trekkes tilbake. Opplysningene kan imidlertid oppbevares i lengre tid hvis vi har et berettiget behov for lengre oppbevaring.

Dine rettigheter
Med sikte på å skape åpenhet om behandlingen av dine opplysninger skal vi i dette avsnittet opplyse om dine rettigheter.

Innsynsretten
Du har til enhver tid rett til å be oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen gjelder for, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som eventuelt måtte foreligge, samt opplysning om hvor opplysningene stammer fra.

Retten til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert.

Retten til sletting
I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller samtykket ditt og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfang en fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi skal kunne overholde vår rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav skal kunne etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.

Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring
Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til bare å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg, ikke er korrekte.

Retten til innsigelse
Du har til enhver tid rett til å fremme innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger med sikte på direkte markedsføring, deriblant den behandlingen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring.
Av grunner som gjelder din personlige situasjon har du dessuten til enhver tid rett til å fremme innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av våre berettigede interesser.

Retten til å tilbakekalle samtykke
Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, deriblant i forbindelse med registrering for vårt nyhetsbrev.

Retten til å klage
Du kan klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan blant annet sendes på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon +45 33 19 32 00.

Kontaktopplysninger
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernpolicyen, eller hvis du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter, kan du kontakte oss via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Endringer i personvernpolicyen
Dersom vi foretar endringer i personvernpolicyen, vil den nye versjonen av personvernpolicyen være tilgjengelig på hjemmesiden.

Side 1 av 5

Aktuelt tema

Radonsikring med Alfix Tetningsmasse, se hvordan!

 

Last ned veiledning her

Forbrukskalkulator

Beregn det anbefalte forbruket i kg. pr. produkt.

 

Lag din beregning her

Våre produkter

Produktenes sterke festeevne til underlaget har alltid vært kjernen i Alfix.


Se alle produkterne her

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt