Fliser på epoksy - lettindustri

- Last ned

 

Innledning

På eksisterende fliskledninger, epoksy-steingulv eller epoksymaling er det mulig å montere nye fliser dersom de gamle flisene sitter fast.
Dermed slipper man riving og gjenoppbygging av et plant underlag.
Bruksområdet er innendørs på gulv i tørre områder i lettindustri, f.eks. kantiner eller bilutstilling.

Generelle råd

• Kontroller at den eksisterende beleggingen er stabil og sitter fast.
• Kontroller at planheten i gulvet er i tråd med kravene som stilles til ferdig belegg.
• Eventuell gulvvarme skal være slått av.
• Underlaget skal være bæredyktig, rent for støv og fett, samt fri for saltutsondringer og gjennomgående sprekker.
• Eksisterende dilatasjonsfuger i eksisterende flisbelegg skal respekteres og føres med opp i den nye flisbelegg
• Overflater med epoksymaling skal ruslipes

Produkter

Alfix Grunnrens Alfix Rensevæske
Flislim, f.eks Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium
Alfix FlexBinder
Alfix Fugemasse, f.eks Alfix CeraFill 18 resistant, Alfix QuickFuge 8 premium
Alfix M-Silicon

Forbehandling

fliser paa epoxy forbehandling

 

 

 

 

 

 

 

Den eksisterende beleggingen rengjøres for fett og såperester med Alfix Grunnrens fortynnet 1:10 og påføres overflaten i rikelig mengde. Oppløsningen skal virke i ca. 5-10 minutter. Deretter skures overflaten grundig med en skuresvamp/skurematte. Vask til slutt med rent vann.
Til grunnrengjøring anbefales bruk av skuremaskin og vannsuger.
Forbruk: Ca. 1 liter per 20 - 40 m².

 

Kontaktlag

fliser paa epoxy kontaktlag  

 

 

 

 

 

 

På ujevne klinkergulv og overflater som epoksy-steingulv legges det et kontaktlag med f.eks. Alfix ProFix rørt ut med Alfix FlexBinder.
Blandingsforhold: Alfix FlexBinder blandes med vann i forholdet 1:1 og røres ut med ca. 0,3 liter binder/vannnblanding per kg Alfix ProFix til sparkelkonsistens. Det er viktig at kontaktlaget trykkes godt ned i underlaget for å oppnå best mulig vedheft. Bruk en glatt sparkel eller den glatte siden av en tannsparkel.
Lagtykkelse: Ca. 1 mm.
Tørketid: Min. 24 timer ved +20°C avhengig av valg av lim.
Forbruk av FlexBinder: Ca. 0,15 liter binder per kg flislim.
Forbruk ProFix: 0,5 kg/m².

 

Heftprimer

fliser paa epoxy haefteprimer  

 

 

 

 

 

 

På epoksymalte flater eller plane klinkergulv kan det alternativt utføres heftprimer med konsistens som kan påføres med rulle: Alfix FlexBinder blandes med vann i forholdet 1:1 og røres ut med ca. 0,5 liter per. kg Alfix ProFix. Lagtykkelse: Maks. 1 mm.
Tørketid: Min. 24 timer ved +20°C avhengig av valg av lim.
Forbruk av FlexBinder: Ca. 0,25 liter binder per kg flislim.
Forbruk ProFix: Ca. 0,5 kg/m².

 

Flismontering

fliser eksisterende flisemontering 

 

 

 

 

 

 

Flisene monteres med f.eks. Alfix ProFix, Alfix CombiQuickFix eller Alfix QuickFix premium flislim.
Limet trekkes på underlaget med en tannsparkel, først med den glatte siden. Trekk deretter gjennom
med tannsiden.
Flisene presses/vris på plass i det fuktige limet. Kontroller at baksiden av flisen er dekket.
Tannsparkel: Tannstørrelsen på sparkelen er avgjørende for hensynet til flisens bakside og format og
underlagets struktur.
Tørketid før fuging: Min. 3 - 48 timer avhengig av valg av lim.
Forbruk, Alfix ProFix: 1,9 - 2,9 kg/m².

Fuging

fliser paa vinyl fugning

 

 

 

 

 

 

 

Det er viktig at fugene er rene for lim, fri for støv og løse partikler og har en ensartet fugedybde.
Til fuging brukes f.eks. Alfix CeraFill 18 resistant eller Alfix QuickFuge 8 premium.
Når fugemassen har satt seg, etter ca. 30 - 60 minutter, glattes fugene med en oppvridd vaskesvamp.
Etter en kort tørketid rengjøres overflaten med en godt oppvridd svamp som jevnlig skylles i rent vann. Fugene skal være fylt.
Forbruk CeraFill 18 resistant: 0,8 - 1,6 kg/m².

Elastiske fuger

Alfix M-Silicon brukes til dilatasjonsfuger, tetting rundt rørgjennomføringer og installasjoner.
Kontroller at heftflatene er tørre og rene - heftflatene skal utgjøre hele tykkelsen av flisen.

 

Merknader

Arbeidet utføres nøye etter Alfix produktinfo for de omtalte produktene, Alfix brosjyrer samt bruksanvisninger på emballasje.
Produktinfo og sikkerhetsdatablad er å finne på vår hjemmeside, via QR-koden på produktemballasje eller i Alfix-appen som finnes i App Store eller Google Play.

 

Januar 2021

GODT NYTT ÅR! Team Alfix i Kolding er tilbake fra juleferien - klar til å betjene våre mange gode skandinaviske kunder.

Les merSe hele nyhetsarkivet her

Profesjonell teknisk service

Få teknisk service og rådgivning til profesjonelle byggeprosjekter

Sådan bruker du ditt Alfix-produkt

Slik kommer du godt igang med ditt "gjør det selv"-prosjekt